News

De Europese betalingsbevelprocedure

Wanneer één van uw klanten, gevestigd in een EU-lidstaat, u geld verschuldigd is, kunt u deze schuldvordering proberen te innen via een procedure. Het gaat in dit geval om de Europese betalingsbevelprocedureInternationale incasso tussen Europese landen wordt op die manier eenvoudiger. Ontdek in dit artikel alles wat u moet weten voor een eenvoudige inning van onbetaalde vorderingen binnen Europa.

tcm european debt collection

 

Wat is de Europese betalingsbevelprocedure?

De Europese betalingsbevelprocedure werd op 12 december 2008 ingevoerd door de Europese Unie middels Verordening nr. 1896/2006, en is sindsdien van kracht in alle EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken). Het doel? Binnen Europa een uniform systeem voor betalingsbevelen opzetten zodat de inning van schuldvorderingen over de grenzen heen eenvoudiger wordt.

 

Wanneer is deze procedure toepasbaar?

De Europese betalingsbevelprocedure wordt toegepast onder bepaalde voorwaarden:

 

  • Beide partijen moeten in verschillende EU-lidstaten gevestigd zijn
  • De schuldvordering moet voortvloeien uit een civiel- of handelsrechtelijke overeenkomst
  • De schuldvordering moet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.

 

Is deze procedure kostelijk?

De kosten voor de Europese betalingsbevelprocedure worden bepaald in functie van het land waaruit u de procedure instelt, maar lopen in het algemeen niet hoog op. Wenst u de kostprijs te weten voor een specifiek dossier, gelieve dan contact met ons op te nemen.

(Per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04)

 

Hoe deze procedure instellen?

De Europese betalingsbevelprocedure kan relatief eenvoudig ingesteld worden. Ze bestaat uit 5 stappen, waarbij telkens een specifiek formulier ingevuld moet worden. U kunt al deze formulieren vinden op het Europese e-justitieportaal en downloaden.

 

1. Verzending van het verzoek om een betalingsbevel

De schuldeiser verstuurt het verzoek via Formulier A naar de bevoegde rechtbank.

Formulier A: Verzoek om een Europees betalingsbevel

 

2. Behandeling van het verzoek door de bevoegde rechtbank

De rechter kan oordelen dat het verzoek gewijzigd of aangevuld moet worden en verzendt Formulier B naar de schuldeiser.

Formulier B: Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren.

 

De rechter kan oordelen dat hij het verzoek zelf moet wijzigen. Hij zal dit voorstel tot wijziging kenbaar maken via Formulier C. Wanneer de wijziging geweigerd wordt, zal de rechter het verzoek verwerpen.

Formulier C: Voorstel aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel te wijzigen.

 

De rechter kan het verzoek meteen verwerpen en stuurt in dit geval Formulier D naar de eiser.

Formulier D: Beslissing tot afwijzing van het verzoek om een Europees betalingsbevel.

 

3. Aanvaarding van het verzoek door de rechter

Wanneer het verzoek aanvaard wordt, zal de rechter het Europees betalingsbevel binnen de 30 dagen bezorgen aan de twee partijen via Formulier E.

Formulier E: Europees betalingsbevel

 

4. Mogelijke betwisting van het betalingsbevel door de tegenpartij

De tegenpartij heeft 30 dagen de tijd om verzet aan te tekenen tegen het betalingsbevel.

Formulier F: Verweer tegen een Europees betalingsbevel

 

5. Betaalverplichting voor de tegenpartij

Wanneer de termijn voor betwisting verstreken is, verklaart de rechter het Europees betalingsbevel uitvoerbaar en wordt Formulier G naar de tegenpartij verzonden.

Formulier G: Uitvoerbaarverklaring

 

 

Wenst u meer informatie over onze internationale incassodiensten meer bepaald in Europa? Surf dan naar de desbetreffende pagina of contacteer ons per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04.

