News

Powerdale int zijn schulden dankzij TCM

In tijden dat het debat rond het gevaar van de CO2-uitstoot voor ons klimaat niet meer de ‘elephant in the room’ is, en we met zijn allen meer en meer vraagtekens durven te plaatsen bij ons energieverbruik, leek het TCM Belgium interessant om klant Powerdale (bekende speler in de elektromobiliteitsector) nader te belichten. Onze medewerker zette zijn beste technologisch geavanceerde been voor in een interview met Hugues Dhayer (Managing Director) en Stephan Atsou (Sales & Marketing Director) over hun specialiteit en hoe die van ons (het innen van onbetaalde facturen) hen helpt.

 

TCM : Kan u Powerdale kort toelichten?

Hughes: Ik heb het bedrijf in 2003 opgericht als nieuwe speler in de energiesector, met een specifieke focus op energiebeheer en energiemonitoring. Het jaar daarop kreeg ik het gezelschap van een partner en zijn we begonnen met het inhuren van personeel. Sinds 2011 hebben we ook de deelmarkt van de elektrische mobiliteit aangeboord.

We zijn begonnen met de ontwikkeling van oplaadpunten, maar ook van beheerplatforms voor deze stations en andere aanvullende diensten, zoals de vergoeding van werknemers die thuis een bedrijfswagen in rekening brengen. Of wagenparkbeheerders die badges hebben verstrekt om toegang te verlenen tot openbare oplaadpunten waarvoor wij de betalingen en terugbetalingen verzorgen.

Op dit moment staan er 25 mensen op de loonlijst van het bedrijf, maar inclusief externe medewerkers kunnen we rekenen op een 30 personen. Een groot deel van onze omzet heeft hedendaags betrekking op onze activiteiten binnen de elektrische mobiliteit, waarschijnlijk zelfs een geschatte 80%. De resterende 20% komt voort uit de oorspronkelijke activiteiten van Powerdale inzake energiebeheer.

 

TCM : Wie zijn voornamelijk jullie klanten?

Hugues: Ons klantenbestand bestaat uit een goede mix, maar er is voornamelijk een B2B wisselwerking met grote spelers of bedrijven die in ieder geval deel uitmaken van de top 5000 van België. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Swift en Atos, maar ook Ores en Sibelga zijn klanten inzake netwerkbeheer. Twee jaar geleden hebben we in Luxemburg een overheidsopdracht binnengehaald voor Chargy, een operator van elektrische oplaadinfrastructuur voor het volledige autobanennetwerk (excl. autostrades).

 

TCM : Waar zijn jullie voornamelijk actief?

Hugues : Voornamelijk in de Benelux, voorlopig toch (lacht).

 

TCM : Waarom denkt u dat uw klanten tevreden zijn over de producten en diensten die u hen aanbiedt?

Stephan : Ik denk dat ik deze vraag makkelijker kan beantwoorden, gezien ik nog vrij nieuw ben in het veld en het me daarom gemakkelijker opviel dat de twee oorspronkelijke activiteiten van Powerdale complementair zijn aan mekaar. Zoals Hughes reeds heeft uitgelegd, is Powerdale ontstaan als een bedrijf met als hoofdactiviteit energiebeheer. In 2011 is Powerdale actief geworden in de elektromobiliteitsector.

De samensmelting tussen die twee bedrijvigheden – beiden aangeduid met ‘EM’ wat in feite ook ons logo EM2 verklaart –  stelt onze klanten enorm gerust. Het maken van een terminal is namelijk vandaag de dag niet zo bijster ingewikkeld, voeg gewoon wat kennis van elektronica samen met techniek. Maar het maken van een tiental terminals en deze in een netwerk doen functioneren is al wat gecompliceerder, en dan zeker wanneer dit netwerk in een groter netwerk dient te kaderen waarbij ook nog rekening wordt gehouden met energieverbruik.

