News

BEHEER VAN CASHFLOW TEN TIJDE VAN COVID-19

Op dit moment beschikken we nog niet over een overzicht van hoeveel bedrijven ten onder zijn gegaan/zullen gaan ten gevolge van Covid-19. Hetgeen wel reeds kan gezegd worden is dat de bedrijven die zullen overleven diegenen zullen zijn die hun cashflow goed beheren. Nadat we afgelopen week onze interne politiek wijzigden, heeft TCM nu ook een nieuw « dashboard » ontwikkelt om een meer dynamisch beeld te hebben van onze situatie.

 

De dagelijkse werking van een onderneming binnen deze crisisperiode

Afhankelijk van de sector en zelfs het soort onderneming, kan deze crisis leiden tot vooruitgang of een drastische daling van je activiteiten. Alhoewel supermarkten, leveringsbedrijven, fabrikanten van onmisbare producten zoals mondmaskers, desinfecterende gel, testkits, etc. hun omzet zien stijgen, krijgen de meeste bedrijven te kampen met een aanzienlijke daling van hun zakencijfer. Het hervormen van je onderneming en het creatief anticiperen op de situatie kan je helpen om de schade te beperken, denk maar aan tal van restaurants die plots fungeren als traiteur, of onze klant « de Tiense Suikerraffinaderij »  die  inzet op de productie van ontsmettingsmiddelen, enz.  Velen van onze bedrijven hebben op dit moment een korte termijn voor ogen waarbij de noodzaak aan werkkapitaal samen met onze blik op de toekomst evolueert.

 

Het belang van werkkapitaal ten tijde van Covid-19

Ongeacht de grootte en leeftijd heeft iedere onderneming een ‘behoefte aan bedrijfskapitaal’ (BBK). Meer bepaald de financiële middelen waarover een onderneming dient te beschikken om diens productie te financieren alvorens betaald te zijn. Vergelijk het even met een keuken waarbij je alvorens je de kip kan eten deze dient te braden (in een oven, met elektriciteit) en deze vanzelfsprekend ook dient gekocht of gekweekt te hebben. Binnen iedere sector maar eveneens per onderneming verschilt de BBK naargelang het economisch model van de onderneming. Er kan zelfs sprake zijn van een negatief BBK (hetgeen aldus betekent dat u met uw inkomsten uw productiekosten niet kan betalen).

Mogelijk gevolg van de crisis:

  • Een stijging van de verkoop: Uw BBK stijgt (om uw productie te financieren)
  • Een daling van de verkoop: Uw BBK als percentage van uw zakencijfer stijgt, gezien uw kosten slechts gedeeltelijk of niet dalen bij een mindere verkoop. Tegelijkertijd daalt uw werkkapitaal samen met uw inkomsten.

In ieder geval: de cashflow

Om uw werkkapitaal te financieren heeft u nood aan cashflow (ontstaan vanuit uw activiteiten of via een lening). In deze tijd is het dan ook meer dan ooit belangrijk uw cashflow goed te beheren.

Sinds ons ontstaan beschikt TCM over een « dashboard » waarbij onze essentiële kosten en opbrengsten per type en onze beschikbare middelen (op bankrekeningen) in kaart zijn gebracht. We kennen ieder jaar een stabiele ontwikkeling (een stijging van zakencijfer van + 21% in 2019) met voldoende middelen en een onderbouwd verwachtingspatroon. Maar met de plotse « #blijf in uw kot » -maatregel worden we gedwongen om nieuwe parameters en scenario’s in ons analysemodel te implementeren.

Zo heeft TCM op basis van onze inkomsten en kosten een grafisch progressief beeld samengesteld wat ons toelaat bepaalde hypotheses te integreren zodoende dat we de gevolgen van bepaalde situaties reeds op voorhand kunnen evalueren. Hetgeen we eigenlijk allen deden toen we student waren en « startende ondernemer » speelden, maar hetgeen we « eens de zaken goed lopen » steeds minder nadrukkelijk analyseren.

Zo constateren we bv. als incasso-onderneming dat in de laatste 15 dagen de vraag tot opstart van een dossier van onze klanten met 20% daalt, maar dat de inkomende oproepen van debiteuren met maar liefst 60% dalen, ten opzichte van januari / februari. En wat met de inningen? Ook hier zien we een dalende tendens maar minder zwaar dan eerst gedacht. Mochten we hier ook een terugslag waarnemen lichten we jullie hier meteen over in.

 

Conclusie

Eén zaak is zeker: binnen enkele maanden zien we diegenen terug die ofwel geluk hebben gehad (Euromillions trekkingen vinden nog steeds plaats), ofwel in staat zijn geweest om hun cashflow te handhaven en hun werkkapitaal goed beheren.

