Afkortingsrecht: waarom deurwaarder betalen voor aflossingen?

 

What’s in a name is afkortingsrecht? Je zou kunnen denken dat het hier om het recht gaat om schulden af te korten. En een recht wordt meestal als iets positief ervaren. Het heeft inderdaad te maken met het afkorten van schulden. Maar het ‘recht’, of anders gezegd het voordeel, ligt wel bij de deurwaarder. Afkortingsrecht is het recht van deurwaarders om, bij elke afbetaling aan hen in kader van een afbetalingsplan, kosten aan te rekenen.

 

 

Huidige wettelijke kader

 

Dit afkortingsrecht is, net zoals het inningsrecht, wettelijk vervat in het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.

Het inningsrecht is de kost die de schuldenaar betaalt wanneer hij het totale bedrag van zijn schuld betaalt aan de gerechtsdeurwaarder. Het afkortingsrecht is de kost die de deurwaarder ontvangt voor elke deelbetaling die de schuldenaar uitvoert.

Het rapport Armoede en Justitie (2022) van FOD Justitie en POD Maatschappelijke Integratie verwoordt de percentages als volgt: ”Artikel 8 van het voornoemde koninklijk besluit van 30 september 1976 Het inningsrecht is vastgesteld op 1% van het bedrag van de schuld in hoofdsom en rente met een maximum van 12,67 EUR en een maximum van 125,67 EUR, te vermeerderen met de btw tegen 21%. Het afkortingsrecht varieert naargelang van het bedrag van de storting. Bijvoorbeeld, voor een bedrag tussen 0 en 24,99 EUR, bedraagt dat recht 2,61 EUR plus 21% btw (tarief van 2021).”[1]

 

 

Kritiek

 

De wet die al deze kosten bepaalt, is al meer dan 40 jaar oud. Verschillende instanties uiten kritiek over de rechtvaardiging en relevantie van deze kosten die deurwaarders aanrekenen. Ze liggen niet meer in lijn met de realiteit van de effectieve gemaakte kosten door deurwaarders. Deurwaarders maken nu meer gebruik van geautomatiseerde werkprocessen, wat de workload en dus ook de werkkost aanzienlijk verlaagt.

Het bovenvermelde rapport stipt daarnaast ook terecht aan dat “het afkortingsrecht, dat wordt berekend op basis van het bedrag van gedane stortingen, de aflossingstermijn verlengt, aanzienlijke kosten met zich meebrengt en schuldenaars die kleine stortingen doen benadeelt.[2]

 

 

 

Wetsvoorstel

 

Het wetsvoorstel van 16 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen met betrekking tot de inningskosten en afkortingsrechten stelt voor om:

  • De inningskosten met de helft te verminderen naar 0.5% in plaats van 1%, waarbij ze noch lager dan 6 EUR noch hoger dan 60 EUR zijn;
  • Geen afkortingsrechten te ontvangen voor afbetalingen kleiner dan 50 EUR.[3]

 

Minnelijke opvolging van betalingsplannen via incassobureau

 

Wij rekenen geen incassokosten of administratiekosten aan naar crediteuren noch naar debiteuren bij het opvolgen van dossiers en betalingsplannen. Dat is zowel deontologisch zo geregeld voor B2B én B2C schulden, als wettelijk voor B2C schulden via de ‘Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument van 20 DECEMBER 2002’.

Sommige debiteuren lijken het verschil tussen een kostelijke opvolging van betalingsplannen via de deurwaarder en een kosteloze minnelijke opvolging via ons als incassobureau niet te begrijpen. Wanneer wij betalingsplannen onderhandelen, houden wij rekening met de effectieve financiële situatie van de debiteur en de realistische verwachtingen van de crediteur. We proberen, indien noodzakelijk, een betalingsplan te bekomen dat zowel respectabel is naar debiteur als naar crediteur.

Niet elk voorstel zal dus zomaar aanvaard worden. Debiteuren geven dan vaak als reactie dat deurwaarders de kleinste betalingsplannen aanvaarden zonder enige onderbouwing. Ze beseffen dan echter vaak niet dat een deurwaarder er alle baat bij heeft op een betalingsplan zo lang mogelijk te laten lopen. Hoe langer het afbetalingsplan loopt, hoe meer een debiteur aan het einde van de rit (extra) betaalt.

 

 

 

Voor meer info over onze hulp bij het innen van onbetaalde facturen of onze werking, aarzel niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

[1] Armoede en justitie in België (2022), p. 299 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/Boek%20Armoede%20en%20Justitie_Web_DEF_NL.pdf

[2] Armoede en justitie in België (2022), p. 299 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/Boek%20Armoede%20en%20Justitie_Web_DEF_NL.pdf

[3] https://www.stradalex.com/nl/sl_news/document/sl_news_article20200129-1-nl?access_token=db5d68b112c6daf33b4ff4b373fdd3f13787f25e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/01/2023

 

Afkortingsrecht: waarom deurwaarder betalen voor aflossingen?