PowerDale is in staat om projecten met 50 terminals in 3 verschillende vestigingen met een beheerder in Vlaanderen en een andere in Wallonië uit te voeren, en  in alle drie de gebouwen een micronetwerk op te zetten dat rekening houdt met dit alles. Wanneer alle auto’s dan tegelijk opladen, is de energieproductie voldoende. Als je in het ene geval tien auto’s hebt die opladen, en in een ander geval 20 auto’s, dan krijg je in het laatste voorbeeld een hogere energievraag. Daarbij hebben niet alle auto’s dezelfde oplaadtijd nodig (sommigen hebben 1 uur nodig, anderen 8 uren). En ook niet alle auto’s dienen eenzelfde afstand te overbruggen (sommigen dienen maar 5 km te rijden om thuis te raken met hun hybride plugin, anderen dienen 200 km te rijden tot in Luxemburg). Al deze parameters hebben een impact op de stroombehoefte, die we met de opgebouwde intelligentie vanuit de twee oorspronkelijke kernactiviteiten van Powerdale kunnen benaderen.

Hugues : Wat het bedrijf ook goed heeft gedaan, is het binnenhalen van de overheidsopdracht in Luxemburg. Het gaf ons ruchtbaarheid alsook een groot werkvolume. In 2016 werd de aanbesteding aan ons toegewezen, en in 2017 is het project van start gegaan.

Stephan : Een andere kracht van Powerdale is dat we eigenaar zijn van alle technologie die we zelf ontwikkelen. Powerdale is vooral een technologiebedrijf, het is geen adviesbureau of een eenvoudige implementator. Dit vereist een zeer belangrijke interdisciplinaire logica, omdat we IT-technologische input ontvangen van computer-ingenieurs, van specifieke elektronische technologie en vervolgens civieltechnische technologie, en deze drie takken naast elkaar bestaan bij Powerdale. Na elektromobiliteit en energiemanagement is die interdisciplinariteit tussen deze drie belangrijke  technologische gebieden binnen engineering Powerdale’s derde kracht. Technologie is het hart van ons bedrijf.

 

TCM : Hebben jullie, rekening houdend met de huidige klimaatcontext, een verandering in de mentaliteit en de aanpak van de samenleving ten opzichte van het elektrische voertuig opgemerkt?

Hugues : Sinds we reeds een aantal jaren in deze materie werkzaam zijn, zien we inderdaad een grote mentaliteitsverandering. In eerste instantie ontmoetten we klanten die overtuigd waren dat elektrische voertuigen niet rendabel zouden zijn, dat ze in business cases wat dienden te goochelen met de cijfers om elektrische voertuigen als rendabel te portretteren.

Dat is nu helemaal niet meer het geval, integendeel, we horen bedrijven verkondigen dat er niet genoeg elektrische voertuigen op de markt zijn. Eerlijk gezegd is er echt wel een sterke evolutie in mentaliteit. Er zijn natuurlijk bedrijven die gewoon een groen imago willen neerzetten. Maar er zijn er ook die een reële wens hebben om het milieu te ontlasten en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, en die er bijvoorbeeld naar streven dat 20% van hun vloot volledig elektrisch is.

 

TCM : Sinds wanneer merken jullie deze mentaliteitswijziging op ?

Hugues : Minstens 3-4 jaar, daarvoor was het ingewikkelder.

Stephan : Om terug te komen op wat Hughes zei, is er echt een bewustzijn, zowel op bedrijfs- als op individueel niveau. De auto’s zijn er. De actieradius van de auto’s, het belangrijkste discussiepunt van de afgelopen jaren, is toegenomen. We rijden nu verder dan 200 km met een volledig elektrisch standaardmodel. Er zijn twee factoren die onze sector momenteel parten spelen:

– Onjuiste informatie

– Verandering

Sinds enkele jaren circuleert er veel valse informatie over elektrische voertuigen en elektromobiliteit, ook al is alles nooit waar of onwaar. Neem nu de stelling “de elektrische wagen vervuilt even erg als de dieselwagen”. Dat is duidelijk niet het geval en dit werd zelfs ondermijnd in België door de laatste wetenschappelijke studies die aantonen dat de elektrische wagen 4 maal minder vervuilt dan de motorwagen als de volledige productieketen in rekening word gebracht. Dus van de productie van het voertuig tot aan de recyclage van de batterij, die tot 2-3 jaar geleden vaak vergeten werd in studies.

