Glossarium

Alternatieve geschillenbeslechting

Wanneer meerdere partijen geen oplossing kunnen vinden voor hun geschillen, is het verleidelijk om naar het gerecht te stappen. Inderdaad, de rechter zal bepalen wat er moet gebeuren en zijn oplossing kan afgedwongen worden door de partijen met de hulp van de Openbare Macht, indien nodig. Alhoewel, er zijn andere manieren. Één daarvan is de alternatieve geschillenbeslechting (ook wel arbitrage, bemiddeling of verzoening genoemd). Over het algemeen betekent arbitrage dat de partijen een derde partij kiezen, de bemiddelaar mediator, om de zaak te analyseren en te concluderen met een oplossing. In feite zijn er meestal 3 bemiddelaars, elke partij kiest zijn eigen bemiddelaar en deze twee duiden een derde aan. Afhankelijk van wat de partijen wensen, kan het arbitrageproces al dan niet bindend zijn.

Deze ‘buitengerechtelijke geschillenbeslechting’ heeft heel wat voordelen in vergelijking met de rechtbank:

  • Partijen kunnen kiezen voor het proces van alternatieve geschillenbeslechting of voor bemiddelaars die bevoegd zijn in de zaak
  • Het is doorgaans veel sneller dan de traditionele rechtbank
  • De kosten lopen minder hoog op (sommige instanties brengen geen kosten in rekening en indien er toch een erkend bemiddelaar betrokken is, worden de honoraria in principe gelijk verdeeld)
  • Er is een garantie op vertrouwelijkheid, in tegenstelling tot publieke zittingen in de rechtbank
  • De relaties tussen de partijen kunnen behouden of hersteld worden (bij een akkoord is er geen verliezer, enkel winnaars)

De Europese Unie heeft systemen voor alternatieve geschillenbeslechting ontwikkeld.  Deze website lijst desgelijks de instellingen op die zich bezig houden met alternatieve geschillenbeslechting in België.

In 2015 is er in België een nieuwe dienst ontwikkeld voor alle problemen van consumenten. Meer informatie hierover kan u vinden op volgende website.

Incasso wordt eveneens aanzien als alternatieve geschillenbeslechting, aangezien de essentiële eigenschap van incasso erin bestaat de in gebreke blijvende partij (de debiteur) te contacteren en te begrijpen waarom er geen betaling is uitgevoerd. Dit, om dan een manier te vinden om de zaak op te lossen en de verschuldigde betaling te ontvangen. Op deze wijze lossen incassomedewerkers vele problemen buitengerechtelijk op. (buiten het gerecht). Bij TCM eindigen minder dan 1% van de klachten voor het gerecht.

 

Updated 21/11/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.