TCM BE: marktleider in ethisch innen onbetaalde schoolfacturen

 

Gisteren kregen we VTM Nieuws over de vloer van ons nieuwe kantoor in Tienen. Als marktleider in het ethisch innen van onbetaalde schoolfacturen, kregen we de vraag voorgeschoteld of we een stijgende tendens zien in het aantal scholen die op ons beroep doen, en het aantal schoolfacturen die onbetaald blijven.

 

 

Het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt

 

We kunnen helaas bevestigen dat het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt. Meer en meer ouders, die voorheen geen financiële moeilijkheden ondervonden, worden door de opeenvolging van de laatste crisissen in benarde posities gebracht.

Onderstaande tabel geeft cijfermatig deze tendens weer:

 

JAAR TOTAAL HOOFDSOM TOTAAL BETAALD SECTOR AANTAL OPEN
2020 € 1,848,806.44 € 1,188,461.12 SCHOOLS 10756 146
2021 € 2,047,528.64 € 1,286,602.42 SCHOOLS 11841 1147
2022 € 2,222,704.79 € 1,107,957.56 SCHOOLS 13006 3268
  € 6,119,039.87 € 3,583,021.10   35603 4561

 

 

Afbetalingsplannen

 

Heel belangrijk om te onderlijnen: ouders hebben steeds de mogelijkheid om afbetalingsplannen aan te vragen. De tabel toont dat in 2020 nog 146 dossiers lopende zijn, in 2021 zijn dat er 1147 en in 2022 maar liefst 3268 dossiers. In die dossiers wordt doorgaans gewerkt met afbetalingsplannen.

Afbetalingsplannen worden goedgekeurd wanneer de aflossingen in lijn zijn met de financiële mogelijkheden van de ouder, en wanneer de school zich in dit plan kan vinden. De meest opportune oplossing dus voor crediteur én debiteur. Op die manier worden lange en kostelijke juridische procedures vermeden.

 

Ethische inning

 

TCM Belgium staat voor een ethische inning van onbetaalde (school)facturen, wat betekent dat we proactief zoeken naar een kosteneffectieve oplossing op maat voor elk dossier en elke debiteur/crediteur, en dat we mensen in armoede niet nog dieper in schulden duwen. Wanneer een oplossing in zeldzame gevallen niet kan gevonden worden binnen het kader van onze diensten, verwijzen we ouders/schuldenaars door naar ondersteunende instanties en financiële hulpmiddelen op gemeentelijk/stedelijk niveau. Mensen in armoede wijzen op hun rechten en mogelijkheden, maakt evenzeer deel uit van een ethische inning.

Zowel bij wet (Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, 20/12/2002) als via onze deontologische code, is het elke actor die aan minnelijke invordering doet (incassobureau, deurwaarder, advocaat) verboden om werkingskosten door te rekenen aan de schuldenaar/debiteur. In het geval van het innen van schoolfacturen, betaalt de opdrachtgevende school ons, nooit de ouder! De school kiest zo voor een ethische inning, waarbij een ouder geen enkele EUR extra dient te betalen voor onze diensten.

De opvolging van betalingsplannen zijn voor ouder (en school) volledig gratis, TCM Belgium rekent hier niets voor aan.

 

Aanbevelingsrapport FOD Justitie

 

TCM Belgium probeert reeds jaar en dag de perceptie van beleidsmakers, mensen in armoede, netwerken tegen armoede,… over de werking van incassobureaus bij te stellen naar de realiteit. Er heerst de misvatting dat wij niet ethisch werken omdat wij kosten zouden doorrekenen aan debiteuren. Vreemd, want zeker beleidsmakers horen te weten dat dit bij wet verboden is. Wij worden echter vaak verward met deurwaarders, die wél werkingskosten/administratiekosten doorrekenen.

