News

Incasso: Alles wat u moet weten!

Wat is incasso? Als u zich deze vraag stelt, moet u dit artikel zeker lezen! We leggen u uit wat incasso precies is en geven u de belangrijkste termen die u moet kennen. Deze termen en hun definitie worden immers veelvuldig gebruikt in de incassosector.

 

 

Incasso: Definitie

 

De term ‘incasso’ verwijst naar alle stappen die een schuldeiser kan ondernemen om zijn schuldenaar aan te zetten tot de betaling van zijn schuld.

Hoewel deze definitie duidelijk lijkt, kan er verwarring ontstaan bij iedereen die niet bekend is met het jargon van de incassosector.

Met andere woorden: incasso is een procedure die plaatsvindt wanneer de schuldeiser de betaling in ruil voor een geleverde prestatie niet ontvangen of verwerkt heeft. De schuldeiser onderneemt dus de nodige stappen om dit bedrag terug te vorderen.

De term ‘incasso’ komt van het werkwoord ‘incasseren’ dat ‘opnieuw in het bezit komen van iets dat men verloren heeft’ betekent. Bij een vordering is dit ‘iets’ dus de betaling van een verschuldigde som.

 

 

De voorwerpen van incassoprocedures

 

Om het jargon goed onder de knie te krijgen, is het belangrijk dat u het juiste onderscheid kunt maken tussen de termen die verwijzen naar het voorwerp van de incasso. Een geldsom kan aangeduid worden als een vordering of schuld naar gelang van het standpunt waaruit dit bekeken wordt.

 

 • Vordering

Een vordering houdt voor de schuldeiser het recht in om een geldsom terug te eisen die de schuldenaar aan hem verschuldigd is.

Merk op dat een vordering inbaar, dubieus of oninbaar kan zijn.

Volledige definitie van vordering

 

 • Schuld

De schuld daarentegen is de geldsom die de schuldenaar verschuldigd is aan zijn schuldeiser.

Volledige definitie van schuld

 

 

De actoren van incassoprocedures

Bij een incassoprocedure zijn twee belangrijke partijen betrokken: de schuldeiser en de schuldenaar.

 

De belangrijkste actoren

 

 • Schuldeiser

De schuldeiser is de partij met een schuldbewijs van iemand anders (de zogenaamde schuldenaar). Het is dus de persoon aan wie het geld verschuldigd is. De schuldeiser is dus ook diegene die een incassoprocedure opstart tegen de schuldenaar om het aan hem verschuldigde bedrag terug te eisen.

Merk op dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen bevoorrechte en gewone schuldeisers.

Volledige definitie van schuldeiser

 

 • Schuldenaar

De schuldenaar is de partij die in gebreke van betaling blijft en een schuld heeft openstaan ten opzichte van de schuldeiser. De door de schuldeiser ingeleide incassoprocedures zijn dus gericht tegen de schuldenaar met als doel het verschuldigde bedrag terug te krijgen.

Volledige definitie van schuldenaar

 

 

De tussenpersonen

Veel schuldeisers vertrouwen het debiteurenbeheer toe aan een derde partij oftewel een tussenpersoon.

 

 • Incassobureau

Een incassobureau is een tussenpersoon die een schuldeiser op diens verzoek zal helpen bij het innen van zijn vordering bij de schuldenaar.

Bijzonder aan een incassobureau is dat zij het betalingsprobleem van haar klanten (de schuldenaars) probeert op te lossen via een minnelijke invordering en dus zonder tussenkomst van het gerecht.

Volledige definitie van incassobureau

Lees ook ons artikel ‘Hoe werkt een incassobureau?

 

 • Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een ministeriële of in andere woorden een onafhankelijke ambtenaar. Hoewel deze persoon gespecialiseerd is in de gerechtelijke inning, kan hij ook tussenkomen in het kader van een minnelijke invordering.

In tegenstelling tot een incassobureau neemt de gerechtsdeurwaarder het voor geen van beide partijen op. Deze persoon is immers verplicht tot onpartijdigheid en moet dus neutraal blijven.

