Glossarium

Aanmaning

Een aanmaning is een brief waarin een schuldeiser, een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder met aandrang de betaling van een verschuldigde som eist van een schuldenaar.

Een aanmaning heeft dezelfde functie als een ingebrekestelling en betalingsherinnering. Op deze website vindt u advies voor het opstellen van een brandbrief en een voorbeeld.

Toch zijn er verschillen tussen deze termen. Een ingebrekestelling bevat in theorie de woorden “Wij stellen u in gebreke voor de betaling van …”, wat neerkomt op “Wij vragen u zeer expliciet over deze openstaande post te buigen”. Het voordeel is dat er geen enkele twijfel bestaat over het feit dat u deze betaling eist, wat belangrijk is voor eventuele gerechtelijke stappen. In een aanmaning zou dan staan: “Wij manen u aan om te betalen …”, wat inhoudelijk eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Een betalingsherinnering is ook een synoniem, maar de inhoud is wat vager en daardoor soms minder dwingend.

Updated 17/10/17

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.