Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië IGraham Lacey (TCM Australië)     Het is 10u in de ochtend, in Tienen althans. Graham Lacey - de manager van TCM Australië - belt binnen vanuit een cafétje in het broeiende Vientiane Laos, zijn huidige woonplaats. Sinds 2016 is...

Aanpassing Boek XIX: Matiging i.p.v. nietigverklaring AV​

De toevoeging van Boek XIX aan het WER kerfde een nieuw kader voor het invorderen van consumentenschulden.

We hebben hier reeds uitvoerig over geschreven, de belangrijkste aanpassingen aan het inningsproces zijn de kosteloze herinnering en de plafonnering van de laattijdigheidsinteresten- en kosten.

Op 11/12/2023 werd er echter nog een aanpassing aan Boek XIX doorgevoerd, die zorgde voor een matiging i.p.v. een nietigverklaring van de algemene voorwaarden voor facturen van voor 1 september 2023.

 

 

Situatie sinds 1/12/2023

 

De toepassing van Boek XIX (gepubliceerd op 23/05/2023) is in 2 fases doorgevoerd:

  • Voor nieuwe contracten geldt deze wet vanaf 1/09/2023
  • Voor oude contracten geldt deze wet vanaf 1/12/2023

De wetgever kwam echter tot de vaststelling dat er een versoepeling nodig was voor het inningsproces van facturen die dateren van voor 1/09/2023. Die versoepeling uitte zich in de matiging i.p.v. nietigverklaring van de algemene voorwaarden van de crediteur.

Crediteuren konden voor deze periode immers niet weten dat er een aanpassing van de wet ging aankomen, en hadden hun inningsproces reeds gestart conform de toen gangbare wetgeving.

 

 

Waar verplicht de invoeging van Boek XIX u toe?

 

De invoeging van Boek XIX in een notendop:

– Er mogen geen kosten worden aangerekend voor het versturen van een eerste herinneringsbrief;
– Na de herinneringsbrief heeft de debiteur twee weken de tijd om kosteloos te betalen;
– Wanneer de debiteur na deze periode nog steeds niet heeft betaald, mogen er slechts geplafonneerde verwijlinteresten-en kosten worden aangerekend

Een gedetailleerde uiteenzetting kan u hier terugvinden. Belangrijk is dat uw algemene voorwaarden dienen aangepast te worden aan deze nieuwe regelgeving.

 

 

Artikel 120 van de wet van 5/11/2023

 

Deze matiging is vervat in artikel 120 van de wet van 5/11/2023:

Artikel 15, § 2, van de wet van 4 mei 20237 houdende invoeging van boek XIX « Schulden van de consument » in het Wetboek van economisch recht wordt aangevuld met twee leden, luidende: « In afwijking van artikel XIX.4, derde lid, van het Wetboek van economisch recht, worden de verwijlinteresten en forfaitaire vergoedingen die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet werden overeengekomen in overeenstemming met de artikelen I.8, 22°, VI.82 en VI.83 van het Wetboek van economisch recht, maar die de in artikel XIX.4 van hetzelfde Wetboek bepaalde bedragen overschrijden, verminderd overeenkomstig de drempels vastgesteld in artikel XIX.4.

Kortom: voor facturen van voor 1 september 2023 worden de laattijdigheidsinteresten-en kosten gematigd tot deze die onder Boek XIX mogen gevraagd worden.

Let wel op: wanneer de kosten en interesten conform de algemene voorwaarden lager zijn dan die conform Boek XIX, wil dat evenwel niet zeggen dat deze mogen verhoogd worden naar de laattijdigheidsinteresten-en kosten conform Boek XIX.

Het blijft wel belangrijk dat crediteuren hun algemene voorwaarden aanpassen conform de voorschriften van Boek XIX, gezien de toegelaten nuance niet van toepassing is voor facturen vanaf 1/09/2024!

 

 

 

 

Heeft u vragen inzake deze nieuwe B2C wetgeving? Als (internationale) incassopartner staan we u graag vrijblijvend bij. Aarzel niet om ons te contacteren via s.dereze@tcm.be of 0498 29 29 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/02/2024

 

Aanpassing Boek XIX: Matiging i.p.v. nietigverklaring AV

De toevoeging van Boek XIX aan het WER kerfde een nieuw kader voor het invorderen van consumentenschulden.

