News

LWB int zijn schulden dankzij TCM!

TCM Belgium, een Leuven based incassokantoor, trok enige tijd geleden naar het verre Limburg. Waarom? Voor de alom gekende gezelligheid natuurlijk, en voor een vlotte babbel met Johny Leten, directeur bij LWB nv, een dienstverlener op gebied van loonverwerking (dochter van SD Worx). Laat die vlaai maar aanrukken!

Dienen we nog meer clichés op te vissen? Awel ja! LWB is typisch Limburgs in die zin dat het de personeelsadministratie van haar klanten op een heel persoonlijke en betrouwbare manier opvolgt en een laag personeelsverloop kent. De mensen blijven duidelijk graag plakken. Niets dan goede clichés dus.

 

Let’s talk numbers

LWB werd opgestart in 1996, en telde toen 2 werknemers op haar loonlijst. De loonadministratie van het eigen bedrijf was dus nog niet zo een intensieve klus. Ondertussen is het personeelsbestand aangegroeid tot 27 werknemers, die instaan voor de loonadministratie van een 2200 klanten en het uitsturen van meer dan 10 000 loonbrieven per maand.

Sinds de opstart kent LWB een aanzienlijke jaarlijkse groei, waarbij de grootste instroom aan klanten via boekhouders komt. Prospectie is zelfs niet noodzakelijk om tot zo een indrukwekkende groei te komen… . Bedrijven kunnen vanuit alle sectoren en windhoeken bij LWB terecht, maar het zijn voornamelijk kleine bedrijven binnen een straal van 25 km die de weg naar LWB vinden. Je moet het dan ook niet altijd ver gaan zoeken!

 

De Heilige Drievuldigheid

Uitvoerend. Adviserend. Differentiërend. Dat is in het (heel) kort zowat de succesformule van LWB. Alle taken rond HR, waar een werkgever mogelijk mee te maken kan krijgen, worden door LWB overgenomen. Het grootste stuk van het LWB team werkt als payroll beheerder, die naast de uitvoering van de lonen ook de loonadministratie ter harte nemen. Naast de payroll beheerders zijn er ook nog administratieve krachten die zorg dragen voor de indexaties, de rsz, de aangiften bedrijfsvoorheffing enz.

Kleine werkgevers zitten vaak met heel wat HR-gerelateerde vragen, en daarom is LWB tevens een (sociaal) adviserende partner. Dit kan gaan van het opstellen van correcte ontslagprocedures, het bemiddelen met de inspectie (RVA), tot het doorvoeren van loonoptimalisaties. En voor dat laatste zou menig werknemer  heel wat … welja, vlaai … laten aanrukken, moest dat LWB kunnen paaien.

Met een goed functionerend loonprogramma kan in theorie elk bedrijf de eigen loonadministratie correct beheren. Die succesformule is daarnaast ook gedigitaliseerd in de vorm van een makkelijk te beheren online platform, waarbij nodige documenten online kunnen geraadpleegd worden

De verscheidenheid zit volgens LWB in de aanpak naar de klanten toe, verschillend van de grote sociale secretariaten. Johny: “Wij doen gewoon alles, de volledige administratie, ook de ingebrekestellingen, de opzeggingen,… . Werkgevers kunnen zo met hun eigen core business bezig zijn en moeten zich zo ook niet buigen over personeels-en arbeidsrechten. En misschien wel het voornaamste; de arbeidsrelaties blijven intact.”

 

Raakpunten met TCM Belgium

Wanneer we Johny trots over LWB horen vertellen, merken we ook wel enkele overeenkomsten met de werking van TCM Belgium. Johny: “Wat werken voor LWB heel boeiend maakt, is het contact met de klanten en wat wij voor hen kunnen betekenen, door het aanreiken van de juiste adviezen of het bemiddelen met werknemers en instanties. Je hebt natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid, het hele gebeuren heeft met geld te maken en dat ligt vaak gevoelig.”

De kerntaken van TCM Belgium draaien evenzeer rond (het recupereren van) geld, en het adviseren van klanten inzake de meest opportune weg tot dat geld. Een goed klantencontact (zowel naar crediteur als debiteur), waarbij TCM Belgium als betrouwbare bemiddelaar fungeert, is daarbij een essentieel deel van ons werk.