 

What’s in a name is afkortingsrecht? Je zou kunnen denken dat het hier om het recht gaat om schulden af te korten. En een recht wordt meestal als iets positief ervaren. Het heeft inderdaad te maken met het afkorten van schulden. Maar het ‘recht’, of anders gezegd het voordeel, ligt wel bij de deurwaarder. Afkortingsrecht is het recht van deurwaarders om, bij elke afbetaling aan hen in kader van een afbetalingsplan, kosten aan te rekenen.

 

 

Huidige wettelijke kader

 

Dit afkortingsrecht is, net zoals het inningsrecht, wettelijk vervat in het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.

Het inningsrecht is de kost die de schuldenaar betaalt wanneer hij het totale bedrag van zijn schuld betaalt aan de gerechtsdeurwaarder. Het afkortingsrecht is de kost die de deurwaarder ontvangt voor elke deelbetaling die de schuldenaar uitvoert.

Het rapport Armoede en Justitie (2022) van FOD Justitie en POD Maatschappelijke Integratie verwoordt de percentages als volgt: ”Artikel 8 van het voornoemde koninklijk besluit van 30 september 1976 Het inningsrecht is vastgesteld op 1% van het bedrag van de schuld in hoofdsom en rente met een maximum van 12,67 EUR en een maximum van 125,67 EUR, te vermeerderen met de btw tegen 21%. Het afkortingsrecht varieert naargelang van het bedrag van de storting. Bijvoorbeeld, voor een bedrag tussen 0 en 24,99 EUR, bedraagt dat recht 2,61 EUR plus 21% btw (tarief van 2021).”[1]

 

 

Kritiek

 

De wet die al deze kosten bepaalt, is al meer dan 40 jaar oud. Verschillende instanties uiten kritiek over de rechtvaardiging en relevantie van deze kosten die deurwaarders aanrekenen. Ze liggen niet meer in lijn met de realiteit van de effectieve gemaakte kosten door deurwaarders. Deurwaarders maken nu meer gebruik van geautomatiseerde werkprocessen, wat de workload en dus ook de werkkost aanzienlijk verlaagt.

Het bovenvermelde rapport stipt daarnaast ook terecht aan dat “het afkortingsrecht, dat wordt berekend op basis van het bedrag van gedane stortingen, de aflossingstermijn verlengt, aanzienlijke kosten met zich meebrengt en schuldenaars die kleine stortingen doen benadeelt.[2]

 

 

 

Wetsvoorstel

 

Het wetsvoorstel van 16 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen met betrekking tot de inningskosten en afkortingsrechten stelt voor om:

  • De inningskosten met de helft te verminderen naar 0.5% in plaats van 1%, waarbij ze noch lager dan 6 EUR noch hoger dan 60 EUR zijn;
  • Geen afkortingsrechten te ontvangen voor afbetalingen kleiner dan 50 EUR.[3]

 

Minnelijke opvolging van betalingsplannen via incassobureau

 

Wij rekenen geen incassokosten of administratiekosten aan naar crediteuren noch naar debiteuren bij het opvolgen van dossiers en betalingsplannen. Dat is zowel deontologisch zo geregeld voor B2B én B2C schulden, als wettelijk voor B2C schulden via de ‘Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument van 20 DECEMBER 2002’.

Sommige debiteuren lijken het verschil tussen een kostelijke opvolging van betalingsplannen via de deurwaarder en een kosteloze minnelijke opvolging via ons als incassobureau niet te begrijpen. Wanneer wij betalingsplannen onderhandelen, houden wij rekening met de effectieve financiële situatie van de debiteur en de realistische verwachtingen van de crediteur. We proberen, indien noodzakelijk, een betalingsplan te bekomen dat zowel respectabel is naar debiteur als naar crediteur.

Niet elk voorstel zal dus zomaar aanvaard worden. Debiteuren geven dan vaak als reactie dat deurwaarders de kleinste betalingsplannen aanvaarden zonder enige onderbouwing. Ze beseffen dan echter vaak niet dat een deurwaarder er alle baat bij heeft op een betalingsplan zo lang mogelijk te laten lopen. Hoe langer het afbetalingsplan loopt, hoe meer een debiteur aan het einde van de rit (extra) betaalt.

 

 

 

Voor meer info over onze hulp bij het innen van onbetaalde facturen of onze werking, aarzel niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

[1] Armoede en justitie in België (2022), p. 299 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/Boek%20Armoede%20en%20Justitie_Web_DEF_NL.pdf

[2] Armoede en justitie in België (2022), p. 299 https://justitie.belgium.be/sites/default/files/Boek%20Armoede%20en%20Justitie_Web_DEF_NL.pdf

[3] https://www.stradalex.com/nl/sl_news/document/sl_news_article20200129-1-nl?access_token=db5d68b112c6daf33b4ff4b373fdd3f13787f25e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/01/2023

 

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.