De Europese betalingsbevelprocedure

Wanneer één van uw klanten, gevestigd in een EU-lidstaat, u geld verschuldigd is, kunt u deze schuldvordering proberen te innen via een procedure. Het gaat in dit geval om de Europese betalingsbevelprocedureInternationale incasso tussen Europese landen wordt op die manier eenvoudiger. Ontdek in dit artikel alles wat u moet weten voor een eenvoudige inning van onbetaalde vorderingen binnen Europa.

tcm european debt collection

 

Wat is de Europese betalingsbevelprocedure?

De Europese betalingsbevelprocedure werd op 12 december 2008 ingevoerd door de Europese Unie middels Verordening nr. 1896/2006, en is sindsdien van kracht in alle EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken). Het doel? Binnen Europa een uniform systeem voor betalingsbevelen opzetten zodat de inning van schuldvorderingen over de grenzen heen eenvoudiger wordt.

 

Wanneer is deze procedure toepasbaar?

De Europese betalingsbevelprocedure wordt toegepast onder bepaalde voorwaarden:

 

  • Beide partijen moeten in verschillende EU-lidstaten gevestigd zijn
  • De schuldvordering moet voortvloeien uit een civiel- of handelsrechtelijke overeenkomst
  • De schuldvordering moet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.

 

Is deze procedure kostelijk?

De kosten voor de Europese betalingsbevelprocedure worden bepaald in functie van het land waaruit u de procedure instelt, maar lopen in het algemeen niet hoog op. Wenst u de kostprijs te weten voor een specifiek dossier, gelieve dan contact met ons op te nemen.

(Per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04)

 

Hoe deze procedure instellen?

De Europese betalingsbevelprocedure kan relatief eenvoudig ingesteld worden. Ze bestaat uit 5 stappen, waarbij telkens een specifiek formulier ingevuld moet worden. U kunt al deze formulieren vinden op het Europese e-justitieportaal en downloaden.

 

1. Verzending van het verzoek om een betalingsbevel

 De schuldeiser verstuurt het verzoek via Formulier A naar de bevoegde rechtbank.

Formulier A: Verzoek om een Europees betalingsbevel

 

 

2. Behandeling van het verzoek door de bevoegde rechtbank

De rechter kan oordelen dat het verzoek gewijzigd of aangevuld moet worden en verzendt Formulier B naar de schuldeiser.

Formulier B: Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren.

 

De rechter kan oordelen dat hij het verzoek zelf moet wijzigen. Hij zal dit voorstel tot wijziging kenbaar maken via Formulier C. Wanneer de wijziging geweigerd wordt, zal de rechter het verzoek verwerpen.

Formulier C: Voorstel aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel te wijzigen.

 

De rechter kan het verzoek meteen verwerpen en stuurt in dit geval Formulier D naar de eiser.

Formulier D: Beslissing tot afwijzing van het verzoek om een Europees betalingsbevel.

 

3. Aanvaarding van het verzoek door de rechter

Wanneer het verzoek aanvaard wordt, zal de rechter het Europees betalingsbevel binnen de 30 dagen bezorgen aan de twee partijen via Formulier E.

Formulier E: Europees betalingsbevel

 

4. Mogelijke betwisting van het betalingsbevel door de tegenpartij

De tegenpartij heeft 30 dagen de tijd om verzet aan te tekenen tegen het betalingsbevel.

Formulier F: Verweer tegen een Europees betalingsbevel

 

5. Betaalverplichting voor de tegenpartij

Wanneer de termijn voor betwisting verstreken is, verklaart de rechter het Europees betalingsbevel uitvoerbaar en wordt Formulier G naar de tegenpartij verzonden.

Formulier G: Uitvoerbaarverklaring

 

 

Wenst u meer informatie over onze internationale incassodiensten meer bepaald in Europa? Surf dan naar de desbetreffende pagina of contacteer ons per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04.

News