News

HET ZWAAR REGULEREN VAN INCASSO VERSLECHTERT DE TOEGANG TOT KREDIET

Een paper genaamd “Access to Credit and Financial Health: Evaluating the Impact of Debt Collection” en uitgegeven door de Universiteit van Princeton en de Federale Reserve Bank (USA) in mei 2017, erkent dat de incassosector inzake consumentenkredieten hevig gereguleerd is in de USA. Bovendien zijn er verschillen in de regulering tussen de staten onderling. De paper vergelijkt deze verschillen en stelt deze in verband met de toegankelijkheid van het consumentenkrediet.

De auteurs trekken de volgende conclusie: “We vinden consistent bewijs dat het zwaar reguleren van de incassosector leidt tot een vermindering van de toegankelijkheid tot krediet en een verslechtering van de indicatoren van financiële gezondheid. Bovendien varieert onze voorgeschreven behandeling aanzienlijk met de leeftijd van de kredietnemer en basis kredietscore, waarbij effecten voornamelijk geconcentreerd zijn rond de kredietnemers met de laagste kredietscores.”

Een dergelijke conclusie volgt een logische redenering en is tevens vergelijkbaar met analoge redeneringen inzake andere onderwerpen, zoals in het geval van jobcreatie waarbij het excessief beschermen van werknemers leidt tot excessief voorzichtige werkgevers.

De Belgische politieke wereld moedigt het minnelijke incassoproces volgens ons niet aan, ondanks de bewezen resultaten inzake de voordelen van dialoog en oplossingen die tot stand zijn gekomen tussen de partijen. Statistieken tonen aan dat incassobedrijven miljoenen claims oplossen, met amper claims die juridisch dienen te worden getrokken (veel minder zelfs dan in sectoren die minder gevoelig horen te zijn aan geschillen). De realiteit geeft weer dat minnelijke incasso een maximaal rendement oplevert voor crediteuren aan een minimum kost. De Belgische politiekers geven echter de voorkeur aan juridische oplossingen, en negeren dat de juridische weg veel agressiever, lastiger, langzamer en bezwarender is; en dat zowel voor de schuldenaar als de schuldeiser. Deze denkwijze legt onnodig druk op het budget van het departement van Justitie. Wij nodigen de Belgische parlementairen uit om ons te raadplegen om een beleid uit te werken dat beter is aangepast aan de dagelijkse realiteit.

 

Wenst u een oplossing die zowel effectief is alsook zakelijk en met respect voor uw imago? Neem contact met ons op via sales@tcm.be of op het nummer +32 16 74 52 00.

HET ZWAAR REGULEREN VAN INCASSO VERSLECHTERT DE TOEGANG TOT KREDIET

Een paper genaamd “Access to Credit and Financial Health: Evaluating the Impact of Debt Collection” en uitgegeven door de Universiteit van Princeton en de Federale Reserve Bank (USA) in mei 2017, erkent dat de incassosector inzake consumentenkredieten hevig gereguleerd is in de USA. Bovendien zijn er verschillen in de regulering tussen de staten onderling. De paper vergelijkt deze verschillen en stelt deze in verband met de toegankelijkheid van het consumentenkrediet.

De auteurs trekken de volgende conclusie: “We vinden consistent bewijs dat het zwaar reguleren van de incassosector leidt tot een vermindering van de toegankelijkheid tot krediet en een verslechtering van de indicatoren van financiële gezondheid. Bovendien varieert onze voorgeschreven behandeling aanzienlijk met de leeftijd van de kredietnemer en basis kredietscore, waarbij effecten voornamelijk geconcentreerd zijn rond de kredietnemers met de laagste kredietscores.”

Een dergelijke conclusie volgt een logische redenering en is tevens vergelijkbaar met analoge redeneringen inzake andere onderwerpen, zoals in het geval van jobcreatie waarbij het excessief beschermen van werknemers leidt tot excessief voorzichtige werkgevers.

De Belgische politieke wereld moedigt het minnelijke incassoproces volgens ons niet aan, ondanks de bewezen resultaten inzake de voordelen van dialoog en oplossingen die tot stand zijn gekomen tussen de partijen. Statistieken tonen aan dat incassobedrijven miljoenen claims oplossen, met amper claims die juridisch dienen te worden getrokken (veel minder zelfs dan in sectoren die minder gevoelig horen te zijn aan geschillen). De realiteit geeft weer dat minnelijke incasso een maximaal rendement oplevert voor crediteuren aan een minimum kost. De Belgische politiekers geven echter de voorkeur aan juridische oplossingen, en negeren dat de juridische weg veel agressiever, lastiger, langzamer en bezwarender is; en dat zowel voor de schuldenaar als de schuldeiser. Deze denkwijze legt onnodig druk op het budget van het departement van Justitie. Wij nodigen de Belgische parlementairen uit om ons te raadplegen om een beleid uit te werken dat beter is aangepast aan de dagelijkse realiteit.

 

Wenst u een oplossing die zowel effectief is alsook zakelijk en met respect voor uw imago? Neem contact met ons op via sales@tcm.be of op het nummer +32 16 74 52 00.

News