News

Wat NIET te doen bij onbetaalde facturen in Frankrijk

Vandaag stellen wij graag onze zuiderbuur aan jullie voor. Heeft die dan nog een introductie nodig?  Frankrijk is toch alom gekend in ons Belgenland, en het hele landschap lijkt de laatste maanden in eenzelfde fluogeel te zijn ondergedompeld. Bekende beelden van de gilets jaunes, die als heruitgevonden Mariannes de massa aansporen en in hun hesjesfurie de oplopende taksen proberen te temperen, worden ons in beide landen om de oren geslagen. We lijken in ieder geval meer en meer van hetzelfde politieke buffet, en dan vooral van die pittige Boursin kaas, te eten. Wil dat dan zeggen dat we het opvolgen van onbetaalde facturen in Frankrijk dan ook maar best voor eigen rekening nemen en gelijkaardig als het incassoproces in België aanpakken?

 

 

“Bonsoir Biloute, HEIN!”

Ook al zijn er heel wat gelijkenissen met ‘de Fransen’ te bespeuren, de inwoners van dit immense land over eenzelfde kam scheren is zelfs al niet aangewezen. Of zoals de film Bienvenue chez les Ch’tis het zo sappig portretteert, wanneer de hoofdrolspeler Philippe Abrams als werksanctie overgeplaatst wordt van het aangename Zuiden van Frankrijk naar het ‘Siberische’ Noord-Noorden van het land.

In poolreizigersoutfit belandt Philippe tussen de Ch’ti sprekende ‘inboorlingen’ die hem een warm welkom willen geven, waar hij echter initieel geen woord van verstaat. Wanneer Philippe het taaltje en de gebruiken van de lokale inwoners meer en meer onder de knie krijgt, daagt echter het besef dat hij ergens wel met zijn gat in de romige boter is gevallen, en zo gaat dat eigenlijk net zo bij credit control. Of toch ongeveer…

 

Order to Cash

Enfin, wat we in feite willen zeggen is dat, wanneer een juiste communicatie word gevoerd met (vaak heel specifieke) kennis  van de taal en cultuur van de schuldenaar, er doorgaans wel een minnelijke oplossing kan bekomen worden.  Eentje die bevredigend werkt voor zowel schuldeiser, schuldenaar alsook credit controller.

En dat is exact wat onze partner Order to Cash goed doet. Snelle en transparante incasso in Frankrijk, waarbij het juiste accent (hoewel het Ch’ti misschien moeilijk te evenaren is…) wordt gelegd op een minnelijke en sociaalvoelende oplossing voor onbetaalde facturen.

Order to Cash werd in 2008 opgericht door Mikaël Posnic, die enige tijd later ex-collega Guillaume Baudoux als medezaakvoerder in het bedrijf trok. Beide heren hebben extensieve ervaring opgedaan in kredietbeheer, factoring en consulting. Een ideale mix dus om de juiste voeling te hebben met de maatschappelijke- en  inhoudelijk complexe materie die incasso toch vaak ook wel is. Daarnaast biedt Order to Cash complementaire diensten aan zoals het bijstaan van bedrijven in het correct factureren van hun klanten.

 

Facts and figures

Ondertussen int Order to Cash onbetaalde facturen in Frankrijk zowel vanuit Rouen als Parijs, en is het bedrijf gegroeid naar een vast personeelsbestand van een tiental interne werknemers. Daarnaast doet Order to Cash ook beroep op tal van vaste externe IT’ers en advocaten die de incassomaterie goed beheersen. Deze houden de systemen actueel en draaiende, geven juridisch advies en volgen gerechtelijke procedures op voor die claims waarin geen minnelijke oplossing kan bekomen worden. Hieronder enkele kerncijfers:

