News

Hoe weet u zeker of een vordering oninbaar is?

Wanneer het duidelijk en definitief is dat een schuldvordering niet meer teruggevorderd kan worden, wordt deze vordering als oninbaar beschouwd. De schuldeiser mag deze cruciale stap waarin de oninbaarheid van een vordering wordt bepaald, niet overslaan. Wanneer het onmogelijk is om de vordering terug te eisen, zullen de extra incassoprocedures immers nog meer tijd- en geldverlies opleveren. Daarom is het net belangrijk het oninbare karakter van een vordering te kunnen vaststellen.

 

 

Oninbaar karakter van een vordering

 

Maar eerst en vooral: hoe en wanneer kan een vordering als oninbaar verklaard worden?

De schuldeiser moet het oninbare karakter van de vordering aantonen. Hij moet incassoprocedures hebben ingesteld tegen zijn schuldenaar met de tussenkomst van een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau. De vordering wordt pas als oninbaar beschouwd, wanneer de inning zonder gevolg bleef na het ondernemen van deze stappen.

Een oninbare vordering mag echter niet verward worden met een dubieuze vordering. Een vordering wordt als oninbaar geacht wanneer de inning feitelijk en definitief onmogelijk blijkt te zijn, terwijl een dubieuze vordering slechts een risico op niet-inning inhoudt. Deze laatste heeft dus een ‘dubieus’ en geen ‘bedreigd’ karakter, wat wel het geval is bij de oninbare vordering.

 

 

Attest van oninbaarheid

 

Wanneer alle acties voor een minnelijke of gerechtelijke invordering zijn uitgeput, ontvangt de schuldeiser een attest van oninbaarheid. Het gaat om een officieel document dat het oninbare karakter van een vordering aantoont, waarbij de schuldenaar er niet in slaagt zijn schulden af te lossen.

 

Het attest van oninbaarheid kan op vraag van de schuldeiser opnieuw ingetrokken worden, bijvoorbeeld wanneer:

 • de schuldenaar in een faillissementsprocedure verwikkeld is;
 • de schuldenaar veranderd is van adres zonder dit mee te delen aan de schuldeiser;
 • de schuldvordering verjaard is.

 

Het attest van oninbaarheid wordt vervolgens uitgegeven door een professional, die door de staat erkend en geaccrediteerd is als een incassobureau of als een mandataris benoemd door de rechtbank van koophandel.

Dankzij dit attest kan de schuldeiser deze vordering opnemen in de boekhouding van zijn bedrijf en zo het btw-bedrag terugvorderen. Het attest van oninbaarheid is dus van fiscaal belang voor het bedrijf.

 

 

Conclusie

 

Hoe kan de oninbaarheid van een vordering aangetoond worden?

 • De schuldeiser moet alle mogelijke stappen ondernemen (via minnelijke en/of gerechtelijke weg);
 • Hij moet vaststellen dat deze maatregelen zonder gevolg blijven;
 • Hij moet het oninbare karakter van de vordering aantonen;
 • Hij moet een attest van oninbaarheid verkrijgen;
 • Hij moet deze oninbare vordering opnemen in de boekhouding van zijn bedrijf;
 • Hij vordert de btw terug.

 

 

U weet het nu wel: het bepalen van het oninbare karakter van een vordering is een belangrijke en noodzakelijke stap voor de schuldeiser. Aarzel niet om ons te contacteren per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04.

Hoe weet u zeker of een vordering oninbaar is?

Wanneer het duidelijk en definitief is dat een schuldvordering niet meer teruggevorderd kan worden, wordt deze vordering als oninbaar beschouwd. De schuldeiser mag deze cruciale stap waarin de oninbaarheid van een vordering wordt bepaald, niet overslaan. Wanneer het onmogelijk is om de vordering terug te eisen, zullen de extra incassoprocedures immers nog meer tijd- en geldverlies opleveren. Daarom is het net belangrijk het oninbare karakter van een vordering te kunnen vaststellen.

 

 

Oninbaar karakter van een vordering

 

Maar eerst en vooral: hoe en wanneer kan een vordering als oninbaar verklaard worden?

De schuldeiser moet het oninbare karakter van de vordering aantonen. Hij moet incassoprocedures hebben ingesteld tegen zijn schuldenaar met de tussenkomst van een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau. De vordering wordt pas als oninbaar beschouwd, wanneer de inning zonder gevolg bleef na het ondernemen van deze stappen.

Een oninbare vordering mag echter niet verward worden met een dubieuze vordering. Een vordering wordt als oninbaar geacht wanneer de inning feitelijk en definitief onmogelijk blijkt te zijn, terwijl een dubieuze vordering slechts een risico op niet-inning inhoudt. Deze laatste heeft dus een ‘dubieus’ en geen ‘bedreigd’ karakter, wat wel het geval is bij de oninbare vordering.

 

 

Attest van oninbaarheid

 

Wanneer alle acties voor een minnelijke of gerechtelijke invordering zijn uitgeput, ontvangt de schuldeiser een attest van oninbaarheid. Het gaat om een officieel document dat het oninbare karakter van een vordering aantoont, waarbij de schuldenaar er niet in slaagt zijn schulden af te lossen.

 

Het attest van oninbaarheid kan op vraag van de schuldeiser opnieuw ingetrokken worden, bijvoorbeeld wanneer:

 • de schuldenaar in een faillissementsprocedure verwikkeld is;
 • de schuldenaar veranderd is van adres zonder dit mee te delen aan de schuldeiser;
 • de schuldvordering verjaard is.

 

Het attest van oninbaarheid wordt vervolgens uitgegeven door een professional, die door de staat erkend en geaccrediteerd is als een incassobureau of als een mandataris benoemd door de rechtbank van koophandel.

Dankzij dit attest kan de schuldeiser deze vordering opnemen in de boekhouding van zijn bedrijf en zo het btw-bedrag terugvorderen. Het attest van oninbaarheid is dus van fiscaal belang voor het bedrijf.

 

 

Conclusie

 

Hoe kan de oninbaarheid van een vordering aangetoond worden?

 • De schuldeiser moet alle mogelijke stappen ondernemen (via minnelijke en/of gerechtelijke weg);
 • Hij moet vaststellen dat deze maatregelen zonder gevolg blijven;
 • Hij moet het oninbare karakter van de vordering aantonen;
 • Hij moet een attest van oninbaarheid verkrijgen;
 • Hij moet deze oninbare vordering opnemen in de boekhouding van zijn bedrijf;
 • Hij vordert de btw terug.

 

 

U weet het nu wel: het bepalen van het oninbare karakter van een vordering is een belangrijke en noodzakelijke stap voor de schuldeiser. Aarzel niet om ons te contacteren per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04.

News