INCASSO – ADVOCAAT – GERECHTSDEURWAARDER: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN

Er zijn drie categorieën professionals die u kunnen helpen wanneer u geld verschuldigd bent: incassobureaus, advocaten en deurwaarders. Hoe zijn hun diensten vergelijkbaar, hoe zijn ze anders? Dit artikel gaat over België.

Debt collector Attorney Bailiff comparison

 

Kerntaken

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Zij zijn uitsluitend gespecialiseerd in incasso. Zij bieden juridisch advies en vertegenwoordiging voor de verschillende rechtstakken: publiek (constitutioneel, administratief, fiscaal, strafrechtelijk, gerechtelijk), privaat (burgerlijk, commercieel, sociaal, enz.).  Gerechtsambtenaren in die zin dat ze (op verzoek van advocaten of zelfs rechtstreeks van schuldeisers) dagvaardingen, betekening van stukken, tenuitvoerlegging van vonnissen, enz.   voltrekken.

 

Diensten

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Zij hebben tot doel de vordering minnelijk te innen, met behoud van de klantenrelatie en weg van rechtbanken en gerechtskosten, maar staan ​​hun cliënten desgewenst bij in het opvolgen van vorderingen voor de rechtbank wanneer de debiteur – ondanks diens solvabele situatie – niet wil betalen (+ – 1% van de vorderingen) .

Zij zijn de enigen die een rechtzoekende voor de rechter kunnen vertegenwoordigen. Dit is hun monopolie (met uitzondering dat de rechtzoekende altijd zichzelf kan vertegenwoordigen, wat zeldzaam is en over het algemeen niet wordt aanbevolen).

 

Advocatuur bestrijkt heel wat disciplines, inclusief incasso.

Zij zijn de communicatieschakel, de tussenpersoon tussen de rechtbanken en de rechtzoekenden. Deze taken zijn bij wet aan hen voorbehouden.

 

De laatste 20 jaar bieden gerechtsdeurwaarders evenzeer minnelijke invordering (buiten de rechtbanken) aan, voornamelijk om gerechtelijke incassoactiviteiten (de stap na minnelijke incasso) te voeden.

 

Aantal actieve bedrijven

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ook al bevat de lijst van incassobureaus van de FOD Economie meer dan 300 namen, toch zijn er in België slechts een twintigtal incassobedrijven professioneel actief.

Er zijn 20.000 advocaten in België en de meerderheid van hen houdt zich nooit bezig met incasso.

Een handvol advocaten is gespecialiseerd in incasso.

Er zijn iets meer dan 500 gerechtsdeurwaarders in België.

 

Volumes incasso verwerkt

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Deze verwerken gezamenlijk iets meer dan 1 miljoen nieuwe vorderingen per jaar. Er zijn geen statistieken over het aantal claims dat ze verwerken. Er zijn geen statistieken over het aantal claims dat ze verwerken.

 

Privéonderneming

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja Ja Ja (in tegenstelling tot de situatie in veel Europese en andere landen, waar ze ambtenaar zijn).

 

Winstoogmerk

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja Ja Ja

 

Onpartijdigheid

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Zij verdedigen de belangen van hun cliënten. Zij verdedigen de belangen van hun cliënten. De wet beschouwt ze als onpartijdig. Ze worden echter betaald door hun klanten (de schuldeisers), waardoor de werkelijkheid anders kan zijn dan de theorie.

 

Toegang tot het beroep

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder

Er is geen specifiek diploma vereist, maar om schulden van consumenten te innen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 

De meest professionele incassobureaus zijn gegroepeerd in de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen.

Een diploma van master in de rechten is vereist.

 

Daarnaast moet een advocaat ingeschreven zijn ​​bij een “balie”.

Een diploma van master in de rechten is vereist.

 

Gerechtsdeurwaarders zijn “ministeriële ambtenaren” benoemd door de koning en hun aantal is beperkt.

 

Toezicht

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder

De FOD Economie controleert de incasso-ondernemingen.

 

(Brieven van incasso-ondernemingen moeten – o.a. – het adres van deze controle-instantie opgeven.)

De balies (gegroepeerd in orden (Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig) controleren de advocaten. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders controleert de deurwaarders.

 

Onafhankelijke controle

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja (FOD Economie).

Neen (door collega’s).

 

De laatste jaren wordt er echter geopperd (o.a. in een wetsvoorstel) dat de FOD Economie ook toezicht zou moeten kunnen houden over de activiteiten van advocaten gelinkt aan minnelijke incasso, net zoals dat voor incassobureaus gebeurt.

Neen (door collega’s).

 

De laatste jaren wordt er echter geopperd (o.a. in een wetsvoorstel) dat de FOD Economie ook toezicht zou moeten kunnen houden over de activiteiten van gerechtsdeurwaarders gelinkt aan minnelijke incasso, net zoals dat voor incassobureaus gebeurt.

 

Deontologie

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja, voor leden van de ABR-BVI. Ja. Ja.