We hebben hier reeds uitvoerig over geschreven, de belangrijkste aanpassingen aan het inningsproces zijn de kosteloze herinnering en de plafonnering van de laattijdigheidsinteresten- en kosten.

Op 11/12/2023 werd er echter nog een aanpassing aan Boek XIX doorgevoerd, die zorgde voor een matiging i.p.v. een nietigverklaring van de algemene voorwaarden voor facturen van voor 1 september 2023.

 

 

Situatie sinds 1/12/2023

 

De toepassing van Boek XIX (gepubliceerd op 23/05/2023) is in 2 fases doorgevoerd:

  • Voor nieuwe contracten geldt deze wet vanaf 1/09/2023
  • Voor oude contracten geldt deze wet vanaf 1/12/2023

De wetgever kwam echter tot de vaststelling dat er een versoepeling nodig was voor het inningsproces van facturen die dateren van voor 1/09/2023. Die versoepeling uitte zich in de matiging i.p.v. nietigverklaring van de algemene voorwaarden van de crediteur.

Crediteuren konden voor deze periode immers niet weten dat er een aanpassing van de wet ging aankomen, en hadden hun inningsproces reeds gestart conform de toen gangbare wetgeving.

 

 

Waar verplicht de invoeging van Boek XIX u toe?

 

De invoeging van Boek XIX in een notendop:

– Er mogen geen kosten worden aangerekend voor het versturen van een eerste herinneringsbrief;
– Na de herinneringsbrief heeft de debiteur twee weken de tijd om kosteloos te betalen;
– Wanneer de debiteur na deze periode nog steeds niet heeft betaald, mogen er slechts geplafonneerde verwijlinteresten-en kosten worden aangerekend

Een gedetailleerde uiteenzetting kan u hier terugvinden. Belangrijk is dat uw algemene voorwaarden dienen aangepast te worden aan deze nieuwe regelgeving.

 

 

Artikel 120 van de wet van 5/11/2023

 

Deze matiging is vervat in artikel 120 van de wet van 5/11/2023:

Artikel 15, § 2, van de wet van 4 mei 20237 houdende invoeging van boek XIX « Schulden van de consument » in het Wetboek van economisch recht wordt aangevuld met twee leden, luidende: « In afwijking van artikel XIX.4, derde lid, van het Wetboek van economisch recht, worden de verwijlinteresten en forfaitaire vergoedingen die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet werden overeengekomen in overeenstemming met de artikelen I.8, 22°, VI.82 en VI.83 van het Wetboek van economisch recht, maar die de in artikel XIX.4 van hetzelfde Wetboek bepaalde bedragen overschrijden, verminderd overeenkomstig de drempels vastgesteld in artikel XIX.4.

Kortom: voor facturen van voor 1 september 2023 worden de laattijdigheidsinteresten-en kosten gematigd tot deze die onder Boek XIX mogen gevraagd worden.

Let wel op: wanneer de kosten en interesten conform de algemene voorwaarden lager zijn dan die conform Boek XIX, wil dat evenwel niet zeggen dat deze mogen verhoogd worden naar de laattijdigheidsinteresten-en kosten conform Boek XIX.

Het blijft wel belangrijk dat crediteuren hun algemene voorwaarden aanpassen conform de voorschriften van Boek XIX, gezien de toegelaten nuance niet van toepassing is voor facturen vanaf 1/09/2024!

 

 

 

 

Heeft u vragen inzake deze nieuwe B2C wetgeving? Als (internationale) incassopartner staan we u graag vrijblijvend bij. Aarzel niet om ons te contacteren via s.dereze@tcm.be of 0498 29 29 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/02/2024

 

Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië IGraham Lacey (TCM Australië)     Het is 10u in de ochtend, in Tienen althans. Graham Lacey - de manager van TCM Australië - belt binnen vanuit een cafétje in het broeiende Vientiane Laos, zijn huidige woonplaats. Sinds 2016 is...

N’attendez plus un instant, récupérez votre argent.

Concentrez-vous sur votre business, nous nous chargeons de vos impayés. Contactez-nous pour en savoir plus.

N’attendez plus un instant, récupérez votre argent.

Concentrez-vous sur votre business, nous nous chargeons de vos impayés. Contactez-nous pour en savoir plus.