Glossarium

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure waartoe een schuldenaar zijn toevlucht kan nemen als hij zijn schulden niet meer kan betalen. Door zich te wenden tot de arbeidsrechtbank kan die laatste zijn financiële situatie herstellen en in de mate van het mogelijke de aflossing van zijn schulden waarborgen zonder te moeten leven in mensonwaardige omstandigheden.

Een collectieve schuldenregeling kan twee vormen aannemen: de fase met een minnelijke aanzuiveringsregeling, waarbij de partijen de vrijheid krijgen om zelf naar keuze de voorwaarden, bedragen en andere bepalingen af te spreken. Als die regeling niet wordt aanvaard, dan zal de arbeidsrechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen die alle partijen moeten naleven.

Het is belangrijk om te weten dat deze procedure van collectieve schuldenregeling niet van toepassing is op handelaars. Alleen niet-handelaars kunnen hiervan gebruikmaken, dus werknemers, werklozen, landbouwers en beoefenaars van een vrij beroep.

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.