Volledige definitie van gerechtsdeurwaarder

 

 • Advocaat

Bij gerechtelijke procedures zal uw advocaat uw enige vertegenwoordiger in de rechtbank zijn. Wanneer iemand een advocaat inschakelt voor het innen van onbetaalde vorderingen, wil dit zeggen dat de ondernomen stappen voor een minnelijke invordering mislukt zijn.

Aarzel niet om ook dit artikel te lezen: ‘Een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau?

 

 

De incassoprocedures

 

Van zodra een wanbetaling wordt vastgesteld, kan een incassoprocedure worden opgestart. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee incassoprocedures: de minnelijke en de gerechtelijke.

 

 • Minnelijke invordering

De minnelijke invordering verwijst naar alle maatregelen en technieken die een schuldeiser gebruikt om de vordering te innen bij zijn schuldenaar zonder een gerechtelijke procedure op te starten.

Het gaat dus eerder om een poging tot onderhandeling tussen de schuldeiser en zijn schuldenaar.

De schuldeiser kan op allerlei manieren proberen om het geld dat aan hem verschuldigd is via minnelijke weg terug te vorderen, met name via een:

 

Volledige definitie van minnelijke invordering

Lees ook het artikel: ‘Hoe verloopt de procedure voor minnelijke invordering?

 

 • Gerechtelijke inning

Wanneer de pogingen tot minnelijke invordering geen resultaat opleveren, kan de schuldeiser het gerecht inschakelen om zijn vordering te innen. De gerechtelijke inning verwijst dus naar de gerechtelijke procedure waarbij een beroep wordt gedaan op de bevoegde rechtbank om een onbetaalde geldsom terug te krijgen.

Volledige definitie van gerechtelijke inning

 

 

U weet het nu wel: de incassosector heeft net als zo veel andere sectoren zijn eigen jargon. Daarom raden wij u aan ons glossarium te raadplegen waarin u alle definities van termen vindt die te maken hebben met incasso.

Aarzel niet om ons te contacteren per mail naar sales@tcm.be of per telefoon naar +32 16 74 52 04.

Incasso: Alles wat u moet weten!

Wat is incasso? Als u zich deze vraag stelt, moet u dit artikel zeker lezen! We leggen u uit wat incasso precies is en geven u de belangrijkste termen die u moet kennen. Deze termen en hun definitie worden immers veelvuldig gebruikt in de incassosector.

 

 

Incasso: Definitie

 

De term ‘incasso’ verwijst naar alle stappen die een schuldeiser kan ondernemen om zijn schuldenaar aan te zetten tot de betaling van zijn schuld.

Hoewel deze definitie duidelijk lijkt, kan er verwarring ontstaan bij iedereen die niet bekend is met het jargon van de incassosector.

Met andere woorden: incasso is een procedure die plaatsvindt wanneer de schuldeiser de betaling in ruil voor een geleverde prestatie niet ontvangen of verwerkt heeft. De schuldeiser onderneemt dus de nodige stappen om dit bedrag terug te vorderen.

De term ‘incasso’ komt van het werkwoord ‘incasseren’ dat ‘opnieuw in het bezit komen van iets dat men verloren heeft’ betekent. Bij een vordering is dit ‘iets’ dus de betaling van een verschuldigde som.

 

 

De voorwerpen van incassoprocedures

 

Om het jargon goed onder de knie te krijgen, is het belangrijk dat u het juiste onderscheid kunt maken tussen de termen die verwijzen naar het voorwerp van de incasso. Een geldsom kan aangeduid worden als een vordering of schuld naar gelang van het standpunt waaruit dit bekeken wordt.

 

 • Vordering

Een vordering houdt voor de schuldeiser het recht in om een geldsom terug te eisen die de schuldenaar aan hem verschuldigd is.

Merk op dat een vordering inbaar, dubieus of oninbaar kan zijn.

Volledige definitie van vordering

 

 • Schuld

De schuld daarentegen is de geldsom die de schuldenaar verschuldigd is aan zijn schuldeiser.

Volledige definitie van schuld

 

 

De actoren van incassoprocedures

Bij een incassoprocedure zijn twee belangrijke partijen betrokken: de schuldeiser en de schuldenaar.