Vandaag de dag horen we veel over elektrische voertuigen, maar op basis van studies die drie jaar geleden zijn uitgevoerd en zonder rekening te houden met het feit dat de batterij nu wordt gerecycled etc. We horen ook veel over de kosten van een elektrische waarde, terwijl bijvoorbeeld de inruilwaarde van een elektrisch voertuig veel hoger ligt. Bovendien heeft een elektrisch voertuig minder onderhoud nodig dan een traditioneel voertuig. Al die verkeerde informatie over deze elementen vormt een echte barrière in onze industrie.

Dan de verandering. Stel je voor dat bedrijven over juiste informatie beschikken en zich echt op elektrische wagens willen richten. Veranderen is iets dat leiderschap en investeringen vereist. Gelukkig gebeurt de verandering ook niet onmiddellijk, want we zouden allemaal moeite hebben binnen de sector om de vraag bij te benen, zowel op het gebied van de levering van auto’s als op het gebied van laadpaalinstallaties. Bovendien kan niet iedereen over één nacht overschakelen naar elektrische wagens. Wanneer je reeds een motorisch voertuig hebt, geef je er de voorkeur aan om dat voertuig ook tot het einde te kunnen gebruiken. En dan is er ook echt een verandering van gewoonte nodig, zoals je kabel steeds bij je hebben en elke keer als je ergens stopt “tanken”. Het zijn niet dezelfde gewoonten. Ook kan de toegankelijkheid van de laadpaaltjes op dit moment sommige mensen ontmoedigen, omdat er niet op elke straathoek  zo een paaltje staat.

Hugues : Nog niet (lacht).

Stephan : Dit zijn echter obstakels die de industrie goed doen, omdat ik denk dat er anders een ernstig leveringsprobleem zou ontstaan.

 

TCM : Laten we het hebben over jullie facturatie. Zijn jullie facturen volledig transparant ?

Hugues: Wij gebruiken TCM om het onbetaalde deel aan service- en onkostenvergoedingen te recupereren. Onze klanten ontvangen zeer gedetailleerde facturen, waarop de oplaadsessies en diens locatie, alsook de uren waarop de kosten van onze terminals in rekening werden gebracht, zijn aangeduid. Er is dus geen ruimte voor discussie. De prijs per kW is bekend, alsook de geolocatie en laadtijd.

 

TCM : Wanneer uw klanten over een omvangrijk wagenpark beschikken, maakt u dan één factuur per voertuig op, of één factuur voor alle voertuigen?

Hugues : Facturen worden niet per voertuig, maar per badge opgemaakt. De identificatie gebeurt a.d.h.v.  de badge die mensen gebruiken om hun batterijen op te laden. Dezelfde persoon kan met meerdere voertuigen rijden, maar beschikt slechts over één identificatie. De bestuurder wordt dus geïdentificeerd, en niet het voertuig.

 

TCM : Worden jullie vaak met onbetaalde facturen geconfronteerd?

Hugues: We hebben een bepaald bedrag uitstaan en dus ook een probleem in ons cash management en in onze behoefte aan werkkapitaal, dat is geen geheim. Zonder vertrouwelijke informatie door te geven kan ik stellen dat een groot deel van onze facturen de vervaldatum hebben overschreden. Zo een 15 à 20% van onze facturen, maar nooit ouder dan 12 maanden. Als de klant een klacht heeft, doen we een snelle follow-up om te voorkomen dat die dingen uit de hand lopen, omdat het dan echt moeilijk wordt om die gelden recupereren.

TCM : Wat zijn de voordelen van samen te werken met TCM Belgium ?

Hugues en Stephan:

