News

3 HANDELSBEDINGEN DIE U MOET KENNEN

We hoeven het niet meer te zeggen: alle handelsbedrijven werden ooit al geconfronteerd of zullen dit ooit worden met het probleem van wanbetalingen. Om die veelvuldig uitblijvende betalingen te voorkomen en hierop voorbereid te zijn, bestaan er verschillende oplossingen, zoals het opnemen van diverse nuttige contractuele handelsbedingen in de overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Dit zijn er een paar die u beschermen wanneer u als schuldeiser te maken krijgt met nalatige schuldenaars:

Het beding van eigendomsvoorbehoud

Het beding van eigendomsvoorbehoud is bijzonder nuttig in verkoopovereenkomsten voor vastgoed. In principe wordt de eigendom overgedragen nadat de partijen het eens zijn geworden over de kwestie en de prijs. Met deze clausule blijft de verkoper eigenaar van het onroerend goed tot volledige betaling van de aankoopprijs. Indien de betaling nooit plaatsvindt, blijft de eigendom van de woning in handen van de schuldeiser. Beschouw dit beding echter niet als een simpele formaliteit. Er bestaan tal van uitzonderingen op de clausule en u dient er de geldigheid van na te gaan. Om geldig te zijn, moet de clausule namelijk betrekking hebben op een aanwijsbaar en niet getransformeerd onroerend goed.

Het uitdrukkelijk ontbindend beding

Het onbindend beding is heel eenvoudig. Als een van beide partijen een contractuele verplichting schendt, wordt de overeenkomst beëindigd. Deze clausule mag niet verward worden met het eenzijdig opzeggingsbeding, waarmee een partij een overeenkomst kan beëindigen zonder dat de andere partij hierop een inbreuk heeft gepleegd.

Voor een maximale doeltreffendheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding moet de clausule noodzakelijk en duidelijk vermelden dat de partijen zonder enige twijfel de voorafgaande tussenkomst van een rechter uitsluiten.

Bij het opstellen van de clausule kunnen de partijen ook overeenkomen dat een ingebrekestelling niet nodig is om de overeenkomst te ontbinden, maar dat de partij die de overeenkomst wil verbreken zijn intentie om de overeenkomst te beëindigen bekendmaakt.

Het schadebeding

Op grond van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek is een schadebeding: “een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.

Er moet echter worden opgemerkt dat de sancties niet buitensporig mogen zijn en het karakter van een schadevergoeding moeten houden. Paradoxaal genoeg heeft het boetebeding geen bestraffend karakter, zoals de term “boete” (boetebeding) kan doen vermoeden, maar dient het om de onfortuinlijke schuldeiser te vergoeden. Deze clausule dient om de te voorziene geleden schade te compenseren.

Let er echter op dat het bedrag in het schadebeding niet opmerkelijk hoger is dan de omvang van de door de schuldeiser geleden schade. In dat geval kan de rechter het geëiste bedrag verlagen, of in het geval van een overeenkomst tussen een consument en een professional zelfs letterlijk besluiten het beding te annuleren. Om dit te voorkomen moet het bedrag van het beding worden getoetst aan de schade, die voorzienbaar was door de partijen ten tijde van het opstellen van de overeenkomst.

Merk ook op dat in een overeenkomst tussen een consument en een handelaar de clausule in het voordeel van beide partijen moet zijn om geldig te zijn. Een beding dat alleen de schuldeiser ten goede komt, zou onwettig zijn.

We lichten binnenkort met plezier andere nuttige clausules voor uw overeenkomsten/algemene verkoopsvoorwaarden toe in een volgend artikel.

Wil u meer informatie over wat wij voor u kunnen doen? Aarzel niet om TCM te contacteren. Bekijk onze website of neem contact met ons op!

3 HANDELSBEDINGEN DIE U MOET KENNEN

We hoeven het niet meer te zeggen: alle handelsbedrijven werden ooit al geconfronteerd of zullen dit ooit worden met het probleem van wanbetalingen. Om die veelvuldig uitblijvende betalingen te voorkomen en hierop voorbereid te zijn, bestaan er verschillende oplossingen, zoals het opnemen van diverse nuttige contractuele handelsbedingen in de overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Dit zijn er een paar die u beschermen wanneer u als schuldeiser te maken krijgt met nalatige schuldenaars:

Het beding van eigendomsvoorbehoud

Het beding van eigendomsvoorbehoud is bijzonder nuttig in verkoopovereenkomsten voor vastgoed. In principe wordt de eigendom overgedragen nadat de partijen het eens zijn geworden over de kwestie en de prijs. Met deze clausule blijft de verkoper eigenaar van het onroerend goed tot volledige betaling van de aankoopprijs. Indien de betaling nooit plaatsvindt, blijft de eigendom van de woning in handen van de schuldeiser. Beschouw dit beding echter niet als een simpele formaliteit. Er bestaan tal van uitzonderingen op de clausule en u dient er de geldigheid van na te gaan. Om geldig te zijn, moet de clausule namelijk betrekking hebben op een aanwijsbaar en niet getransformeerd onroerend goed.

Het uitdrukkelijk ontbindend beding

Het onbindend beding is heel eenvoudig. Als een van beide partijen een contractuele verplichting schendt, wordt de overeenkomst beëindigd. Deze clausule mag niet verward worden met het eenzijdig opzeggingsbeding, waarmee een partij een overeenkomst kan beëindigen zonder dat de andere partij hierop een inbreuk heeft gepleegd.

Voor een maximale doeltreffendheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding moet de clausule noodzakelijk en duidelijk vermelden dat de partijen zonder enige twijfel de voorafgaande tussenkomst van een rechter uitsluiten.

Bij het opstellen van de clausule kunnen de partijen ook overeenkomen dat een ingebrekestelling niet nodig is om de overeenkomst te ontbinden, maar dat de partij die de overeenkomst wil verbreken zijn intentie om de overeenkomst te beëindigen bekendmaakt.

Het schadebeding

Op grond van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek is een schadebeding: “een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.

Er moet echter worden opgemerkt dat de sancties niet buitensporig mogen zijn en het karakter van een schadevergoeding moeten houden. Paradoxaal genoeg heeft het boetebeding geen bestraffend karakter, zoals de term “boete” (boetebeding) kan doen vermoeden, maar dient het om de onfortuinlijke schuldeiser te vergoeden. Deze clausule dient om de te voorziene geleden schade te compenseren.

Let er echter op dat het bedrag in het schadebeding niet opmerkelijk hoger is dan de omvang van de door de schuldeiser geleden schade. In dat geval kan de rechter het geëiste bedrag verlagen, of in het geval van een overeenkomst tussen een consument en een professional zelfs letterlijk besluiten het beding te annuleren. Om dit te voorkomen moet het bedrag van het beding worden getoetst aan de schade, die voorzienbaar was door de partijen ten tijde van het opstellen van de overeenkomst.

Merk ook op dat in een overeenkomst tussen een consument en een handelaar de clausule in het voordeel van beide partijen moet zijn om geldig te zijn. Een beding dat alleen de schuldeiser ten goede komt, zou onwettig zijn.

We lichten binnenkort met plezier andere nuttige clausules voor uw overeenkomsten/algemene verkoopsvoorwaarden toe in een volgend artikel.

Wil u meer informatie over wat wij voor u kunnen doen? Aarzel niet om TCM te contacteren. Bekijk onze website of neem contact met ons op!

News