Glossarium

B2B B2C

B2B en B2C zijn afkortingen die verwijzen naar twee vormen van handelsrelaties.

B2B (Business to Business) verwijst naar een situatie waar een handelaar een commerciële transactie maakt met een andere. -> Details over de wet betreffende B2B vorderingen.

B2C (Business to Consumer) is de uitwisseling van een product of dienst van een handelaar naar een consument. -> Details over de wet betreffende B2C vorderingen.

 

Updated 9/05/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.