 • Order to Cash beheert momenteel claims van 400 actieve schuldeisers, met heel uiteenlopende behoeften en uit verschillende sectoren.
 • Heden worden er meer dan 15000 dossiers opgevolgd van schuldenaars, en dit verspreid over 60 landen.
 • Frankrijk is een enorm groot land, toch kan onze partner bezoekers uitsturen tot in de verste uithoeken van het land om de schulden ter plaatste bij de schuldenaar te regelen.
 • Een 30% van de ontvangen claims zijn minder dan 30 dagen oud, dat wil zeggen voorbij de vervaldatum van betaling.
 • Een 3% van de claims die worden ontvangen zijn dan weer ouder dan 2 jaar.
 • B2C claims belanden slechts in 1% (in aantal, 2% in bedrag) van de gevallen voor de rechter, B2B claims worden uiteindelijk in 11% (in aantal, 22% in bedrag) gerechtelijk opgevolgd. Dankzij die samenwerking met vaste externe advocaten, is het mogelijk standaardtarieven op te stellen voor juridische procedures.

 

Lid van de TCM Group

Order to Cash geeft aan dat TCM Belgium eigenlijk de katalysator was voor het toetreden van hun bedrijf tot de TCM Group in 2014. Zij probeerden voorheen een eigen globaal netwerk op poten te zetten, maar het besef daagde al snel dat het enorm veel tijd vergt om de beste partner voor elke regio te vinden en aan boord te brengen. De Belgische claims werden reeds aan TCM Belgium doorgestuurd, waarmee ook de deur werd opengezet naar de TCM Group.

Guillaume: “De hele TCM Group zet zich in om het beste resultaat aan te leveren voor elke partner, net omdat alle spelers binnen het netwerk even nodig zijn, en het verlies van een klant ook zou betekenen dat de TCM Group een klant verliest. Dat zorgt voor een kwaliteitsgarantie. We kunnen ook met trots  stellen dat wij wereldwijd werken met de beste partners samenwerken. De groep zorgt tevens voor een omgeving waarin natuurlijke competitie wordt aangewakkerd”.

 

To ‘IP’ or not to ‘IP’?

Indien u reeds klant bent van TCM Belgium, zal u misschien al wel gehoord hebben van de mogelijkheid om een IP, of Injonction de Payer, uit te voeren in Frankrijk. Een IP is eigenlijk een soort van kortprocedure, een betalingsbevel, die kan opgestart worden voor onbetwiste schulden die logischerwijs nog niet verjaard zijn. Doorgaans is de verjaringstermijn voor B2C claims vastgelegd op 2 jaar in Frankrijk, voor B2B claims 5 jaar. Er bestaan natuurlijk (zoals ook in België) enkele uitzonderingen, zo is bvb. een medische schuld verjaard na 1 jaar. Daarom is het dus handig een Franse partner onder de arm te hebben, die dat allemaal voor ons uitdoktert!

De voordelen van een IP zijn de korte doorlooptijd (hoewel de rechtbanken momenteel wel in het werk verdrinken) en de relatief kleine kost van deze procedure, die u toch een uitvoerbare titel oplevert. Er zijn echter ook nadelen, een schuldenaar kan snel betwisten (en de inhoud van die betwisting is minder van tel) en dan wordt de procedure stopgezet. Ook dient men over de nodige documenten in het dossier te beschikken (maar dat telt voor elke procedure). Order to Cash raadt aan steeds een getekend contract/bestelorder/ontvangstbevestiging/erkenning van de schuld voorhanden te hebben.

De partner adviseert in de meeste gevallen toch aan een IP te starten, omdat het niet vaak voorkomt dat een debiteur betwist en omdat de kost gering is.

 

Appeler un chat un chat

Het mag gezegd worden, in Frankrijk lijkt “het volk” sinds Marianne met de scepter (of de Franse driekleur) te zwaaien. Debiteuren worden goed beschermd, waardoor het bvb. niet altijd makkelijk is minnelijk kosten en interesten te innen. De beste bescherming die je als schuldeiser kan nemen is ervoor te zorgen dat alle documenten voorhanden zijn en dat als bijkomende maatregel ook de algemene voorwaarden (waar de kosten en interesten doorgaans in worden gestipuleerd) worden ondertekend.

