Glossarium

Executoriale titel

Een executoriale titel is een juridisch document met de formule van tenuitvoerlegging die het bestaan van een vaststaande en opeisbare schuldvordering officieel vaststelt. Met dit stuk kan de houder de uitvoering ervan starten en wordt aan de gerechtsdeurwaarder toestemming gegeven om over te gaan tot een gedwongen tenuitvoerlegging (indien de schuldenaar dit bevel naast zich neerlegt).

Als een schuldenaar in het kader van de inning van een schuldvordering geld verschuldigd is aan zijn schuldeiser en hij heeft dat niet spontaan betaald, dan bevestigt een via de rechtbank verkregen executoriale titel met zekerheid het bestaan van de schuld, het verschuldigde bedrag en de persoon die dat verschuldigd is.

Er bestaan drie soorten executoriale titels:

  • Een vonnis
  • Een dwangbevel
  • Een notariële akte

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.