News

DE VERSCHILLENDE SOORTEN SCHULDENAARS EN HUN SITUATIE

type of debtors and their situation

Laten we meteen duidelijk zijn: er zijn evenveel soorten schuldenaars als schulden en evenveel onbetaalde facturen als redenen om ze niet te betalen. Het kan dus lastig zijn om de schuldenaars objectief in te delen in duidelijk afgebakende categorieën en om alle redenen op te sommen die leiden tot een betalingsachterstand of weigering om te betalenTCM heeft echter voldoende ervaring om voor u een algemeen overzicht van dit thema te maken.

De voornaamste categorieën van schuldenaars

We kunnen twee soorten schuldenaars onderscheiden: zij die niet kunnen (ongeveer 15%) en zij die niet willen (ongeveer 85%) betalen.

 • Bij de wanbetalers die niet kunnen, gaat het om een tijdelijke (plotse gebeurtenis, financieel probleem van voorbijgaande aard) of langdurige situatie (ernstige financiële problemen). Op allerlei manieren maar vooral door te luisteren, proberen we na te gaan in welke situatie die bedrijven of personen zich echt bevinden.
  Bij b2b-schulden (tussen bedrijven) is er vaak sprake van een domino-effect (“We wachten zelf nog op verschillende betalingen van onze klanten zodat we u kunnen betalen”). De algemene economische situatie en de globale professionaliteit hebben een duidelijke invloed.
 • Bij de wanbetalers die niet willen, gaat het om betwistingen, afwezigheid van de schuldenaar, een vergetelheid… In die gevallen is vooral luisteren belangrijk om een oplossing te kunnen vinden. Betwistingen kunnen soms gegrond zijn, maar zelfs en vooral wanneer dat niet zo is, is het efficiënter om begrip te tonen.

De voornaamste redenen

Wat zijn nu de redenen om niet te betalen? Dat is een nuttige vraag om onbetaalde facturen te vermijden.

Dit zijn de redenen die het vaakst worden vermeld:

 • “Ik heb die goederen/diensten nooit besteld; ik vroeg eigenlijk gewoon informatie.” [Het bewijs van de bestelling of andere bewijsstukken zoals de leveringsbon (levering zonder verdere betwisting volstaat als bewijs van schuld) zijn dan noodzakelijk.]
 • “Ik heb nooit een contract ondertekend.” [Die reden wordt vaak door bedrijven gebruikt om niet te moeten betalen, een contract is echter niet essentieel gezien vaak op een andere manier een overeenkomst wordt aangegaan. Een correcte administratie bij de schuldeiser is wel essentieel (bestelbon/leveringsbon/…).]
 • “Ik heb nooit een factuur ontvangen.” [De post biedt inderdaad geen zekerheid. Steeds meer bedrijven werken met e-mails. De B2B wetgeving van augustus 2002 stipuleert echter duidelijk dat, bij gebrek aan facturen, dat datum van levering van goed of dienst toonaangevend is. Zorg gemakshalve toch best dat je kan aantonen dat de klant op de hoogte is gebracht van de schuld.]
 • “Ik ben het vergeten.” [Een goede follow-up door de schuldeiser en vervolgens door TCM scherpt het geheugen aan!]
 • “Ik heb geen geld om te betalen.” [Dit probleem kan worden opgelost door samen te zoeken naar mogelijke uitwegen.]
 • “In mijn naaste omgeving is iemand overleden.”
 • “Ik was op vakantie.”
 • “Ik vind mijn bankkaart niet meer.”
 • “De factuur ligt bij mijn boekhouder.”
 • Enz.

Andere spelers die worden geconfronteerd met weigeringen of betalingsachterstanden, zoals scholen, zijn speciale gevallen.
De redenen van wanbetaling door de ouders zijn heel specifiek:

 • “School is gratis (of zou dat moeten zijn).” [De kosten van het onderwijs worden inderdaad gedragen door de gemeenschap, maar die van alle benodigdheden, uitstapjes, maaltijden… niet!]
 • “Het was mijn ex (man, vrouw, partner…) die moest betalen.” [Die bewering wordt soms bevestigd door een vonnis, maar dat is een regeling die enkel bindend is voor moeder en vader en niet voor schuldeisers. Schuldeisers kunnen zich beroepen op de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide ouders en één ouder dus aanspreken.]
 • “Mijn kind had problemen op school (pesten, gestolen gsm…) en dus betaal ik niet.” [Er is eigenlijk geen verband tussen dergelijke bestaande of vermoedelijke problemen en de gefactureerde prestaties van de school.]
 • Er worden nog heel wat andere redenen vermeld, de ene nog absurder dan de andere (“Mijn kind gaat te laat slapen want de begeleiding van het internaat houdt zijn huiswerk niet in de gaten…!”).

Kortom, houd in uw achterhoofd dat een schuldenaar die niet kan of wil betalen, altijd een goede reden zal hebben om zijn schulden niet te betalen. Daarom moet u als schuldeiser in uw interne administratie rekening houden met die uitdagingen en alle bestellingen, leveringen, betwistingen… goed bijhouden zodat het aantal onbetaalde facturen beperkt blijft.Want dat werkt!

Wenst u meer details omtrent wat wij voor u kunnen betekenen? Surf dan naar onze website of contacteer ons!

