News

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN INNING VAN SCHULDVORDERINGEN

GDPR European flag

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: GDPR) van toepassing zijn. Die dient om de privacy van de Europese burgers beter te beschermen. Wat betekent dat voor de incassobureaus, die zich bezighouden met het innen van schuldvorderingen?

Vóór de AVG

Belgische incassobureaus en leden van de ABR-BVI, zoals TCM, waren niet alleen onderworpen aan de wet (meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer) maar ook aan de deontologische code van deze vereniging en aan de code van de FENCA.

Vanaf 25 mei 2018

Aan onze werking verandert dus niet zo heel veel. We moeten ons aan de volgende zaken blijven houden:

 • We mogen alleen gegevens verwerken die we nodig hebben voor ons werk (bijvoorbeeld een naam, een adres …);
 • We mogen nooit gevoelige informatie verwerken die we niet nodig hebben voor ons werk (bijvoorbeeld informatie over politieke of religieuze overtuigingen, informatie over etnische afkomst of gezondheid);
 • We moeten de verwerking van die gegevens beveiligen en dus voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot die gegevens. TCM maakt in dat kader gebruik van beveiligde systemen en beveiligde methodes voor het versturen van persoonsgegevens;
 • We mogen die gegevens nooit verkopen of bekendmaken, tenzij dat nodig is voor ons werk of dit wettelijk verplicht is;
 • We moeten mensen van wie we persoonsgegevens hebben opgeslagen, daarover informeren als zij daarom vragen en indien nodig die gegevens verbeteren of verwijderen;
 • We mogen de gegevens van iemand nooit bewaren als dat niet langer nodig is en de schuldvorderingen in kwestie afgesloten zijn.

Vanaf 25 mei 2018 worden aan de wet twee nieuwe bepalingen toegevoegd:

Effectbeoordeling bij risicovolle verwerkingen

We moeten eerst beoordelen welke effecten de beoogde verwerking van persoonsgegevens kan hebben. Deze verwerking kan immers een verhoogd risico inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Zo’n risico bestaat immers bij het gebruik van IT-ontwikkelingen.

Bij TCM werd bij dergelijke verwerkingen echter altijd al rekening gehouden met de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe verplichting is bij ons dus al ingeburgerd.

Benoeming van een afgevaardigde voor de gegevensbescherming

Een bedrijf zoals het onze dat op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, moet een afgevaardigde voor de gegevensbescherming aanstellen. Deze afgevaardigde is voor de overheden het aanspreekpunt van het bedrijf op het vlak van gegevensbescherming. Hij moet het bedrijf ook informeren en adviseren, en toezien op de naleving van de regels. TCM heeft zijn CEO Etienne van der Vaeren aangeduid voor deze taak en daar komt voorlopig geen verandering in.

De code van de ABR-BVI

Onze beroepsvereniging ABR-BVI heeft zijn deontologische code gewijzigd en een code toegevoegd met de “Minimumstandaard privacybeleid” om rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Natuurlijk zal TCM die toepassen!

Conclusie

Wij zijn klaar voor 25 mei 2018 en passen de nieuwe normen al toe.

Hebt u vragen over wat TCM voor u kan doen? Neem contact met ons op via sales@tcm.be. Wij staan klaar om u te helpen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN INNING VAN SCHULDVORDERINGEN

GDPR European flag

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: GDPR) van toepassing zijn. Die dient om de privacy van de Europese burgers beter te beschermen. Wat betekent dat voor de incassobureaus, die zich bezighouden met het innen van schuldvorderingen?

Vóór de AVG

Belgische incassobureaus en leden van de ABR-BVI, zoals TCM, waren niet alleen onderworpen aan de wet (meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer) maar ook aan de deontologische code van deze vereniging en aan de code van de FENCA.

Vanaf 25 mei 2018

Aan onze werking verandert dus niet zo heel veel. We moeten ons aan de volgende zaken blijven houden:

 • We mogen alleen gegevens verwerken die we nodig hebben voor ons werk (bijvoorbeeld een naam, een adres …);
 • We mogen nooit gevoelige informatie verwerken die we niet nodig hebben voor ons werk (bijvoorbeeld informatie over politieke of religieuze overtuigingen, informatie over etnische afkomst of gezondheid);
 • We moeten de verwerking van die gegevens beveiligen en dus voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot die gegevens. TCM maakt in dat kader gebruik van beveiligde systemen en beveiligde methodes voor het versturen van persoonsgegevens;
 • We mogen die gegevens nooit verkopen of bekendmaken, tenzij dat nodig is voor ons werk of dit wettelijk verplicht is;
 • We moeten mensen van wie we persoonsgegevens hebben opgeslagen, daarover informeren als zij daarom vragen en indien nodig die gegevens verbeteren of verwijderen;
 • We mogen de gegevens van iemand nooit bewaren als dat niet langer nodig is en de schuldvorderingen in kwestie afgesloten zijn.

Vanaf 25 mei 2018 worden aan de wet twee nieuwe bepalingen toegevoegd:

Effectbeoordeling bij risicovolle verwerkingen

We moeten eerst beoordelen welke effecten de beoogde verwerking van persoonsgegevens kan hebben. Deze verwerking kan immers een verhoogd risico inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Zo’n risico bestaat immers bij het gebruik van IT-ontwikkelingen.

Bij TCM werd bij dergelijke verwerkingen echter altijd al rekening gehouden met de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe verplichting is bij ons dus al ingeburgerd.

Benoeming van een afgevaardigde voor de gegevensbescherming

Een bedrijf zoals het onze dat op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, moet een afgevaardigde voor de gegevensbescherming aanstellen. Deze afgevaardigde is voor de overheden het aanspreekpunt van het bedrijf op het vlak van gegevensbescherming. Hij moet het bedrijf ook informeren en adviseren, en toezien op de naleving van de regels. TCM heeft zijn CEO Etienne van der Vaeren aangeduid voor deze taak en daar komt voorlopig geen verandering in.

De code van de ABR-BVI

Onze beroepsvereniging ABR-BVI heeft zijn deontologische code gewijzigd en een code toegevoegd met de “Minimumstandaard privacybeleid” om rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Natuurlijk zal TCM die toepassen!

Conclusie

Wij zijn klaar voor 25 mei 2018 en passen de nieuwe normen al toe.

Hebt u vragen over wat TCM voor u kan doen? Neem contact met ons op via sales@tcm.be. Wij staan klaar om u te helpen.

News