Glossarium

Afdeling debiteurenbeheer

De afdeling debiteurenbeheer is een departement van een overheidsorgaan of private onderneming die tot doel heeft om alle problemen te beheren met betrekking tot achterstallige betalingen, zoals facturen, schulden en schuldinvorderingen.

Om haar doelstellingen te verwezenlijken en de belangen van de schuldeisers te verdedigen, maakt de afdeling debiteurenbeheer gebruik van een aantal procedures, waaronder het verzenden van herinnerings- of juridische brieven en het telefonisch contacteren van de schuldenaars.

De verantwoordelijken voor debiteurenbeheer kunnen tevens instaan voor het beheer van andere geschillen, zoals problemen wegens ontevredenheid over een product of een dienst.

 

Updated 03/04/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.