Glossarium

Acid test ratio – Quick ratio

De Acid Test Ratio bepaalt het vermogen van een bedrijf om aan zijn verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Het wordt berekend als de vlottende activa verminderd met de voorraden en lopende werken, gedeeld door kortlopende schulden. Deze test staat ook bekend als de Quick Ratio.

Een quick ratio van 1,00 betekent dat 1 EUR schuld is gedekt door 1 EUR activa. Een quick ratio van 0,50 is dus minder veilig.

Updated 01/03/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.