News

Hoe de solvabiliteit van een bedrijf nagaan?

Wanneer u een samenwerking aangaat met een nieuwe klant of leverancier, wilt u natuurlijk zeker zijn dat hij aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Om te achterhalen of hij alles kan betalen, moet u zijn financiële gezondheid en solvabiliteit controleren. Ontdek hieronder hoe u inzage kunt krijgen in de situatie van uw toekomstige partners.

Is het bedrijf van uw klant solvabel?

Maar eerst en vooral: wat is de solvabiliteit van een bedrijf? Dit is het vermogen om zijn schulden af te lossen. De liquiditeit geeft aan of het bedrijf zijn kortlopende schulden onmiddellijk kan betalen.  Een bedrijf kan bijvoorbeeld een schuld van 100 en vorderingen ter waarde van 200 hebben. Maar tegelijkertijd heeft het bedrijf slechts 50 op de bank staan (en 150 in vorderingen verschuldigd door zijn klanten bijvoorbeeld). Dit bedrijf is dus ‘solvabel’, maar beschikt niet over voldoende middelen om zijn schuld van 100 meteen af te lossen.

De liquiditeit en solvabiliteit worden uitgedrukt in ratio’s.  Een gangbare formule is bijvoorbeeld: eigen vermogen / vreemd vermogen. Hoe groter het eigen vermogen om het vreemd vermogen te financieren, hoe groter de solvabiliteit van het bedrijf.

De solvabiliteit kan dus kortweg samengevat worden als de verhouding van het eigen vermogen tot de schulden van het bedrijf. Het is heel simpel. Hoe groter het eigen vermogen, hoe groter de solvabiliteit van het bedrijf.

(Aarzel niet om ons glossarium omtrent het solvabiliteitsonderzoek te raadplegen.)

 

Kom in enkele klikken meer te weten over een bedrijf of klant

Wanneer u op het punt staat een groot contract te ondertekenen met een nieuwe klant, is het belangrijk om enkele zaken te onderzoeken en zo de solvabiliteit van het bedrijf te controleren. Dankzij enkele handige tools kunt u in een vingerknip waardevolle informatie verzamelen over uw klant.

 

  • Raadpleeg het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen bundelt gegevens op een duidelijke manier. Deze raadpleging is gratis! Voer de naam en het ondernemingsnummer in en u krijgt toegang tot de volledige naam van de vennootschap, het officiële adres, het btw-nummer, het ondernemingsnummer, het officiële voorwerp van zijn activiteit, de bestuurders en de links naar de publicaties in het Belgisch Staatsblad, in de Balanscentrale van de Nationale Bank van België en het Werkgeversrepertorium.

 

  • Raadpleeg de jaarrekeningen op de website van de Nationale Bank van België

U kunt de balans ook raadplegen op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (https://cri.nbb.be/bc9/). U hoeft enkel het nummer of de naam van het bedrijf in te geven waarna u de jaarrekeningen van dit bedrijf gratis kunt inkijken. Merk op dat vennootschappen hun rekeningen elk jaar moeten publiceren. Eenmanszaken worden van deze verplichting ontheven.

 

  • Het Belgisch Staatsblad

Wijzigingen in de statuten, in het officiële adres of de bestuurders moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Deze publicaties kunnen online geraadpleegd worden (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl).

 

Extra informatie nodig?

 De eerste online opzoekingen kunnen u al een boeiend inzicht geven in de financiële gezondheid van uw klant. Maar als uw twijfels blijven aanhouden en het u noodzakelijk lijkt om extra informatie te bekomen, bestaan er andere bronnen.

 

  • Zo zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in commerciële informatie. Zij bundelen de gegevens van de Balanscentrale, van het Belgisch Staatsblad en van andere bronnen en voegen hieraan een analyse en sectorgerichte vergelijking van de ratio’s toe. Alles wordt gestructureerd weergegeven.

 

  • Eens de cijfers en andere gegevens verzameld zijn, zal een bezoek gebracht worden aan uw klant waarna de analyse verfijnd wordt. Tot slot staat een bedrijf voor al die personen die zich inzetten om goederen en diensten te produceren en leveren. Het zijn zij die het verschil maken en de omgeving waarin ze werken vorm geven.

 

 

Conclusie

U weet nu dat er diverse eenvoudige en concrete middelen voor handen zijn waarmee u de solvabiliteit van een potentiële klant kunt achterhalen. Sla deze stap niet over wanneer u een deal sluit met een nieuwe partner, want voorkomen is beter dan genezen, toch?