Order to Cash werkt er hard aan om het imago rond incasso in Frankrijk bij te stellen en de mensen te laten beseffen dat zowel voor schuldeiser als schuldenaar een minnelijke oplossing te verkiezen is boven een kostelijk alternatief. Guillaume: “Onze activiteit wordt nu vaak nog als immoreel gezien, terwijl wij er net voor willen zorgen dat onze klanten niet in de problemen komen. Voor ons is het vaak ook de omgekeerde denkwijze: Bij ons kunnen in ieder geval ook de schuldenaars terecht voor een minnelijke en kosteloze oplossing.

 

Wat niet te doen bij incasso in Frankrijk?

We vatten alles nog eens vlug samen:

 • Gebruik geen uniforme werkwijze wanneer facturen onbetaald blijven. Elk land is anders, daarbij is Frankrijk nog eens zeer uitgestrekt en de regio’s kunnen nogal wat van elkaar verschillen.
 • Ga er niet van uit dat een gerechtelijke procedure sneller en goedkoper is dan een minnelijke oplossing. Een IP is een relatief goedkope gerechtelijke oplossing, maar de kost van een minnelijke oplossing wordt dankzij het no cure no fee principe van het TCM netwerk flink gedrukt, of is zelfs onbestaande wanneer er niet geïnd wordt. Daarnaast zorgt een IP ook niet altijd voor een snellere oplossing gezien het vele werk waar de Franse rechtbanken onder bedolven zijn, of wanneer de debiteur toch betwist. Bovendien mist het direct contact in de minnelijke fase met de schuldenaar haar effect vaak niet. Opteer dus altijd eerst voor het minnelijke traject.
 • Denk niet dat de administratieve, wettelijke en contractuele formaliteiten in Frankrijk gelijkaardig zijn als die van België. Kosten en interesten worden niet of moeilijk geïnd wanneer er geen getekend contract of getekende algemene voorwaarden voorhanden zijn. Beiden zijn minder noodzakelijk in België wanneer wel kan bewezen worden dat een goed of service besteld en ontvangen is. Ook verjaringstermijnen verschillen nogal.

 

Heeft u vragen of wilt u meer te weten over incasso in Frankrijk, neem dan snel contact met ons op via het nummer 016 74 52 00 of mail naar info@tcm.be .Vergeet zeker ook niet een kijkje te nemen op onze pointdrive.

Wat NIET te doen bij onbetaalde facturen in Frankrijk

Vandaag stellen wij graag onze zuiderbuur aan jullie voor. Heeft die dan nog een introductie nodig?  Frankrijk is toch alom gekend in ons Belgenland, en het hele landschap lijkt de laatste maanden in eenzelfde fluogeel te zijn ondergedompeld. Bekende beelden van de gilets jaunes, die als heruitgevonden Mariannes de massa aansporen en in hun hesjesfurie de oplopende taksen proberen te temperen, worden ons in beide landen om de oren geslagen. We lijken in ieder geval meer en meer van hetzelfde politieke buffet, en dan vooral van die pittige Boursin kaas, te eten. Wil dat dan zeggen dat we het opvolgen van onbetaalde facturen in Frankrijk dan ook maar best voor eigen rekening nemen en gelijkaardig als het incassoproces in België aanpakken?

 

 

“Bonsoir Biloute, HEIN!”

Ook al zijn er heel wat gelijkenissen met ‘de Fransen’ te bespeuren, de inwoners van dit immense land over eenzelfde kam scheren is zelfs al niet aangewezen. Of zoals de film Bienvenue chez les Ch’tis het zo sappig portretteert, wanneer de hoofdrolspeler Philippe Abrams als werksanctie overgeplaatst wordt van het aangename Zuiden van Frankrijk naar het ‘Siberische’ Noord-Noorden van het land.

In poolreizigersoutfit belandt Philippe tussen de Ch’ti sprekende ‘inboorlingen’ die hem een warm welkom willen geven, waar hij echter initieel geen woord van verstaat. Wanneer Philippe het taaltje en de gebruiken van de lokale inwoners meer en meer onder de knie krijgt, daagt echter het besef dat hij ergens wel met zijn gat in de romige boter is gevallen, en zo gaat dat eigenlijk net zo bij credit control. Of toch ongeveer…

 

Order to Cash

Enfin, wat we in feite willen zeggen is dat, wanneer een juiste communicatie word gevoerd met (vaak heel specifieke) kennis  van de taal en cultuur van de schuldenaar, er doorgaans wel een minnelijke oplossing kan bekomen worden.  Eentje die bevredigend werkt voor zowel schuldeiser, schuldenaar alsook credit controller.

