Glossarium

Faling

Indien een firma zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen en wanneer haar krediet wordt gestaakt (de banken weigeren verder kredite te verlenen), dan is zulke firma in staat van faling. De faling van een firma kan aangevraagd worden door de firma zelf (zaakvoerder / bestuurder) of op aanvraag van haar schuldeisers.

Het faillissement van een particulier wordt een persoonlijk faillissement genoemd.

Update 30/5/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.