Glossarium

Debiteurenbeheer

Wanneer men spreekt van debiteurenbeheer in een onderneming, omvat dit alle activiteiten die als doel hebben debiteuren hun openstaande facturen te laten betalen.

Meer specifiek gaat het om de preventie (implementeren van functionaliteiten, ontworpen om wanbetalingen te voorkomen, zoals solvabiliteitsenquete, kredietlimieten, enz. – maar ook functionaliteiten bedoeld om schuldeisers te voorzien van instrumenten te gebruiken bij een wanbetaling, zoals algemene verkoopsvoorwaarden, offerteformulieren, enz.) en het beheer van openstaande vorderingen.

Debiteurenbeheer omvat ook de incasso zelf, of deze nu intern voltrokken wordt of uitbesteed wordt. Dit is een fundamenteel aspect van de bedrijfsvoering aangezien een goed debiteurenbeheer uw financiële positie versterkt.

Wist u dat meer dan 50 % van de faillissementen te wijten is aan een slecht debiteurenbeheer?

 

Updated 04/10/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.