Glossarium

Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument

Integrale tekst van de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.

Zie ook op deze website: Incassokosten consumenten

Zie ook op deze website: De wetgeving voor een incassobureau.

Zie ook op deze website: Het nieuwe belgische incasso wetsvoorstel.

Updated 03/03/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.