Glossarium

Consulaire rechter

De consulaire rechter is een lekenrechter die aan de zijde van een beroepsrechter zetelt in de rechtbank van koophandel.

Consulaire rechters hebben de bijzonderheid dat ze lekenrechters zijn. Ze komen immers uit de bedrijfswereld en/of de financiële sector. Meestal worden ze door de koning en op gezamenlijke voordracht van de ministers van Justitie, Economie en Middenstand aangesteld voor een periode van 5 jaar.

De consulaire rechters staan de beroepsmagistraten bij door hen hun kennis uit de economie bij te brengen.  Elke kamer van de rechtbank van koophandel is dus samengesteld uit een beroepsrechter en twee consulaire rechters. De stem van de consulaire rechters is net zo belangrijk en weegt even zwaar door als die van de aanwezige beroepsrechter. Besluiten worden genomen bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan geldt de wet van de gewone meerderheid.  (Twee stemmen tegen een)

15/10/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.