Glossarium

Beëdigde verklaring

Een beëdigde, gerechtelijke of plechtige verklaring is een verklaring van getuigen of deskundigen die de eed of belofte hebben afgelegd in het bijzijn van een beëdigd persoon. Een notaris is bijvoorbeeld een beëdigd persoon. ‘Beëdigd’ verwijst naar de volledigheid, de waarheidsgetrouwheid en dus de betrouwbaarheid van een verklaring.

De beëdigde verklaring kan worden gebruikt in de rechtbank, voor een zaak met betrekking tot een claim, maar is betwistbaar en dus minder definitief dan een geschreven bewijs.

 

Updated 23/01/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.