Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië IGraham Lacey (TCM Australië)     Het is 10u in de ochtend, in Tienen althans. Graham Lacey - de manager van TCM Australië - belt binnen vanuit een cafétje in het broeiende Vientiane Laos, zijn huidige woonplaats. Sinds 2016 is...

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?

 

Een nieuwe wet, die vermoedelijk van kracht gaat op 1 januari 2025, zorgt voor de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (‘hulppersoon’) en het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Wat houdt deze nieuwe wet, Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ van het burgerlijk wetboek in, en is deze nieuwe wet een goede zaak of niet?

.

 

 

Quasi-immuniteit?

 

Wat bedoelt men onder ‘quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent’?

Belangrijke verandering: een derde partij zal ook aansprakelijk kunnen worden gesteld (buitencontractuele aansprakelijkheid)!

Stel: de bouwheer (partij A) stelt een hoofdaannemer (partij B) aan. Deze hoofdaannemer schakelt op zijn beurt die diensten in van een onderaannemer (partij C). Wanneer deze onderaannemer een fout begaat (met uitzondering van een misdrijf), kan de bouwheer in de huidige situatie enkel de hoofdaannemer aanspreken. Partij A kan dus partij C niet aanspreken, partij C geniet als uitvoeringsagent van quasi-immuniteit.

Als incassobureau zien we deze situaties vaak passeren, en blijkt het in de praktijk ook niet altijd eenvoudig om de gelden bij de hoofdaannemer te innen. En wat als de hoofdaannemer failliet gaat? Gezien de huidige moeilijkheden in de bouwsector geen uitzonderlijke gebeurtenis.

 

 

Samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid?

 

De quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent is een uitvloeisel van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het samenloopverbod houdt in dat je in een contractuele relatie de tegenpartij niet buitencontractueel aansprakelijk kan stellen, enkel contractueel.

Situatie die zich voordoet onder het samenloopverbod: Je koopt een pakje en je ontvangt het van de postbode in stukken en brokken. Je hebt dan enkel een contract met de verkoper, waardoor je de koerier niet contractueel kan aanspreken. Je hebt immers geen contract met hem (de verkoper wel). Je kan hem ook niet buitencontractueel aanspreken want de schade vloeit voort uit het koopcontract.

De opheffing van dat samenloopverbod zal ervoor zorgen dat u zowel de verkoper als de koerier aansprakelijk zal kunnen stellen.

 

 

Gevolgen aanpassingen burgerlijk wetboek

 

Om ervoor te zorgen dat partij A ook partij C kan aanspreken, zal de automatische bescherming van de uitvoerder (quasi-immuniteit) en het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid vervallen. Dat lijkt ons op zich een goede zaak, maar met enkele kanttekeningen.

De nieuwe wet zal het mogelijk maken om bestuurders van vennootschappen sneller persoonlijk aansprakelijk te stellen. Heden is het enkel mogelijk bestuurders te vervolgen voor strafbare feiten. De nieuwe wet impliceert dat bestuurders ook voor niet-strafbare feiten, bvb. inbreuk vennootschapswetgeving of fouten t.a.v. de zorgvuldigheidsplicht, persoonlijk kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Algemene voorwaarden voorwaarden worden nog belangrijker!

Niet enkel bestuurders, maar ook werknemers, zullen in de toekomst rechtstreeks gedagvaard kunnen worden. De werknemer zal wel nog beschermd worden door de immuniteit voorzien in art 18 Wet Arbeidsovereenkomsten, maar die is niet zo stevig als de huidige immuniteit van de uitvoeringsagent. “De immuniteit zal bvb. afhangen van de vraag of de werknemer ‘zware schuld’ kan worden verweten” (zie dit artikel).

Nog belangrijker wordt de contractuele indekking tegen aansprakelijkheid. Met andere woorden, algemene voorwaarden worden nog belangrijker! Overeenkomsten tussen werkgever en werknemer, bestuurdersovereenkomsten, maar ook aansprakelijkheidsverzekeringen dienen onder de loep genomen te worden. Een kleine kmo of zelfstandige zal dit minder vlug doen en dus vaker de dupe zijn van deze nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving zal ook van toepassing zijn op bestaande contracten.

 

 

 

Heeft u vragen inzake deze nieuwe wetgeving? Als (internationale) incassopartner staan we u graag vrijblijvend bij. Aarzel niet om ons te contacteren via s.dereze@tcm.be of 0498 29 29 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/02/2024

 

De afschaffing van de quasi-immuniteit, een goede zaak?

 

Een nieuwe wet, die vermoedelijk van kracht gaat op 1 januari 2025, zorgt voor de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (‘hulppersoon’) en het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Wat houdt deze nieuwe wet, Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ van het burgerlijk wetboek in, en is deze nieuwe wet een goede zaak of niet?

