Glossarium

Gerechtelijke vereffening

De gerechtelijke vereffening is een procedure die wordt gestart na een beslissing van de rechtbank als die heeft vastgesteld dat het bedrijf in kwestie zich in een toestand van staking van betaling bevindt en er geen reorganisatie mogelijk is.

Vennootschappen worden in het algemeen voor onbepaalde duur opgericht. Ze kunnen echter worden ontbonden in de volgende gevallen:

1) Verstrijken van de termijn vermeld in de statuten van de vennootschap;

2) Na een rechterlijke beslissing op grond van geldige redenen;

3) Door de vrijwillige beslissing van de algemene vergadering (ontbinding).

Als de algemene vergadering besluit om de vennootschap te ontbinden, dan wordt die vereffend. Deze procedure wordt dus vrijwillig gestart en opgelegd door de algemene vergadering van de vennootschap, terwijl een faling aan de vennootschap wordt opgelegd als die zich in een staat van staking van betaling en verlies van kredietwaardigheid bevindt. Er zal een vereffenaar worden aangesteld door de vennootschap (met bekrachtiging door de rechtbank van koophandel) om de activa van de vennootschap te vereffenen, de eventuele schulden en lasten aan te zuiveren en tot slot de netto activa te verdelen tussen de vennoten of aandeelhouders bij de afronding van de vereffening. Deze procedure verloopt altijd onder toezicht van de rechtbank van koophandel.

Updated 10/09/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.