Glossarium

Curator

Bij faling van een onderneming is de curator degene die door de Handelsrechtbank als vertegenwoordiger van de gefailleerde onderneming en van de schuldeisers wordt aangesteld om een correct beheer te garanderen. Hij moet de activa van de gefailleerde onderneming samenbrengen en de waarde daarvan onder de schuldeisers herverdelen op basis van hun rang en prioriteiten.

Hij maakt tevens voor de rechtbank een jaarlijks verslag van de situatie van de faling, waarin hij met name de staat van de betwistingen van de schuldverklaringen bespreekt.

De faling van de schuldenaar wordt dus door de curator beheerd onder toezicht van de rechter-commissaris en van de Handelsrechtbank.

Updated 08/08/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.