Hoe de solvabiliteit van een bedrijf nagaan?

Wanneer u een samenwerking aangaat met een nieuwe klant of leverancier, wilt u natuurlijk zeker zijn dat hij aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Om te achterhalen of hij alles kan betalen, moet u zijn financiële gezondheid en solvabiliteit controleren. Ontdek hieronder hoe u inzage kunt krijgen in de situatie van uw toekomstige partners.

Is het bedrijf van uw klant solvabel?

Maar eerst en vooral: wat is de solvabiliteit van een bedrijf? Dit is het vermogen om zijn schulden af te lossen. De liquiditeit geeft aan of het bedrijf zijn kortlopende schulden onmiddellijk kan betalen.  Een bedrijf kan bijvoorbeeld een schuld van 100 en vorderingen ter waarde van 200 hebben. Maar tegelijkertijd heeft het bedrijf slechts 50 op de bank staan (en 150 in vorderingen verschuldigd door zijn klanten bijvoorbeeld). Dit bedrijf is dus ‘solvabel’, maar beschikt niet over voldoende middelen om zijn schuld van 100 meteen af te lossen.

De liquiditeit en solvabiliteit worden uitgedrukt in ratio’s.  Een gangbare formule is bijvoorbeeld: eigen vermogen / vreemd vermogen. Hoe groter het eigen vermogen om het vreemd vermogen te financieren, hoe groter de solvabiliteit van het bedrijf.

De solvabiliteit kan dus kortweg samengevat worden als de verhouding van het eigen vermogen tot de schulden van het bedrijf. Het is heel simpel. Hoe groter het eigen vermogen, hoe groter de solvabiliteit van het bedrijf.

(Aarzel niet om ons glossarium omtrent het solvabiliteitsonderzoek te raadplegen.)

 

Kom in enkele klikken meer te weten over een bedrijf of klant

Wanneer u op het punt staat een groot contract te ondertekenen met een nieuwe klant, is het belangrijk om enkele zaken te onderzoeken en zo de solvabiliteit van het bedrijf te controleren. Dankzij enkele handige tools kunt u in een vingerknip waardevolle informatie verzamelen over uw klant.

 

  • Raadpleeg het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen bundelt gegevens op een duidelijke manier. Deze raadpleging is gratis! Voer de naam en het ondernemingsnummer in en u krijgt toegang tot de volledige naam van de vennootschap, het officiële adres, het btw-nummer, het ondernemingsnummer, het officiële voorwerp van zijn activiteit, de bestuurders en de links naar de publicaties in het Belgisch Staatsblad, in de Balanscentrale van de Nationale Bank van België en het Werkgeversrepertorium.

 

  • Raadpleeg de jaarrekeningen op de website van de Nationale Bank van België

U kunt de balans ook raadplegen op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (https://cri.nbb.be/bc9/). U hoeft enkel het nummer of de naam van het bedrijf in te geven waarna u de jaarrekeningen van dit bedrijf gratis kunt inkijken. Merk op dat vennootschappen hun rekeningen elk jaar moeten publiceren. Eenmanszaken worden van deze verplichting ontheven.

 

  • Het Belgisch Staatsblad

Wijzigingen in de statuten, in het officiële adres of de bestuurders moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Deze publicaties kunnen online geraadpleegd worden (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl).

 

Extra informatie nodig?

 De eerste online opzoekingen kunnen u al een boeiend inzicht geven in de financiële gezondheid van uw klant. Maar als uw twijfels blijven aanhouden en het u noodzakelijk lijkt om extra informatie te bekomen, bestaan er andere bronnen.

 

  • Zo zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in commerciële informatie. Zij bundelen de gegevens van de Balanscentrale, van het Belgisch Staatsblad en van andere bronnen en voegen hieraan een analyse en sectorgerichte vergelijking van de ratio’s toe. Alles wordt gestructureerd weergegeven.

 

  • Eens de cijfers en andere gegevens verzameld zijn, zal een bezoek gebracht worden aan uw klant waarna de analyse verfijnd wordt. Tot slot staat een bedrijf voor al die personen die zich inzetten om goederen en diensten te produceren en leveren. Het zijn zij die het verschil maken en de omgeving waarin ze werken vorm geven.

 

 

Conclusie

U weet nu dat er diverse eenvoudige en concrete middelen voor handen zijn waarmee u de solvabiliteit van een potentiële klant kunt achterhalen. Sla deze stap niet over wanneer u een deal sluit met een nieuwe partner, want voorkomen is beter dan genezen, toch?

News