Glossarium

Eenzijdige rechtshandeling

Een eenzijdige rechtshandeling is een rechtshandeling die uitsluitend plaatsvindt als gevolg van de wil van degene die ze uitvoert. Zo’n eenzijdige rechtshandeling vereist geen enkele instemming van iemand anders dan de uitvoerder. Die laatste zal er op basis van zijn eigen wil alles aan doen om een welbepaalde prestatie te volbrengen waar geen goedkeuring van iemand anders voor nodig is.

Een testament, een verkoopaanbod of een schuldbekentenis zijn voorbeelden van eenzijdige rechtshandelingen.

Updated 05/03/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.