Glossarium

Dubieuze vordering

Een dubieuze of oninbare vordering is een schuldvordering die waarschijnlijk of zeker niet meer kan worden geïnd. De persoon of het bedrijf die de begunstigde is van de vordering, bezit daarentegen geen elementen die concreet aantonen dat die vordering definitief verloren is. Het gaat dan ook om een vordering met een “dubieus” karakter, geen “bedreigd”.

Less meer over dubieuze vordering in ons artike :
Wat is een dubieuze vordering en hoe deze beheren?

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.