IT-optimalisaties zorgen daarnaast voor een snelle, transparante, en actuele werking, en dit zowel tussen alle diensten van TCM als naar onze klanten en debiteuren. Denk aan een cloud based en GDPR conform online platform, apps en tablets ter ondersteuning van onze werknemers,… .

 

Toegevoegde waarde

We vragen Johny of zij te maken krijgen met onbetaalde facturen en wat zij doen om dit zo goed als mogelijk te vermijden. “Wanneer wij onbetaalde facturen overmaken aan TCM, is dat voornamelijk het gevolg van een slordige administratie van onze klanten. Daarom proberen wij ook zoveel als mogelijk te werken met domicilieringen. Onze facturen zijn voornamelijk bescheiden, waardoor deze al eens aan de kant worden gegooid. We staan daarnaast ook niet op de eerste plaats om betaald te worden.

En net zoals we meerdere malen op onze TCM blog posten, stipt Johny nog een cruciaal kernpunt aan:  “We zorgen ter preventie van onbetaalde posten alvast voor transparante facturen en duidelijke afspraken.”

Tot slot polsen we naar zijn visie over de samenwerking met TCM: “Net zoals wij de volledige loonadministratie van onze klanten op ons nemen, doet TCM Belgium dat ook inzake onbetaalde facturen. We moeten onze klanten niet zelf onder druk zetten, en de onbetaalde facturen gaan automatisch van de boekhouder naar TCM. En die outsourcing zorgt ervoor dat wij een hele efficiënte samenwerking hebben lopen met TCM, te meer omdat onze onbetaalde facturen vaak kleine bedragen omvatten. Ook de mogelijkheid om minnelijke bezoeken te laten uitvoeren, waarbij de debiteur kan betalen via de betaalterminal, zijn zeker en vast een meerwaarde.”

 

Bedankt voor het gesprek Johny!

Website : https://www.lwb-info.be/

 

LWB int zijn schulden dankzij TCM!

TCM Belgium, een Leuven based incassokantoor, trok enige tijd geleden naar het verre Limburg. Waarom? Voor de alom gekende gezelligheid natuurlijk, en voor een vlotte babbel met Johny Leten, directeur bij LWB nv, een dienstverlener op gebied van loonverwerking (dochter van SD Worx). Laat die vlaai maar aanrukken!

Dienen we nog meer clichés op te vissen? Awel ja! LWB is typisch Limburgs in die zin dat het de personeelsadministratie van haar klanten op een heel persoonlijke en betrouwbare manier opvolgt en een laag personeelsverloop kent. De mensen blijven duidelijk graag plakken. Niets dan goede clichés dus.

 

Let’s talk numbers

LWB werd opgestart in 1996, en telde toen 2 werknemers op haar loonlijst. De loonadministratie van het eigen bedrijf was dus nog niet zo een intensieve klus. Ondertussen is het personeelsbestand aangegroeid tot 27 werknemers, die instaan voor de loonadministratie van een 2200 klanten en het uitsturen van meer dan 10 000 loonbrieven per maand.

Sinds de opstart kent LWB een aanzienlijke jaarlijkse groei, waarbij de grootste instroom aan klanten via boekhouders komt. Prospectie is zelfs niet noodzakelijk om tot zo een indrukwekkende groei te komen… . Bedrijven kunnen vanuit alle sectoren en windhoeken bij LWB terecht, maar het zijn voornamelijk kleine bedrijven binnen een straal van 25 km die de weg naar LWB vinden. Je moet het dan ook niet altijd ver gaan zoeken!

 

De Heilige Drievuldigheid

Uitvoerend. Adviserend. Differentiërend. Dat is in het (heel) kort zowat de succesformule van LWB. Alle taken rond HR, waar een werkgever mogelijk mee te maken kan krijgen, worden door LWB overgenomen. Het grootste stuk van het LWB team werkt als payroll beheerder, die naast de uitvoering van de lonen ook de loonadministratie ter harte nemen. Naast de payroll beheerders zijn er ook nog administratieve krachten die zorg dragen voor de indexaties, de rsz, de aangiften bedrijfsvoorheffing enz.