  • Duidelijkheid: Een manager van TCM kwam ter plaatse met een voorbereid contract, er waren geen addertjes onder het gras, de clausules waren heel duidelijk. Vervolgens werd ik doorverwezen naar een TCM medewerker waarmee ik op zeer regelmatige basis communiceer en die mij op de hoogte houdt van de evolutie in de dossiers, mij inhoudelijke vragen stelt over bepaalde dossiers, en nu en dan documenten vraagt. Alles is gewoon heel duidelijk.
  • Jullie nieuwe applicatie: Na de start van onze samenwerking werd een nieuwe applicatie voor het online uitwisselen van berichten en het raadplegen van bestanden geïntroduceerd, en dat werkt heel goed. Van zodra er een nieuw bericht in de dossiers wordt geplaatst, ben ik instant op de hoogte. De informatie-uitwisseling verloopt dus via een zeer efficiënt communicatiekanaal.
  • Gebruiksvriendelijk: Ik kan inkomende en uitgaande berichten snel terugvinden, en als ik specifieke klanten wil zoeken, kan ik deze via een selectie heel snel traceren.  Ik kan bestanden online terugvinden,… . Het enige wat ik hoef te doen is het naar onze boekhoudafdeling te sturen, die het met elkaar in overeenstemming brengt en dat is het.
  • De bezoeken: Deze bezoekersservice is een echte toegevoegde waarde. Al was het maar om te zien met welke klanten we te maken hebben. Ik heb al berichten ontvangen dat niemand op het aangegeven adres te vinden was. Wanneer je ter plaatse gaat, kan je vlug zien of er een kantoor of dergelijke gekoppeld is aan een adres, of dat je met oplichterij te maken hebt. Ik was verbaasd te merken dat, in tegenstelling tot wat men zou denken, jullie bezoekers voornamelijk vrouwen zijn en niet de ‘stevige jongens’ waar ik de functie eerder aan zou linken. Dat stelt hen waarschijnlijk in staat sneller deuren te openen, het gaat meer om een psychologische strategie in onderhandelen. Maar opgelet, het gaat hier niet om een misogyne opmerking maar om erkenning. Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan (lacht).

 

TCM : Bent u tevreden van uw samenwerking met TCM?

Hugues : Zeer tevreden. Het is ook heel handig dat wij kunnen kiezen welke klanten wij aan jullie bezorgen, we zijn niet verplicht om alles door te sturen. We hebben reeds concurrenten van jullie ontmoet die vragen om alle klanten door te geven, zodoende een goede mix aan ‘goede’ en ‘slechte’ klanten te ontvangen. TCM neemt de klanten aan die wij willen doorgeven, en natuurlijk ontvangen jullie de moeilijkste gevallen. Maar goed, elke dienst heeft een prijs en ik vind dat we waar voor ons geld krijgen door met jullie samen te werken. Wij hebben daarom jullie diensten al aanbevolen aan de mensen om ons heen.

Powerdale int zijn schulden dankzij TCM

In tijden dat het debat rond het gevaar van de CO2-uitstoot voor ons klimaat niet meer de ‘elephant in the room’ is, en we met zijn allen meer en meer vraagtekens durven te plaatsen bij ons energieverbruik, leek het TCM Belgium interessant om klant Powerdale (bekende speler in de elektromobiliteitsector) nader te belichten. Onze medewerker zette zijn beste technologisch geavanceerde been voor in een interview met Hugues Dhayer (Managing Director) en Stephan Atsou (Sales & Marketing Director) over hun specialiteit en hoe die van ons (het innen van onbetaalde facturen) hen helpt.

 

TCM : Kan u Powerdale kort toelichten?

 

Hughes: Ik heb het bedrijf in 2003 opgericht als nieuwe speler in de energiesector, met een specifieke focus op energiebeheer en energiemonitoring. Het jaar daarop kreeg ik het gezelschap van een partner en zijn we begonnen met het inhuren van personeel. Sinds 2011 hebben we ook de deelmarkt van de elektrische mobiliteit aangeboord.

We zijn begonnen met de ontwikkeling van oplaadpunten, maar ook van beheerplatforms voor deze stations en andere aanvullende diensten, zoals de vergoeding van werknemers die thuis een bedrijfswagen in rekening brengen. Of wagenparkbeheerders die badges hebben verstrekt om toegang te verlenen tot openbare oplaadpunten waarvoor wij de betalingen en terugbetalingen verzorgen.

Op dit moment staan er 25 mensen op de loonlijst van het bedrijf, maar inclusief externe medewerkers kunnen we rekenen op een 30 personen. Een groot deel van onze omzet heeft hedendaags betrekking op onze activiteiten binnen de elektrische mobiliteit, waarschijnlijk zelfs een geschatte 80%. De resterende 20% komt voort uit de oorspronkelijke activiteiten van Powerdale inzake energiebeheer.

 

 

TCM : Wie zijn voornamelijk jullie klanten?

