Glossarium

Factoring

Factoring is een techniek in financieel management om als bedrijf directe toegang tot gelden te bekomen; zonder deze op de traditionele wijze te lenen. De begunstigde zal zijn nieuwe facturen (naar klanten) overmaken aan de factor en ontvangt de nominale waarde van de facturen (minus de kosten en interesten). Indien een factuur uiteindelijk niet geïnd wordt door de factor bij de debiteur, zal deze laatste zijn gelden terugvoerden bij het begunstigde bedrijf in ruil voor de oorspronkelijke factuur.

Daarnaast is factoring doorgaans gekoppeld aan een kredietverzekering (met betrekking tot het betalingsverzuim).

Updated 19/06/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.