.

 

 

Quasi-immuniteit?

 

Wat bedoelt men onder ‘quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent’?

Belangrijke verandering: een derde partij zal ook aansprakelijk kunnen worden gesteld (buitencontractuele aansprakelijkheid)!

Stel: de bouwheer (partij A) stelt een hoofdaannemer (partij B) aan. Deze hoofdaannemer schakelt op zijn beurt die diensten in van een onderaannemer (partij C). Wanneer deze onderaannemer een fout begaat (met uitzondering van een misdrijf), kan de bouwheer in de huidige situatie enkel de hoofdaannemer aanspreken. Partij A kan dus partij C niet aanspreken, partij C geniet als uitvoeringsagent van quasi-immuniteit.

Als incassobureau zien we deze situaties vaak passeren, en blijkt het in de praktijk ook niet altijd eenvoudig om de gelden bij de hoofdaannemer te innen. En wat als de hoofdaannemer failliet gaat? Gezien de huidige moeilijkheden in de bouwsector geen uitzonderlijke gebeurtenis.

 

 

Samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid?

 

De quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent is een uitvloeisel van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het samenloopverbod houdt in dat je in een contractuele relatie de tegenpartij niet buitencontractueel aansprakelijk kan stellen, enkel contractueel.

Situatie die zich voordoet onder het samenloopverbod: Je koopt een pakje en je ontvangt het van de postbode in stukken en brokken. Je hebt dan enkel een contract met de verkoper, waardoor je de koerier niet contractueel kan aanspreken. Je hebt immers geen contract met hem (de verkoper wel). Je kan hem ook niet buitencontractueel aanspreken want de schade vloeit voort uit het koopcontract.

De opheffing van dat samenloopverbod zal ervoor zorgen dat u zowel de verkoper als de koerier aansprakelijk zal kunnen stellen.

 

 

Gevolgen aanpassingen burgerlijk wetboek

 

Om ervoor te zorgen dat partij A ook partij C kan aanspreken, zal de automatische bescherming van de uitvoerder (quasi-immuniteit) en het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid vervallen. Dat lijkt ons op zich een goede zaak, maar met enkele kanttekeningen.

De nieuwe wet zal het mogelijk maken om bestuurders van vennootschappen sneller persoonlijk aansprakelijk te stellen. Heden is het enkel mogelijk bestuurders te vervolgen voor strafbare feiten. De nieuwe wet impliceert dat bestuurders ook voor niet-strafbare feiten, bvb. inbreuk vennootschapswetgeving of fouten t.a.v. de zorgvuldigheidsplicht, persoonlijk kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Algemene voorwaarden voorwaarden worden nog belangrijker!

Niet enkel bestuurders, maar ook werknemers, zullen in de toekomst rechtstreeks gedagvaard kunnen worden. De werknemer zal wel nog beschermd worden door de immuniteit voorzien in art 18 Wet Arbeidsovereenkomsten, maar die is niet zo stevig als de huidige immuniteit van de uitvoeringsagent. “De immuniteit zal bvb. afhangen van de vraag of de werknemer ‘zware schuld’ kan worden verweten” (zie dit artikel).

Nog belangrijker wordt de contractuele indekking tegen aansprakelijkheid. Met andere woorden, algemene voorwaarden worden nog belangrijker! Overeenkomsten tussen werkgever en werknemer, bestuurdersovereenkomsten, maar ook aansprakelijkheidsverzekeringen dienen onder de loep genomen te worden. Een kleine kmo of zelfstandige zal dit minder vlug doen en dus vaker de dupe zijn van deze nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving zal ook van toepassing zijn op bestaande contracten.

 

 

 

Heeft u vragen inzake deze nieuwe wetgeving? Als (internationale) incassopartner staan we u graag vrijblijvend bij. Aarzel niet om ons te contacteren via s.dereze@tcm.be of 0498 29 29 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/02/2024

 

Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië

Onbetaalde facturen in Australië IGraham Lacey (TCM Australië)     Het is 10u in de ochtend, in Tienen althans. Graham Lacey - de manager van TCM Australië - belt binnen vanuit een cafétje in het broeiende Vientiane Laos, zijn huidige woonplaats. Sinds 2016 is...

N’attendez plus un instant, récupérez votre argent.

Concentrez-vous sur votre business, nous nous chargeons de vos impayés. Contactez-nous pour en savoir plus.

N’attendez plus un instant, récupérez votre argent.

Concentrez-vous sur votre business, nous nous chargeons de vos impayés. Contactez-nous pour en savoir plus.