Glossarium

Bevoorrechte of gewone schuldeiser

Bevoorrechte schuldeiser

Een bevoorrechte schuldeiser is een schuldeiser die in de procedure van een faillissement het voorrecht heeft om bij de terugbetaling voorrang te krijgen op de andere schuldeisers. Dat voorrecht kan twee vormen aannemen. Het kan gaan om wettelijke voorrechten die rechtstreeks door de wet worden toegekend (aan de werknemers van een bedrijf in het kader van een faillissement of de fiscus) of om voorrechten die contractueel met de schuldenaar zijn overeengekomen (waarborg, hypotheek, onderpand …).

Gewone schuldeiser

Een gewone schuldeiser is een schuldeiser die geen enkele garantie krijgt voor het invorderen van de schuld in het kader van het faillissement van een van zijn schuldenaars.
Bij de verdeling van de activa zal een gewone schuldeiser pas terugbetaald worden nadat de bevoorrechte schuldenaars in hun rechten zijn hersteld. Een gewone schuldeiser geniet geen voorrangsrecht en is dus gelijkgerechtigd ten opzichte van de rest van de schuldeisers van zijn schuldenaar. Hij wordt in functie van het bedrag van zijn schuldvordering betaald met het resterende saldo van het faillissement.

 

Updated 4/9/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.