En dat is exact wat onze partner Order to Cash goed doet. Snelle en transparante incasso in Frankrijk, waarbij het juiste accent (hoewel het Ch’ti misschien moeilijk te evenaren is…) wordt gelegd op een minnelijke en sociaalvoelende oplossing voor onbetaalde facturen.

Order to Cash werd in 2008 opgericht door Mikaël Posnic, die enige tijd later ex-collega Guillaume Baudoux als medezaakvoerder in het bedrijf trok. Beide heren hebben extensieve ervaring opgedaan in kredietbeheer, factoring en consulting. Een ideale mix dus om de juiste voeling te hebben met de maatschappelijke- en  inhoudelijk complexe materie die incasso toch vaak ook wel is. Daarnaast biedt Order to Cash complementaire diensten aan zoals het bijstaan van bedrijven in het correct factureren van hun klanten.

 

Facts and figures

Ondertussen int Order to Cash onbetaalde facturen in Frankrijk zowel vanuit Rouen als Parijs, en is het bedrijf gegroeid naar een vast personeelsbestand van een tiental interne werknemers. Daarnaast doet Order to Cash ook beroep op tal van vaste externe IT’ers en advocaten die de incassomaterie goed beheersen. Deze houden de systemen actueel en draaiende, geven juridisch advies en volgen gerechtelijke procedures op voor die claims waarin geen minnelijke oplossing kan bekomen worden. Hieronder enkele kerncijfers:

 • Order to Cash beheert momenteel claims van 400 actieve schuldeisers, met heel uiteenlopende behoeften en uit verschillende sectoren.
 • Heden worden er meer dan 15000 dossiers opgevolgd van schuldenaars, en dit verspreid over 60 landen.
 • Frankrijk is een enorm groot land, toch kan onze partner bezoekers uitsturen tot in de verste uithoeken van het land om de schulden ter plaatste bij de schuldenaar te regelen.
 • Een 30% van de ontvangen claims zijn minder dan 30 dagen oud, dat wil zeggen voorbij de vervaldatum van betaling.
 • Een 3% van de claims die worden ontvangen zijn dan weer ouder dan 2 jaar.
 • B2C claims belanden slechts in 1% (in aantal, 2% in bedrag) van de gevallen voor de rechter, B2B claims worden uiteindelijk in 11% (in aantal, 22% in bedrag) gerechtelijk opgevolgd. Dankzij die samenwerking met vaste externe advocaten, is het mogelijk standaardtarieven op te stellen voor juridische procedures.

 

Lid van de TCM Group

Order to Cash geeft aan dat TCM Belgium eigenlijk de katalysator was voor het toetreden van hun bedrijf tot de TCM Group in 2014. Zij probeerden voorheen een eigen globaal netwerk op poten te zetten, maar het besef daagde al snel dat het enorm veel tijd vergt om de beste partner voor elke regio te vinden en aan boord te brengen. De Belgische claims werden reeds aan TCM Belgium doorgestuurd, waarmee ook de deur werd opengezet naar de TCM Group.

Guillaume: “De hele TCM Group zet zich in om het beste resultaat aan te leveren voor elke partner, net omdat alle spelers binnen het netwerk even nodig zijn, en het verlies van een klant ook zou betekenen dat de TCM Group een klant verliest. Dat zorgt voor een kwaliteitsgarantie. We kunnen ook met trots  stellen dat wij wereldwijd werken met de beste partners samenwerken. De groep zorgt tevens voor een omgeving waarin natuurlijke competitie wordt aangewakkerd”.

 

To ‘IP’ or not to ‘IP’?