TCM int uw vorderingen in België en in meer dan 100 landen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

BEHEER VAN CASHFLOW TEN TIJDE VAN COVID-19

Op dit moment beschikken we nog niet over een overzicht van hoeveel bedrijven ten onder zijn gegaan/zullen gaan ten gevolge van Covid-19. Hetgeen wel reeds kan gezegd worden is dat de bedrijven die zullen overleven diegenen zullen zijn die hun cashflow goed beheren. Nadat we afgelopen week onze interne politiek wijzigden, heeft TCM nu ook een nieuw « dashboard » ontwikkelt om een meer dynamisch beeld te hebben van onze situatie.

 

De dagelijkse werking van een onderneming binnen deze crisisperiode

Afhankelijk van de sector en zelfs het soort onderneming, kan deze crisis leiden tot vooruitgang of een drastische daling van je activiteiten. Alhoewel supermarkten, leveringsbedrijven, fabrikanten van onmisbare producten zoals mondmaskers, desinfecterende gel, testkits, etc. hun omzet zien stijgen, krijgen de meeste bedrijven te kampen met een aanzienlijke daling van hun zakencijfer. Het hervormen van je onderneming en het creatief anticiperen op de situatie kan je helpen om de schade te beperken, denk maar aan tal van restaurants die plots fungeren als traiteur, of onze klant « de Tiense Suikerraffinaderij »  die  inzet op de productie van ontsmettingsmiddelen, enz.  Velen van onze bedrijven hebben op dit moment een korte termijn voor ogen waarbij de noodzaak aan werkkapitaal samen met onze blik op de toekomst evolueert.

 

Het belang van werkkapitaal ten tijde van Covid-19

Ongeacht de grootte en leeftijd heeft iedere onderneming een ‘behoefte aan bedrijfskapitaal’ (BBK). Meer bepaald de financiële middelen waarover een onderneming dient te beschikken om diens productie te financieren alvorens betaald te zijn. Vergelijk het even met een keuken waarbij je alvorens je de kip kan eten deze dient te braden (in een oven, met elektriciteit) en deze vanzelfsprekend ook dient gekocht of gekweekt te hebben. Binnen iedere sector maar eveneens per onderneming verschilt de BBK naargelang het economisch model van de onderneming. Er kan zelfs sprake zijn van een negatief BBK (hetgeen aldus betekent dat u met uw inkomsten uw productiekosten niet kan betalen).

Mogelijk gevolg van de crisis:

  • Een stijging van de verkoop: Uw BBK stijgt (om uw productie te financieren)
  • Een daling van de verkoop: Uw BBK als percentage van uw zakencijfer stijgt, gezien uw kosten slechts gedeeltelijk of niet dalen bij een mindere verkoop. Tegelijkertijd daalt uw werkkapitaal samen met uw inkomsten.

In ieder geval: de cashflow

Om uw werkkapitaal te financieren heeft u nood aan cashflow (ontstaan vanuit uw activiteiten of via een lening). In deze tijd is het dan ook meer dan ooit belangrijk uw cashflow goed te beheren.

Sinds ons ontstaan beschikt TCM over een « dashboard » waarbij onze essentiële kosten en opbrengsten per type en onze beschikbare middelen (op bankrekeningen) in kaart zijn gebracht. We kennen ieder jaar een stabiele ontwikkeling (een stijging van zakencijfer van + 21% in 2019) met voldoende middelen en een onderbouwd verwachtingspatroon. Maar met de plotse « #blijf in uw kot » -maatregel worden we gedwongen om nieuwe parameters en scenario’s in ons analysemodel te implementeren.

Zo heeft TCM op basis van onze inkomsten en kosten een grafisch progressief beeld samengesteld wat ons toelaat bepaalde hypotheses te integreren zodoende dat we de gevolgen van bepaalde situaties reeds op voorhand kunnen evalueren. Hetgeen we eigenlijk allen deden toen we student waren en « startende ondernemer » speelden, maar hetgeen we « eens de zaken goed lopen » steeds minder nadrukkelijk analyseren.

Zo constateren we bv. als incasso-onderneming dat in de laatste 15 dagen de vraag tot opstart van een dossier van onze klanten met 20% daalt, maar dat de inkomende oproepen van debiteuren met maar liefst 60% dalen, ten opzichte van januari / februari. En wat met de inningen? Ook hier zien we een dalende tendens maar minder zwaar dan eerst gedacht. Mochten we hier ook een terugslag waarnemen lichten we jullie hier meteen over in.

 

Conclusie

Eén zaak is zeker: binnen enkele maanden zien we diegenen terug die ofwel geluk hebben gehad (Euromillions trekkingen vinden nog steeds plaats), ofwel in staat zijn geweest om hun cashflow te handhaven en hun werkkapitaal goed beheren.

TCM int uw vorderingen in België en in meer dan 100 landen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

News