News

Hoe verloopt de procedure voor minnelijke invordering?

Wanneer een schuldeiser geconfronteerd wordt met de wanbetaling van één of meerdere facturen, zal deze in de eerste plaats proberen om het verschuldigde bedrag terug te vorderen via de procedure voor minnelijke invordering. Ontdek in dit artikel de verschillende stappen die deel uitmaken van de procedure voor minnelijke invordering.

1. De aanmaning, ingebrekestelling

De allereerste stap van een minnelijke invordering bestaat uit het verzenden van een aanmaningsbrief of ingebrekestelling gericht aan de debiteur.

Deze ingebrekestelling moet volgende gegevens bevatten over de schuldvordering:

  • De identiteit, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van de schuldeiser;
  • De naam, de benaming, het adres, de gegevens van het bevoegd toezichthoudend bestuur bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
  • De duidelijke beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan;
  • De duidelijke beschrijving en verantwoording van de bedragen die van de schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de geëiste schadevergoedingen en nalatigheidsintresten;
  • De vermelding dat, bij afwezigheid van reactie binnen een bepaalde termijn, de schuldenaar tot andere maatregelen voor invordering kan overgaan. Deze termijn bedraagt minstens 15 dagen en begint te lopen vanaf de datum waarop de ingebrekestelling verzonden werd. Voor het einde van deze termijn mag de schuldeiser andere invorderingstechnieken toepassen die onder de minnelijke fase vallen.

Meer informatie kunt u vinden in ons artikel met een voorbeeld van een betalingsherinnering.

 

2. De telefonische aanmaning

Indien de aanmaning per brief of de ingebrekestelling geen reactie opleverde van de debiteur blijkt de telefonische aanmaning vaak een doeltreffende manier om rechtstreeks met hem contact op te nemen.

Tijdens de telefonische aanmaning zult u doorgaans de verschillende redenen te horen krijgen waarom uw factuur nog onbetaald is. Respecteer tijdens dit gesprek bepaalde regels om de telefonische aanmaning zo functioneel en efficiënt mogelijk te maken.

We raden u aan ons artikel met de goede praktijken voor een geslaagde telefonische aanmaning te lezen.

 

3. Het debiteurenbezoek

Indien alle acties op afstand, zoals het verzenden van een aanmaningsbrief of een telefonische aanmaning, geen resultaat opleveren, vormt het debiteurenbezoek vaak de laatste poging tot minnelijke schikking alvorens wordt voorgesteld over te gaan tot gerechtelijke stappen.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken wordt het debiteurenbezoek door de schuldenaar vaak als de gelegenheid gezien om meer uitleg te geven bij de onbetaalde factuur. Bovendien grijpen velen onder hen deze laatste kans om het bedrag te betalen dat van hen geëist wordt.

Het bezoek ter plaatse biedt niet enkel het voordeel van een mogelijke inning. Indien men niet betaalt kan u zich een beter beeld vormen van de mogelijkheden tot recuperatie in de toekomst.

 

4. Conclusie

Het is duidelijk dat er verschillende procedures bestaan voor een minnelijke schuldinvordering. Bij TCM Belgium geven wij steeds de voorkeur aan een minnelijke schikking. Slechts 1% van de cases die aan ons worden toevertrouwd monden uiteindelijk uit in een gerechtelijke inning. Dit bewijst dat de procedures voor een minnelijke schikking wel degelijk nut hebben en onmisbaar blijken voor iemand die te maken krijgt met onbetaalde facturen.

Hoe verloopt de procedure voor minnelijke invordering?

Wanneer een schuldeiser geconfronteerd wordt met de wanbetaling van één of meerdere facturen, zal deze in de eerste plaats proberen om het verschuldigde bedrag terug te vorderen via de procedure voor minnelijke invordering. Ontdek in dit artikel de verschillende stappen die deel uitmaken van de procedure voor minnelijke invordering.

1. De aanmaning, ingebrekestelling

De allereerste stap van een minnelijke invordering bestaat uit het verzenden van een aanmaningsbrief of ingebrekestelling gericht aan de debiteur.

Deze ingebrekestelling moet volgende gegevens bevatten over de schuldvordering:

  • De identiteit, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van de schuldeiser;
  • De naam, de benaming, het adres, de gegevens van het bevoegd toezichthoudend bestuur bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
  • De duidelijke beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan;
  • De duidelijke beschrijving en verantwoording van de bedragen die van de schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de geëiste schadevergoedingen en nalatigheidsintresten;
  • De vermelding dat, bij afwezigheid van reactie binnen een bepaalde termijn, de schuldenaar tot andere maatregelen voor invordering kan overgaan. Deze termijn bedraagt minstens 15 dagen en begint te lopen vanaf de datum waarop de ingebrekestelling verzonden werd. Voor het einde van deze termijn mag de schuldeiser andere invorderingstechnieken toepassen die onder de minnelijke fase vallen.

Meer informatie kunt u vinden in ons artikel met een voorbeeld van een betalingsherinnering.

 

2. De telefonische aanmaning

Indien de aanmaning per brief of de ingebrekestelling geen reactie opleverde van de debiteur blijkt de telefonische aanmaning vaak een doeltreffende manier om rechtstreeks met hem contact op te nemen.

Tijdens de telefonische aanmaning zult u doorgaans de verschillende redenen te horen krijgen waarom uw factuur nog onbetaald is. Respecteer tijdens dit gesprek bepaalde regels om de telefonische aanmaning zo functioneel en efficiënt mogelijk te maken.

We raden u aan ons artikel met de goede praktijken voor een geslaagde telefonische aanmaning te lezen.

 

3. Het debiteurenbezoek

Indien alle acties op afstand, zoals het verzenden van een aanmaningsbrief of een telefonische aanmaning, geen resultaat opleveren, vormt het debiteurenbezoek vaak de laatste poging tot minnelijke schikking alvorens wordt voorgesteld over te gaan tot gerechtelijke stappen.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken wordt het debiteurenbezoek door de schuldenaar vaak als de gelegenheid gezien om meer uitleg te geven bij de onbetaalde factuur. Bovendien grijpen velen onder hen deze laatste kans om het bedrag te betalen dat van hen geëist wordt.

Het bezoek ter plaatse biedt niet enkel het voordeel van een mogelijke inning. Indien men niet betaalt kan u zich een beter beeld vormen van de mogelijkheden tot recuperatie in de toekomst.

 

4. Conclusie

Het is duidelijk dat er verschillende procedures bestaan voor een minnelijke schuldinvordering. Bij TCM Belgium geven wij steeds de voorkeur aan een minnelijke schikking. Slechts 1% van de cases die aan ons worden toevertrouwd monden uiteindelijk uit in een gerechtelijke inning. Dit bewijst dat de procedures voor een minnelijke schikking wel degelijk nut hebben en onmisbaar blijken voor iemand die te maken krijgt met onbetaalde facturen.

News