Glossarium

DSO-Days Sales Outstanding

De gemiddelde betalingstermijn of DSO (Days Sales Outstanding) geeft het aantal dagen weer hoe lang een bedrijf op de betaling van een openstaande factuur moet wachten.

Indien uw algemene voorwaarden een betalingstermijn van “30 dagen, einde van de maand” vermeldt, dan zal uw DSO rond 50 dagen liggen (45 dagen in theorie, waarbij sommigen eerder of later betalen).

Formule: DSO = (AR/S)*D

S = totaal van verkopen/facturen (uitgezonderd cash ontvangsten) voor periode D

D = periode in dagen (bvb. 90 dagen indien S is vastgelegd op 90 dagen)

AR = klantenrekening (totaal van onbetaalde bedragen; dit impliceert dat een fluctuatie van omzet een fluctuatie van de DSO veroorzaakt).

Updated 22/03/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.