DE VERSCHILLENDE SOORTEN SCHULDENAARS EN HUN SITUATIE

type of debtors and their situation

Laten we meteen duidelijk zijn: er zijn evenveel soorten schuldenaars als schulden en evenveel onbetaalde facturen als redenen om ze niet te betalen. Het kan dus lastig zijn om de schuldenaars objectief in te delen in duidelijk afgebakende categorieën en om alle redenen op te sommen die leiden tot een betalingsachterstand of weigering om te betalenTCM heeft echter voldoende ervaring om voor u een algemeen overzicht van dit thema te maken.

De voornaamste categorieën van schuldenaars

We kunnen twee soorten schuldenaars onderscheiden: zij die niet kunnen (ongeveer 15%) en zij die niet willen (ongeveer 85%) betalen.

 • Bij de wanbetalers die niet kunnen, gaat het om een tijdelijke (plotse gebeurtenis, financieel probleem van voorbijgaande aard) of langdurige situatie (ernstige financiële problemen). Op allerlei manieren maar vooral door te luisteren, proberen we na te gaan in welke situatie die bedrijven of personen zich echt bevinden.
  Bij b2b-schulden (tussen bedrijven) is er vaak sprake van een domino-effect (“We wachten zelf nog op verschillende betalingen van onze klanten zodat we u kunnen betalen”). De algemene economische situatie en de globale professionaliteit hebben een duidelijke invloed.
 • Bij de wanbetalers die niet willen, gaat het om betwistingen, afwezigheid van de schuldenaar, een vergetelheid… In die gevallen is vooral luisteren belangrijk om een oplossing te kunnen vinden. Betwistingen kunnen soms gegrond zijn, maar zelfs en vooral wanneer dat niet zo is, is het efficiënter om begrip te tonen.

De voornaamste redenen

Wat zijn nu de redenen om niet te betalen? Dat is een nuttige vraag om onbetaalde facturen te vermijden.

Dit zijn de redenen die het vaakst worden vermeld:

 • “Ik heb die goederen/diensten nooit besteld; ik vroeg eigenlijk gewoon informatie.” [Het bewijs van de bestelling of andere bewijsstukken zoals de leveringsbon (levering zonder verdere betwisting volstaat als bewijs van schuld) zijn dan noodzakelijk.]
 • “Ik heb nooit een contract ondertekend.” [Die reden wordt vaak door bedrijven gebruikt om niet te moeten betalen, een contract is echter niet essentieel gezien vaak op een andere manier een overeenkomst wordt aangegaan. Een correcte administratie bij de schuldeiser is wel essentieel (bestelbon/leveringsbon/…).]
 • “Ik heb nooit een factuur ontvangen.” [De post biedt inderdaad geen zekerheid. Steeds meer bedrijven werken met e-mails. De B2B wetgeving van augustus 2002 stipuleert echter duidelijk dat, bij gebrek aan facturen, dat datum van levering van goed of dienst toonaangevend is. Zorg gemakshalve toch best dat je kan aantonen dat de klant op de hoogte is gebracht van de schuld.]
 • “Ik ben het vergeten.” [Een goede follow-up door de schuldeiser en vervolgens door TCM scherpt het geheugen aan!]
 • “Ik heb geen geld om te betalen.” [Dit probleem kan worden opgelost door samen te zoeken naar mogelijke uitwegen.]
 • “In mijn naaste omgeving is iemand overleden.”
 • “Ik was op vakantie.”
 • “Ik vind mijn bankkaart niet meer.”
 • “De factuur ligt bij mijn boekhouder.”
 • Enz.

Andere spelers die worden geconfronteerd met weigeringen of betalingsachterstanden, zoals scholen, zijn speciale gevallen.
De redenen van wanbetaling door de ouders zijn heel specifiek:

 • “School is gratis (of zou dat moeten zijn).” [De kosten van het onderwijs worden inderdaad gedragen door de gemeenschap, maar die van alle benodigdheden, uitstapjes, maaltijden… niet!]
 • “Het was mijn ex (man, vrouw, partner…) die moest betalen.” [Die bewering wordt soms bevestigd door een vonnis, maar dat is een regeling die enkel bindend is voor moeder en vader en niet voor schuldeisers. Schuldeisers kunnen zich beroepen op de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide ouders en één ouder dus aanspreken.]
 • “Mijn kind had problemen op school (pesten, gestolen gsm…) en dus betaal ik niet.” [Er is eigenlijk geen verband tussen dergelijke bestaande of vermoedelijke problemen en de gefactureerde prestaties van de school.]
 • Er worden nog heel wat andere redenen vermeld, de ene nog absurder dan de andere (“Mijn kind gaat te laat slapen want de begeleiding van het internaat houdt zijn huiswerk niet in de gaten…!”).

Kortom, houd in uw achterhoofd dat een schuldenaar die niet kan of wil betalen, altijd een goede reden zal hebben om zijn schulden niet te betalen. Daarom moet u als schuldeiser in uw interne administratie rekening houden met die uitdagingen en alle bestellingen, leveringen, betwistingen… goed bijhouden zodat het aantal onbetaalde facturen beperkt blijft.Want dat werkt!

Wenst u meer details omtrent wat wij voor u kunnen betekenen? Surf dan naar onze website of contacteer ons!

News