Kleine werkgevers zitten vaak met heel wat HR-gerelateerde vragen, en daarom is LWB tevens een (sociaal) adviserende partner. Dit kan gaan van het opstellen van correcte ontslagprocedures, het bemiddelen met de inspectie (RVA), tot het doorvoeren van loonoptimalisaties. En voor dat laatste zou menig werknemer  heel wat … welja, vlaai … laten aanrukken, moest dat LWB kunnen paaien.

Met een goed functionerend loonprogramma kan in theorie elk bedrijf de eigen loonadministratie correct beheren. Die succesformule is daarnaast ook gedigitaliseerd in de vorm van een makkelijk te beheren online platform, waarbij nodige documenten online kunnen geraadpleegd worden

De verscheidenheid zit volgens LWB in de aanpak naar de klanten toe, verschillend van de grote sociale secretariaten. Johny: “Wij doen gewoon alles, de volledige administratie, ook de ingebrekestellingen, de opzeggingen,… . Werkgevers kunnen zo met hun eigen core business bezig zijn en moeten zich zo ook niet buigen over personeels-en arbeidsrechten. En misschien wel het voornaamste; de arbeidsrelaties blijven intact.”

 

Raakpunten met TCM Belgium

Wanneer we Johny trots over LWB horen vertellen, merken we ook wel enkele overeenkomsten met de werking van TCM Belgium. Johny: “Wat werken voor LWB heel boeiend maakt, is het contact met de klanten en wat wij voor hen kunnen betekenen, door het aanreiken van de juiste adviezen of het bemiddelen met werknemers en instanties. Je hebt natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid, het hele gebeuren heeft met geld te maken en dat ligt vaak gevoelig.”

De kerntaken van TCM Belgium draaien evenzeer rond (het recupereren van) geld, en het adviseren van klanten inzake de meest opportune weg tot dat geld. Een goed klantencontact (zowel naar crediteur als debiteur), waarbij TCM Belgium als betrouwbare bemiddelaar fungeert, is daarbij een essentieel deel van ons werk.

IT-optimalisaties zorgen daarnaast voor een snelle, transparante, en actuele werking, en dit zowel tussen alle diensten van TCM als naar onze klanten en debiteuren. Denk aan een cloud based en GDPR conform online platform, apps en tablets ter ondersteuning van onze werknemers,… .

 

Toegevoegde waarde

We vragen Johny of zij te maken krijgen met onbetaalde facturen en wat zij doen om dit zo goed als mogelijk te vermijden. “Wanneer wij onbetaalde facturen overmaken aan TCM, is dat voornamelijk het gevolg van een slordige administratie van onze klanten. Daarom proberen wij ook zoveel als mogelijk te werken met domicilieringen. Onze facturen zijn voornamelijk bescheiden, waardoor deze al eens aan de kant worden gegooid. We staan daarnaast ook niet op de eerste plaats om betaald te worden.

En net zoals we meerdere malen op onze TCM blog posten, stipt Johny nog een cruciaal kernpunt aan:  “We zorgen ter preventie van onbetaalde posten alvast voor transparante facturen en duidelijke afspraken.”

Tot slot polsen we naar zijn visie over de samenwerking met TCM: “Net zoals wij de volledige loonadministratie van onze klanten op ons nemen, doet TCM Belgium dat ook inzake onbetaalde facturen. We moeten onze klanten niet zelf onder druk zetten, en de onbetaalde facturen gaan automatisch van de boekhouder naar TCM. En die outsourcing zorgt ervoor dat wij een hele efficiënte samenwerking hebben lopen met TCM, te meer omdat onze onbetaalde facturen vaak kleine bedragen omvatten. Ook de mogelijkheid om minnelijke bezoeken te laten uitvoeren, waarbij de debiteur kan betalen via de betaalterminal, zijn zeker en vast een meerwaarde.”

 

Bedankt voor het gesprek Johny!

Website : https://www.lwb-info.be/

 

News