 

De belangrijkste actoren

 

 • Schuldeiser

De schuldeiser is de partij met een schuldbewijs van iemand anders (de zogenaamde schuldenaar). Het is dus de persoon aan wie het geld verschuldigd is. De schuldeiser is dus ook diegene die een incassoprocedure opstart tegen de schuldenaar om het aan hem verschuldigde bedrag terug te eisen.

Merk op dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen bevoorrechte en gewone schuldeisers.

Volledige definitie van schuldeiser

 

 • Schuldenaar

De schuldenaar is de partij die in gebreke van betaling blijft en een schuld heeft openstaan ten opzichte van de schuldeiser. De door de schuldeiser ingeleide incassoprocedures zijn dus gericht tegen de schuldenaar met als doel het verschuldigde bedrag terug te krijgen.

Volledige definitie van schuldenaar

 

 

De tussenpersonen

Veel schuldeisers vertrouwen het debiteurenbeheer toe aan een derde partij oftewel een tussenpersoon.

 

 • Incassobureau

Een incassobureau is een tussenpersoon die een schuldeiser op diens verzoek zal helpen bij het innen van zijn vordering bij de schuldenaar.

Bijzonder aan een incassobureau is dat zij het betalingsprobleem van haar klanten (de schuldenaars) probeert op te lossen via een minnelijke invordering en dus zonder tussenkomst van het gerecht.

Volledige definitie van incassobureau

Lees ook ons artikel ‘Hoe werkt een incassobureau?

 

 • Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een ministeriële of in andere woorden een onafhankelijke ambtenaar. Hoewel deze persoon gespecialiseerd is in de gerechtelijke inning, kan hij ook tussenkomen in het kader van een minnelijke invordering.

In tegenstelling tot een incassobureau neemt de gerechtsdeurwaarder het voor geen van beide partijen op. Deze persoon is immers verplicht tot onpartijdigheid en moet dus neutraal blijven.

Volledige definitie van gerechtsdeurwaarder

 

 • Advocaat

Bij gerechtelijke procedures zal uw advocaat uw enige vertegenwoordiger in de rechtbank zijn. Wanneer iemand een advocaat inschakelt voor het innen van onbetaalde vorderingen, wil dit zeggen dat de ondernomen stappen voor een minnelijke invordering mislukt zijn.

Aarzel niet om ook dit artikel te lezen: ‘Een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau?

 

 

De incassoprocedures

 

Van zodra een wanbetaling wordt vastgesteld, kan een incassoprocedure worden opgestart. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee incassoprocedures: de minnelijke en de gerechtelijke.

 

 • Minnelijke invordering

De minnelijke invordering verwijst naar alle maatregelen en technieken die een schuldeiser gebruikt om de vordering te innen bij zijn schuldenaar zonder een gerechtelijke procedure op te starten.

Het gaat dus eerder om een poging tot onderhandeling tussen de schuldeiser en zijn schuldenaar.

De schuldeiser kan op allerlei manieren proberen om het geld dat aan hem verschuldigd is via minnelijke weg terug te vorderen, met name via een:

 

Volledige definitie van minnelijke invordering

Lees ook het artikel: ‘Hoe verloopt de procedure voor minnelijke invordering?

 

 • Gerechtelijke inning

Wanneer de pogingen tot minnelijke invordering geen resultaat opleveren, kan de schuldeiser het gerecht inschakelen om zijn vordering te innen. De gerechtelijke inning verwijst dus naar de gerechtelijke procedure waarbij een beroep wordt gedaan op de bevoegde rechtbank om een onbetaalde geldsom terug te krijgen.

Volledige definitie van gerechtelijke inning

 

 

U weet het nu wel: de incassosector heeft net als zo veel andere sectoren zijn eigen jargon. Daarom raden wij u aan ons glossarium te raadplegen waarin u alle definities van termen vindt die te maken hebben met incasso.

Aarzel niet om ons te contacteren per mail naar sales@tcm.be of per telefoon naar +32 16 74 52 04.

News