Indien u reeds klant bent van TCM Belgium, zal u misschien al wel gehoord hebben van de mogelijkheid om een IP, of Injonction de Payer, uit te voeren in Frankrijk. Een IP is eigenlijk een soort van kortprocedure, een betalingsbevel, die kan opgestart worden voor onbetwiste schulden die logischerwijs nog niet verjaard zijn. Doorgaans is de verjaringstermijn voor B2C claims vastgelegd op 2 jaar in Frankrijk, voor B2B claims 5 jaar. Er bestaan natuurlijk (zoals ook in België) enkele uitzonderingen, zo is bvb. een medische schuld verjaard na 1 jaar. Daarom is het dus handig een Franse partner onder de arm te hebben, die dat allemaal voor ons uitdoktert!

De voordelen van een IP zijn de korte doorlooptijd (hoewel de rechtbanken momenteel wel in het werk verdrinken) en de relatief kleine kost van deze procedure, die u toch een uitvoerbare titel oplevert. Er zijn echter ook nadelen, een schuldenaar kan snel betwisten (en de inhoud van die betwisting is minder van tel) en dan wordt de procedure stopgezet. Ook dient men over de nodige documenten in het dossier te beschikken (maar dat telt voor elke procedure). Order to Cash raadt aan steeds een getekend contract/bestelorder/ontvangstbevestiging/erkenning van de schuld voorhanden te hebben.

De partner adviseert in de meeste gevallen toch aan een IP te starten, omdat het niet vaak voorkomt dat een debiteur betwist en omdat de kost gering is.

 

Appeler un chat un chat

Het mag gezegd worden, in Frankrijk lijkt “het volk” sinds Marianne met de scepter (of de Franse driekleur) te zwaaien. Debiteuren worden goed beschermd, waardoor het bvb. niet altijd makkelijk is minnelijk kosten en interesten te innen. De beste bescherming die je als schuldeiser kan nemen is ervoor te zorgen dat alle documenten voorhanden zijn en dat als bijkomende maatregel ook de algemene voorwaarden (waar de kosten en interesten doorgaans in worden gestipuleerd) worden ondertekend.

Order to Cash werkt er hard aan om het imago rond incasso in Frankrijk bij te stellen en de mensen te laten beseffen dat zowel voor schuldeiser als schuldenaar een minnelijke oplossing te verkiezen is boven een kostelijk alternatief. Guillaume: “Onze activiteit wordt nu vaak nog als immoreel gezien, terwijl wij er net voor willen zorgen dat onze klanten niet in de problemen komen. Voor ons is het vaak ook de omgekeerde denkwijze: Bij ons kunnen in ieder geval ook de schuldenaars terecht voor een minnelijke en kosteloze oplossing.

 

Wat niet te doen bij incasso in Frankrijk?

We vatten alles nog eens vlug samen:

 • Gebruik geen uniforme werkwijze wanneer facturen onbetaald blijven. Elk land is anders, daarbij is Frankrijk nog eens zeer uitgestrekt en de regio’s kunnen nogal wat van elkaar verschillen.
 • Ga er niet van uit dat een gerechtelijke procedure sneller en goedkoper is dan een minnelijke oplossing. Een IP is een relatief goedkope gerechtelijke oplossing, maar de kost van een minnelijke oplossing wordt dankzij het no cure no fee principe van het TCM netwerk flink gedrukt, of is zelfs onbestaande wanneer er niet geïnd wordt. Daarnaast zorgt een IP ook niet altijd voor een snellere oplossing gezien het vele werk waar de Franse rechtbanken onder bedolven zijn, of wanneer de debiteur toch betwist. Bovendien mist het direct contact in de minnelijke fase met de schuldenaar haar effect vaak niet. Opteer dus altijd eerst voor het minnelijke traject.
 • Denk niet dat de administratieve, wettelijke en contractuele formaliteiten in Frankrijk gelijkaardig zijn als die van België. Kosten en interesten worden niet of moeilijk geïnd wanneer er geen getekend contract of getekende algemene voorwaarden voorhanden zijn. Beiden zijn minder noodzakelijk in België wanneer wel kan bewezen worden dat een goed of service besteld en ontvangen is. Ook verjaringstermijnen verschillen nogal.

 

Heeft u vragen of wilt u meer te weten over incasso in Frankrijk, neem dan snel contact met ons op via het nummer 016 74 52 00 of mail naar info@tcm.be .Vergeet zeker ook niet een kijkje te nemen op onze pointdrive.

News