Het aanbevelingsrapport van de FOD Justitie (Armoede en Justitie, 2022) geeft ons echter hoop dat een ethische inning in de toekomst door alle partijen die aan minnelijke invordering doen moet gevolgd worden, en dat verwarring dus geen negatief effect geeft. Het rapport geeft aanbevelingen waar wij als sector reeds jaren om vragen. Concreet raden ze het volgende aan:

 

Durf te vragen of er wel nood is aan de deurwaarder als incassopartner

 

Er is geen maatschappelijke nood om deurwaarders minnelijke incassoactiviteiten uit te laten, het gaat eerder om de economische nood van de deurwaarder. Maar een deurwaarder werkt dan niet meer afhankelijk, terwijl DE deurwaarder onbewust heel wat debiteuren onder druk zet om te betalen. Of de schuld nu correct is of niet.

 

Eenzelfde controleorgaan

 

Zorg ervoor dat elke actor die aan minnelijke incasso doet (deurwaarder, advocaat, incassobureau) door eenzelfde controleorgaan wordt opgevolgd. Heden is dit nog niet het geval, de FOD Economie volgt enkel incassobureaus op, advocaten en deurwaarders hebben hiervoor hun eigen tuchtorgaan. De klachten over incassoactiviteiten zijn echter voornamelijk gelinkt aan deurwaarders, waardoor die uniforme controle toch broodnodig lijkt.

 

Maak de werkingskosten gratis/goedkoper

 

Vanwege de hoge werkingskosten van deurwaarders, worden mensen in armoede nog meer in financiële moeilijkheden geduwd. Afbetalingsplannen worden door deurwaarders niet gratis opgevolgd, en zijn dan ook een zeer kostelijke zaak voor debiteuren. Maak daarom de inningsrechten (de kost die aan de deurwaarder wordt betaald wanneer de totale som wordt afgelost) en afkortingsrechten (de kost die aan deurwaarder wordt betaald voor elke aflossing) goedkoper, aangepast aan de realitiet.

 

 

 

Voor meer info over onze hulp bij het innen van onbetaalde facturen, aarzel niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2022

 

TCM BE: marktleider in ethisch innen onbetaalde schoolfacturen

 

Gisteren kregen we VTM Nieuws over de vloer van ons nieuwe kantoor in Tienen. Als marktleider in het ethisch innen van onbetaalde schoolfacturen, kregen we de vraag voorgeschoteld of we een stijgende tendens zien in het aantal scholen die op ons beroep doen, en het aantal schoolfacturen die onbetaald blijven.

 

 

Het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt

 

We kunnen helaas bevestigen dat het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt. Meer en meer ouders, die voorheen geen financiële moeilijkheden ondervonden, worden door de opeenvolging van de laatste crisissen in benarde posities gebracht.

Onderstaande tabel geeft cijfermatig deze tendens weer:

 

JAAR TOTAAL HOOFDSOM TOTAAL BETAALD SECTOR AANTAL OPEN
2020 € 1,848,806.44 € 1,188,461.12 SCHOOLS 10756 146
2021 € 2,047,528.64 € 1,286,602.42 SCHOOLS 11841 1147
2022 € 2,222,704.79 € 1,107,957.56 SCHOOLS 13006 3268
  € 6,119,039.87 € 3,583,021.10   35603 4561

 

 

Afbetalingsplannen

 

Heel belangrijk om te onderlijnen: ouders hebben steeds de mogelijkheid om afbetalingsplannen aan te vragen. De tabel toont dat in 2020 nog 146 dossiers lopende zijn, in 2021 zijn dat er 1147 en in 2022 maar liefst 3268 dossiers. In die dossiers wordt doorgaans gewerkt met afbetalingsplannen.

Afbetalingsplannen worden goedgekeurd wanneer de aflossingen in lijn zijn met de financiële mogelijkheden van de ouder, en wanneer de school zich in dit plan kan vinden. De meest opportune oplossing dus voor crediteur én debiteur. Op die manier worden lange en kostelijke juridische procedures vermeden.

