Glossarium

Compensatierente – rentevergoeding

Compensatierente/ rentevergoeding is de rente toegekend door de rechter die als compensatie dient voor de periode tussen het ontstaan van schade en de herstelling. Deze rente komt in beginsel overeen met de volledige herstelling van de schade zoals neergelegd in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (buitencontractuele aansprakelijkheid) en de artikels 1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek (contractuele aansprakelijkheid). Deze rente wordt toegepast volgens andere verplichtingen dan diegene voor de betaling van een geldsom.

Compensatierente mag niet verward worden met Vertragingsrente.

Updated 26/12/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.