 

Hugues: Ons klantenbestand bestaat uit een goede mix, maar er is voornamelijk een B2B wisselwerking met grote spelers of bedrijven die in ieder geval deel uitmaken van de top 5000 van België. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Swift en Atos, maar ook Ores en Sibelga zijn klanten inzake netwerkbeheer. Twee jaar geleden hebben we in Luxemburg een overheidsopdracht binnengehaald voor Chargy, een operator van elektrische oplaadinfrastructuur voor het volledige autobanennetwerk (excl. autostrades).

 

 

TCM : Waar zijn jullie voornamelijk actief?

 

Hugues : Voornamelijk in de Benelux, voorlopig toch (lacht).

 

 

TCM : Waarom denkt u dat uw klanten tevreden zijn over de producten en diensten die u hen aanbiedt?

 

Stephan : Ik denk dat ik deze vraag makkelijker kan beantwoorden, gezien ik nog vrij nieuw ben in het veld en het me daarom gemakkelijker opviel dat de twee oorspronkelijke activiteiten van Powerdale complementair zijn aan mekaar. Zoals Hughes reeds heeft uitgelegd, is Powerdale ontstaan als een bedrijf met als hoofdactiviteit energiebeheer. In 2011 is Powerdale actief geworden in de elektromobiliteitsector.

De samensmelting tussen die twee bedrijvigheden – beiden aangeduid met ‘EM’ wat in feite ook ons logo EM2 verklaart –  stelt onze klanten enorm gerust. Het maken van een terminal is namelijk vandaag de dag niet zo bijster ingewikkeld, voeg gewoon wat kennis van elektronica samen met techniek. Maar het maken van een tiental terminals en deze in een netwerk doen functioneren is al wat gecompliceerder, en dan zeker wanneer dit netwerk in een groter netwerk dient te kaderen waarbij ook nog rekening wordt gehouden met energieverbruik.

PowerDale is in staat om projecten met 50 terminals in 3 verschillende vestigingen met een beheerder in Vlaanderen en een andere in Wallonië uit te voeren, en  in alle drie de gebouwen een micronetwerk op te zetten dat rekening houdt met dit alles. Wanneer alle auto’s dan tegelijk opladen, is de energieproductie voldoende. Als je in het ene geval tien auto’s hebt die opladen, en in een ander geval 20 auto’s, dan krijg je in het laatste voorbeeld een hogere energievraag. Daarbij hebben niet alle auto’s dezelfde oplaadtijd nodig (sommigen hebben 1 uur nodig, anderen 8 uren). En ook niet alle auto’s dienen eenzelfde afstand te overbruggen (sommigen dienen maar 5 km te rijden om thuis te raken met hun hybride plugin, anderen dienen 200 km te rijden tot in Luxemburg). Al deze parameters hebben een impact op de stroombehoefte, die we met de opgebouwde intelligentie vanuit de twee oorspronkelijke kernactiviteiten van Powerdale kunnen benaderen.

Hugues : Wat het bedrijf ook goed heeft gedaan, is het binnenhalen van de overheidsopdracht in Luxemburg. Het gaf ons ruchtbaarheid alsook een groot werkvolume. In 2016 werd de aanbesteding aan ons toegewezen, en in 2017 is het project van start gegaan.

Stephan : Een andere kracht van Powerdale is dat we eigenaar zijn van alle technologie die we zelf ontwikkelen. Powerdale is vooral een technologiebedrijf, het is geen adviesbureau of een eenvoudige implementator. Dit vereist een zeer belangrijke interdisciplinaire logica, omdat we IT-technologische input ontvangen van computer-ingenieurs, van specifieke elektronische technologie en vervolgens civieltechnische technologie, en deze drie takken naast elkaar bestaan bij Powerdale. Na elektromobiliteit en energiemanagement is die interdisciplinariteit tussen deze drie belangrijke  technologische gebieden binnen engineering Powerdale’s derde kracht. Technologie is het hart van ons bedrijf.

 

 

TCM : Hebben jullie, rekening houdend met de huidige klimaatcontext, een verandering in de mentaliteit en de aanpak van de samenleving ten opzichte van het elektrische voertuig opgemerkt?

 

Hugues : Sinds we reeds een aantal jaren in deze materie werkzaam zijn, zien we inderdaad een grote mentaliteitsverandering. In eerste instantie ontmoetten we klanten die overtuigd waren dat elektrische voertuigen niet rendabel zouden zijn, dat ze in business cases wat dienden te goochelen met de cijfers om elektrische voertuigen als rendabel te portretteren.

