Glossarium

Factuur

Een factuur is een document dat door een schuldeiser wordt uitgegeven en waarin een betalingsverplichting (de schuld, de schuldvordering) en de oorsprong daarvan wordt beschreven.

Een factuur biedt een antwoord op enkele behoeften:

 • Boekhoudkundig (overzicht van alle verrichtingen bijhouden)
 • Fiscaal (zodat de overheid kan innen wat haar toekomt)
 • Informatief voor de klant (hoeveel en hoe moet ik betalen, …)

Op een factuur moeten enkele verplichte vermeldingen staan, met name voor de fiscus:

 • Gegevens van de schuldeiser, met inbegrip van zijn btw-nummer indien van toepassing;
 • Gegevens van de klant (schuldenaar), met inbegrip van zijn btw-nummer indien van toepassing;
 • Een beschrijving van de geleverde goederen en/of diensten met hun prijs;
 • Een factuurnummer (een volgnummer in het rekeningenboek met verkoopfacturen);
 • Een factuurdatum (en liefst ook een vervaldatum);
 • Het btw-bedrag en -tarief;
 • Enz.
 • Opmerking: in het Franstalige landsdeel zijn sommige vermeldingen in het Frans verplicht.

Updated 04/12/2017

Ontdek meer artikelen over facturatie hier:

Facturatietermijn: Wanneer moet ik mijn klanten een factuur bezorgen?

Hoe een perfecte factuur opstellen?

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.