 

Toepasselijke wetten voor minnelijke incasso

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja, in het bijzonder de wet van 2002 op de minnelijke inning van schulden van de consument. Ja, in het bijzonder de wet van 2002 op de minnelijke inning van schulden van de consument. (Behalve wat betreft toezicht.) Ja, in het bijzonder de wet van 2002 op de minnelijke inning van schulden van de consument. (Behalve wat betreft toezicht.)

 

Kosten voor de schuldeiser van minnelijke invordering (buiten de rechtbank)

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Meestal: no-cure-no-fee (commissie op het resultaat). Meestal per prestatie (uurtarief), gekoppeld aan een commissie over het resultaat. (No-cure-no-fee verboden door hun deontologie.) Meestal: no-cure-no-fee (commissie op het resultaat).

 

Kosten voor de schuldeiser van gerechtelijke invordering (in de rechtbank)

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Geen (niet van toepassing).

Meestal per prestatie (uurtarief), gekoppeld aan een commissie over het resultaat.

 

De veroordeelde (en solvabele) schuldenaar moet een “rechtsplegingsvergoeding” betalen aan de schuldeiser.

 

Per prestatie met tarieven van openbare orde (prijzen onveranderlijk door de wet).

 

De veroordeelde (en solvabele) schuldenaar moet deze kosten terugbetalen.

 

Als de schuldenaar niet wordt veroordeeld, zijn de kosten van de gerechtsdeurwaarder ook ten laste van de schuldeiser.

 

Kosten voor de debiteur van minnelijke (buitengerechtelijke) incasso

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder

Geen.

(Rente en schade worden gedefinieerd door de wet of door het contract tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ze komen toe aan de schuldeiser.)

Geen.

(Rente en schade worden gedefinieerd door de wet of door het contract tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ze komen toe aan de schuldeiser.)

Geen.

(Rente en schade worden gedefinieerd door de wet of door het contract tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ze komen toe aan de schuldeiser.)

 

Kosten voor de débiteur van juridische invordering (voor de rechtbank)

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Geen (niet van toepassing). Rechtsplegingsvergoeding (indien de debiteur veroordeeld is tot betalen). Deurwaarderskosten (indien de debiteur veroordeeld is tot betalen).

 

Toegevoegde waarde van de verschillende oplossingen

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Bevordert in 99 % een snelle oplossing voor debiteur en de crediteur met behoud van de klantenrelatie; en tegen lagere kosten. Verplicht om rechtbanken in te schakelen. Een strijdlustigere aanpak. Verplicht om rechtbanken in te schakelen. Een strijdlustigere aanpak.

 

Zie ook ons ​​artikel over no-cure-no-pay.

 

21 september 2021

INCASSO – ADVOCAAT – GERECHTSDEURWAARDER: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN

Er zijn drie categorieën professionals die u kunnen helpen wanneer u geld verschuldigd bent: incassobureaus, advocaten en deurwaarders. Hoe zijn hun diensten vergelijkbaar, hoe zijn ze anders? Dit artikel gaat over België.

Debt collector Attorney Bailiff comparison

 

Kerntaken

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Zij zijn uitsluitend gespecialiseerd in incasso. Zij bieden juridisch advies en vertegenwoordiging voor de verschillende rechtstakken: publiek (constitutioneel, administratief, fiscaal, strafrechtelijk, gerechtelijk), privaat (burgerlijk, commercieel, sociaal, enz.).  Gerechtsambtenaren in die zin dat ze (op verzoek van advocaten of zelfs rechtstreeks van schuldeisers) dagvaardingen, betekening van stukken, tenuitvoerlegging van vonnissen, enz.   voltrekken.

 

Diensten

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Zij hebben tot doel de vordering minnelijk te innen, met behoud van de klantenrelatie en weg van rechtbanken en gerechtskosten, maar staan ​​hun cliënten desgewenst bij in het opvolgen van vorderingen voor de rechtbank wanneer de debiteur – ondanks diens solvabele situatie – niet wil betalen (+ – 1% van de vorderingen) .

Zij zijn de enigen die een rechtzoekende voor de rechter kunnen vertegenwoordigen. Dit is hun monopolie (met uitzondering dat de rechtzoekende altijd zichzelf kan vertegenwoordigen, wat zeldzaam is en over het algemeen niet wordt aanbevolen).

 

Advocatuur bestrijkt heel wat disciplines, inclusief incasso.

Zij zijn de communicatieschakel, de tussenpersoon tussen de rechtbanken en de rechtzoekenden. Deze taken zijn bij wet aan hen voorbehouden.

 

De laatste 20 jaar bieden gerechtsdeurwaarders evenzeer minnelijke invordering (buiten de rechtbanken) aan, voornamelijk om gerechtelijke incassoactiviteiten (de stap na minnelijke incasso) te voeden.

 

Aantal actieve bedrijven

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ook al bevat de lijst van incassobureaus van de FOD Economie meer dan 300 namen, toch zijn er in België slechts een twintigtal incassobedrijven professioneel actief.

Er zijn 20.000 advocaten in België en de meerderheid van hen houdt zich nooit bezig met incasso.

Een handvol advocaten is gespecialiseerd in incasso.

Er zijn iets meer dan 500 gerechtsdeurwaarders in België.