Dat is nu helemaal niet meer het geval, integendeel, we horen bedrijven verkondigen dat er niet genoeg elektrische voertuigen op de markt zijn. Eerlijk gezegd is er echt wel een sterke evolutie in mentaliteit. Er zijn natuurlijk bedrijven die gewoon een groen imago willen neerzetten. Maar er zijn er ook die een reële wens hebben om het milieu te ontlasten en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, en die er bijvoorbeeld naar streven dat 20% van hun vloot volledig elektrisch is.

 

 

TCM : Sinds wanneer merken jullie deze mentaliteitswijziging op ?

 

Hugues : Minstens 3-4 jaar, daarvoor was het ingewikkelder.

Stephan : Om terug te komen op wat Hughes zei, is er echt een bewustzijn, zowel op bedrijfs- als op individueel niveau. De auto’s zijn er. De actieradius van de auto’s, het belangrijkste discussiepunt van de afgelopen jaren, is toegenomen. We rijden nu verder dan 200 km met een volledig elektrisch standaardmodel. Er zijn twee factoren die onze sector momenteel parten spelen:

– Onjuiste informatie

– Verandering

Sinds enkele jaren circuleert er veel valse informatie over elektrische voertuigen en elektromobiliteit, ook al is alles nooit waar of onwaar. Neem nu de stelling “de elektrische wagen vervuilt even erg als de dieselwagen”. Dat is duidelijk niet het geval en dit werd zelfs ondermijnd in België door de laatste wetenschappelijke studies die aantonen dat de elektrische wagen 4 maal minder vervuilt dan de motorwagen als de volledige productieketen in rekening word gebracht. Dus van de productie van het voertuig tot aan de recyclage van de batterij, die tot 2-3 jaar geleden vaak vergeten werd in studies.

Vandaag de dag horen we veel over elektrische voertuigen, maar op basis van studies die drie jaar geleden zijn uitgevoerd en zonder rekening te houden met het feit dat de batterij nu wordt gerecycled etc. We horen ook veel over de kosten van een elektrische waarde, terwijl bijvoorbeeld de inruilwaarde van een elektrisch voertuig veel hoger ligt. Bovendien heeft een elektrisch voertuig minder onderhoud nodig dan een traditioneel voertuig. Al die verkeerde informatie over deze elementen vormt een echte barrière in onze industrie.

Dan de verandering. Stel je voor dat bedrijven over juiste informatie beschikken en zich echt op elektrische wagens willen richten. Veranderen is iets dat leiderschap en investeringen vereist. Gelukkig gebeurt de verandering ook niet onmiddellijk, want we zouden allemaal moeite hebben binnen de sector om de vraag bij te benen, zowel op het gebied van de levering van auto’s als op het gebied van laadpaalinstallaties. Bovendien kan niet iedereen over één nacht overschakelen naar elektrische wagens. Wanneer je reeds een motorisch voertuig hebt, geef je er de voorkeur aan om dat voertuig ook tot het einde te kunnen gebruiken. En dan is er ook echt een verandering van gewoonte nodig, zoals je kabel steeds bij je hebben en elke keer als je ergens stopt “tanken”. Het zijn niet dezelfde gewoonten. Ook kan de toegankelijkheid van de laadpaaltjes op dit moment sommige mensen ontmoedigen, omdat er niet op elke straathoek  zo een paaltje staat.

Hugues : Nog niet (lacht).

Stephan : Dit zijn echter obstakels die de industrie goed doen, omdat ik denk dat er anders een ernstig leveringsprobleem zou ontstaan.

 

 

TCM : Laten we het hebben over jullie facturatie. Zijn jullie facturen volledig transparant ?

 

Hugues: Wij gebruiken TCM om het onbetaalde deel aan service- en onkostenvergoedingen te recupereren. Onze klanten ontvangen zeer gedetailleerde facturen, waarop de oplaadsessies en diens locatie, alsook de uren waarop de kosten van onze terminals in rekening werden gebracht, zijn aangeduid. Er is dus geen ruimte voor discussie. De prijs per kW is bekend, alsook de geolocatie en laadtijd.