 

Ethische inning

 

TCM Belgium staat voor een ethische inning van onbetaalde (school)facturen, wat betekent dat we proactief zoeken naar een kosteneffectieve oplossing op maat voor elk dossier en elke debiteur/crediteur, en dat we mensen in armoede niet nog dieper in schulden duwen. Wanneer een oplossing in zeldzame gevallen niet kan gevonden worden binnen het kader van onze diensten, verwijzen we ouders/schuldenaars door naar ondersteunende instanties en financiële hulpmiddelen op gemeentelijk/stedelijk niveau. Mensen in armoede wijzen op hun rechten en mogelijkheden, maakt evenzeer deel uit van een ethische inning.

Zowel bij wet (Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, 20/12/2002) als via onze deontologische code, is het elke actor die aan minnelijke invordering doet (incassobureau, deurwaarder, advocaat) verboden om werkingskosten door te rekenen aan de schuldenaar/debiteur. In het geval van het innen van schoolfacturen, betaalt de opdrachtgevende school ons, nooit de ouder! De school kiest zo voor een ethische inning, waarbij een ouder geen enkele EUR extra dient te betalen voor onze diensten.

De opvolging van betalingsplannen zijn voor ouder (en school) volledig gratis, TCM Belgium rekent hier niets voor aan. 

 

 

Aanbevelingsrapport FOD Justitie

 

TCM Belgium probeert reeds jaar en dag de perceptie van beleidsmakers, mensen in armoede, netwerken tegen armoede,… over de werking van incassobureaus bij te stellen naar de realiteit. Er heerst de misvatting dat wij niet ethisch werken omdat wij kosten zouden doorrekenen aan debiteuren. Vreemd, want zeker beleidsmakers horen te weten dat dit bij wet verboden is. Wij worden echter vaak verward met deurwaarders, die wél werkingskosten/administratiekosten doorrekenen.

Het aanbevelingsrapport van de FOD Justitie (Armoede en Justitie, 2022) geeft ons echter hoop dat een ethische inning in de toekomst door alle partijen die aan minnelijke invordering doen moet gevolgd worden, en dat verwarring dus geen negatief effect geeft. Het rapport geeft aanbevelingen waar wij als sector reeds jaren om vragen. Concreet raden ze het volgende aan:

 

Durf te vragen of er wel nood is aan de deurwaarder als incassopartner

 

Er is geen maatschappelijke nood om deurwaarders minnelijke incassoactiviteiten uit te laten, het gaat eerder om de economische nood van de deurwaarder. Maar een deurwaarder werkt dan niet meer afhankelijk, terwijl DE deurwaarder onbewust heel wat debiteuren onder druk zet om te betalen. Of de schuld nu correct is of niet.

 

Eenzelfde controleorgaan

 

Zorg ervoor dat elke actor die aan minnelijke incasso doet (deurwaarder, advocaat, incassobureau) door eenzelfde controleorgaan wordt opgevolgd. Heden is dit nog niet het geval, de FOD Economie volgt enkel incassobureaus op, advocaten en deurwaarders hebben hiervoor hun eigen tuchtorgaan. De klachten over incassoactiviteiten zijn echter voornamelijk gelinkt aan deurwaarders, waardoor die uniforme controle toch broodnodig lijkt.

 

Maak de werkingskosten gratis/goedkoper

 

Vanwege de hoge werkingskosten van deurwaarders, worden mensen in armoede nog meer in financiële moeilijkheden geduwd. Afbetalingsplannen worden door deurwaarders niet gratis opgevolgd, en zijn dan ook een zeer kostelijke zaak voor debiteuren. Maak daarom de inningsrechten (de kost die aan de deurwaarder wordt betaald wanneer de totale som wordt afgelost) en afkortingsrechten (de kost die aan deurwaarder wordt betaald voor elke aflossing) goedkoper, aangepast aan de realitiet.

 

 

 

Voor meer info over onze hulp bij het innen van onbetaalde facturen, aarzel niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2022

Don’t wait another second – collect your money

Focus on your business, we’ll take care of your outstanding payments. Contact us to find out more.

Don’t wait another second – collect your money

Focus on your business, we’ll take care of your outstanding payments. Contact us to find out more.