 

Volumes incasso verwerkt

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Deze verwerken gezamenlijk iets meer dan 1 miljoen nieuwe vorderingen per jaar. Er zijn geen statistieken over het aantal claims dat ze verwerken. Er zijn geen statistieken over het aantal claims dat ze verwerken.

 

Privéonderneming

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja Ja Ja (in tegenstelling tot de situatie in veel Europese en andere landen, waar ze ambtenaar zijn).

 

Winstoogmerk

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja Ja Ja

 

Onpartijdigheid

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Zij verdedigen de belangen van hun cliënten. Zij verdedigen de belangen van hun cliënten. De wet beschouwt ze als onpartijdig. Ze worden echter betaald door hun klanten (de schuldeisers), waardoor de werkelijkheid anders kan zijn dan de theorie.

 

Toegang tot het beroep

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder

Er is geen specifiek diploma vereist, maar om schulden van consumenten te innen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 

De meest professionele incassobureaus zijn gegroepeerd in de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen.

Een diploma van master in de rechten is vereist.

 

Daarnaast moet een advocaat ingeschreven zijn ​​bij een “balie”.

Een diploma van master in de rechten is vereist.

 

Gerechtsdeurwaarders zijn “ministeriële ambtenaren” benoemd door de koning en hun aantal is beperkt.

 

Toezicht

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder

De FOD Economie controleert de incasso-ondernemingen.

 

(Brieven van incasso-ondernemingen moeten – o.a. – het adres van deze controle-instantie opgeven.)

De balies (gegroepeerd in orden (Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig) controleren de advocaten. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders controleert de deurwaarders.

 

Onafhankelijke controle

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja (FOD Economie).

Neen (door collega’s).

 

De laatste jaren wordt er echter geopperd (o.a. in een wetsvoorstel) dat de FOD Economie ook toezicht zou moeten kunnen houden over de activiteiten van advocaten gelinkt aan minnelijke incasso, net zoals dat voor incassobureaus gebeurt.

Neen (door collega’s).

 

De laatste jaren wordt er echter geopperd (o.a. in een wetsvoorstel) dat de FOD Economie ook toezicht zou moeten kunnen houden over de activiteiten van gerechtsdeurwaarders gelinkt aan minnelijke incasso, net zoals dat voor incassobureaus gebeurt.

 

Deontologie

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja, voor leden van de ABR-BVI. Ja. Ja.

 

Toepasselijke wetten voor minnelijke incasso

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Ja, in het bijzonder de wet van 2002 op de minnelijke inning van schulden van de consument. Ja, in het bijzonder de wet van 2002 op de minnelijke inning van schulden van de consument. (Behalve wat betreft toezicht.) Ja, in het bijzonder de wet van 2002 op de minnelijke inning van schulden van de consument. (Behalve wat betreft toezicht.)

 

Kosten voor de schuldeiser van minnelijke invordering (buiten de rechtbank)

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Meestal: no-cure-no-fee (commissie op het resultaat). Meestal per prestatie (uurtarief), gekoppeld aan een commissie over het resultaat. (No-cure-no-fee verboden door hun deontologie.) Meestal: no-cure-no-fee (commissie op het resultaat).

 

Kosten voor de schuldeiser van gerechtelijke invordering (in de rechtbank)

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Geen (niet van toepassing).

Meestal per prestatie (uurtarief), gekoppeld aan een commissie over het resultaat.

 

De veroordeelde (en solvabele) schuldenaar moet een “rechtsplegingsvergoeding” betalen aan de schuldeiser.

 

Per prestatie met tarieven van openbare orde (prijzen onveranderlijk door de wet).

 

De veroordeelde (en solvabele) schuldenaar moet deze kosten terugbetalen.

 

Als de schuldenaar niet wordt veroordeeld, zijn de kosten van de gerechtsdeurwaarder ook ten laste van de schuldeiser.

 

Kosten voor de debiteur van minnelijke (buitengerechtelijke) incasso

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder

Geen.

(Rente en schade worden gedefinieerd door de wet of door het contract tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ze komen toe aan de schuldeiser.)

Geen.

(Rente en schade worden gedefinieerd door de wet of door het contract tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ze komen toe aan de schuldeiser.)

Geen.

(Rente en schade worden gedefinieerd door de wet of door het contract tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ze komen toe aan de schuldeiser.)

 

Kosten voor de débiteur van juridische invordering (voor de rechtbank)

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Geen (niet van toepassing). Rechtsplegingsvergoeding (indien de debiteur veroordeeld is tot betalen). Deurwaarderskosten (indien de debiteur veroordeeld is tot betalen).

 

Toegevoegde waarde van de verschillende oplossingen

Incasso Advocaat Gerechtsdeurwaarder
Bevordert in 99 % een snelle oplossing voor debiteur en de crediteur met behoud van de klantenrelatie; en tegen lagere kosten. Verplicht om rechtbanken in te schakelen. Een strijdlustigere aanpak. Verplicht om rechtbanken in te schakelen. Een strijdlustigere aanpak.

 

Zie ook ons ​​artikel over no-cure-no-pay.

 

21 september 2021

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.