 

 

TCM : Wanneer uw klanten over een omvangrijk wagenpark beschikken, maakt u dan één factuur per voertuig op, of één factuur voor alle voertuigen?

 

Hugues : Facturen worden niet per voertuig, maar per badge opgemaakt. De identificatie gebeurt a.d.h.v.  de badge die mensen gebruiken om hun batterijen op te laden. Dezelfde persoon kan met meerdere voertuigen rijden, maar beschikt slechts over één identificatie. De bestuurder wordt dus geïdentificeerd, en niet het voertuig.

 

 

TCM : Worden jullie vaak met onbetaalde facturen geconfronteerd?

 

Hugues: We hebben een bepaald bedrag uitstaan en dus ook een probleem in ons cash management en in onze behoefte aan werkkapitaal, dat is geen geheim. Zonder vertrouwelijke informatie door te geven kan ik stellen dat een groot deel van onze facturen de vervaldatum hebben overschreden. Zo een 15 à 20% van onze facturen, maar nooit ouder dan 12 maanden. Als de klant een klacht heeft, doen we een snelle follow-up om te voorkomen dat die dingen uit de hand lopen, omdat het dan echt moeilijk wordt om die gelden recupereren.

 

TCM : Wat zijn de voordelen van samen te werken met TCM Belgium ?

 

Hugues en Stephan:

  • Duidelijkheid: Een manager van TCM kwam ter plaatse met een voorbereid contract, er waren geen addertjes onder het gras, de clausules waren heel duidelijk. Vervolgens werd ik doorverwezen naar een TCM medewerker waarmee ik op zeer regelmatige basis communiceer en die mij op de hoogte houdt van de evolutie in de dossiers, mij inhoudelijke vragen stelt over bepaalde dossiers, en nu en dan documenten vraagt. Alles is gewoon heel duidelijk.
  • Jullie nieuwe applicatie: Na de start van onze samenwerking werd een nieuwe applicatie voor het online uitwisselen van berichten en het raadplegen van bestanden geïntroduceerd, en dat werkt heel goed. Van zodra er een nieuw bericht in de dossiers wordt geplaatst, ben ik instant op de hoogte. De informatie-uitwisseling verloopt dus via een zeer efficiënt communicatiekanaal.
  • Gebruiksvriendelijk: Ik kan inkomende en uitgaande berichten snel terugvinden, en als ik specifieke klanten wil zoeken, kan ik deze via een selectie heel snel traceren.  Ik kan bestanden online terugvinden,… . Het enige wat ik hoef te doen is het naar onze boekhoudafdeling te sturen, die het met elkaar in overeenstemming brengt en dat is het.
  • De bezoeken: Deze bezoekersservice is een echte toegevoegde waarde. Al was het maar om te zien met welke klanten we te maken hebben. Ik heb al berichten ontvangen dat niemand op het aangegeven adres te vinden was. Wanneer je ter plaatse gaat, kan je vlug zien of er een kantoor of dergelijke gekoppeld is aan een adres, of dat je met oplichterij te maken hebt. Ik was verbaasd te merken dat, in tegenstelling tot wat men zou denken, jullie bezoekers voornamelijk vrouwen zijn en niet de ‘stevige jongens’ waar ik de functie eerder aan zou linken. Dat stelt hen waarschijnlijk in staat sneller deuren te openen, het gaat meer om een psychologische strategie in onderhandelen. Maar opgelet, het gaat hier niet om een misogyne opmerking maar om erkenning. Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan (lacht).

 

 

TCM : Bent u tevreden van uw samenwerking met TCM?

 

Hugues : Zeer tevreden. Het is ook heel handig dat wij kunnen kiezen welke klanten wij aan jullie bezorgen, we zijn niet verplicht om alles door te sturen. We hebben reeds concurrenten van jullie ontmoet die vragen om alle klanten door te geven, zodoende een goede mix aan ‘goede’ en ‘slechte’ klanten te ontvangen. TCM neemt de klanten aan die wij willen doorgeven, en natuurlijk ontvangen jullie de moeilijkste gevallen. Maar goed, elke dienst heeft een prijs en ik vind dat we waar voor ons geld krijgen door met jullie samen te werken. Wij hebben daarom jullie diensten al aanbevolen aan de mensen om ons heen.

News