News

INCASSO IN POLEN

Krijgt u te maken met onbetaalde facturen? Situeert uw debiteur zich in Polen en weet u niet hoe de schuld te innen? TCM Belgium staat u graag bij in deze situatie. TCM Belgium maakt deel uit van de TCM Group International en werkt nauw samen met incassopartner DEBTUS in Polen, die eveneens is aangesloten tot de TCM Group. Meer nog, oprichter van DEBTUS Mr. Hubert Czapinski, is de huidige voorzitter van de TCM Group.

DEBTUS heeft een grondige kennis van het Poolse economisch beleid en de plaatselijke wetgeving. Meer dan 98% van de dossiers die aan deze partner worden doorgegeven, kennen een minnelijk eindresultaat.

Hoe gaat de incassoprocedure in zijn werk in Polen?

Polen stelt zich zeer beschermend op wanneer het gaat over de persoonlijke gegevens van haar inwoners. Er wordt geen informatie publiek gemaakt en er is geen mogelijkheid om hier onderzoek naar te doen. Daarom is het belangrijk dat de crediteur zoveel mogelijk informatie over de debiteur kan aanleveren.

De Poolse wetgeving is wel veel soepeler wanneer het gaat over bedrijfsgegevens. Er zijn officiële publicaties (balansen, onroerend goed, etc.), maar in de praktijk kan men deze info slechts terugvinden voor enkele types ondernemingen. Minstens de helft van de bedrijven houdt zich niet aan de verplichting om hun data te publiceren.

DEBTUS onderscheidt zich in Polen door het sturen van bezoeker ter plaatse bij de debiteuren. Deze actie maakt het mogelijk om na te gaan of de debiteur daadwerkelijk op het opgegeven adres woont, wanneer alle voorgaande acties onbeantwoord bleven (brieven, mails, telefoontjes, …).

Net zoals TCM Belgium werkt DEBTUS volgens het principe van no cure no fee. Dit betekent dat u kan profiteren van het hoogste niveau van professionalisme en motivatie van onze medewerkers en u verzekerd bent van een dienst die uw noden op de voorgrond plaatst. Wanneer de schuld op een minnelijke manier geïnd wordt, zal u geen schrik moeten hebben voor administratieve of andere kosten.

De minnelijke procedure bracht geen oplossing, wat nu?

Blijft de debiteur ongevoelig voor de acties van onze partner? Of weigert hij/zij simpelweg te betalen? Jammer genoeg is er nog steeds een kans dat de minnelijke procedure zal falen (in 2% van de gevallen). Maakt u geen zorgen, DEBTUS zal bij u bijstaan en adviseren in de opstart van een juridische procedure.

Wat zijn de mogelijke procedures in Polen?

De Europese procedure voor geringe vorderingen en het Europees betalingsbevel kunnen toegepast worden.

Naast deze Europese procedures zijn er ook lokale procedures (handelsrechtbank of versnelde procedure voor vorderingen onder € 2,330.00), ondersteund door beslag indien de debiteur nog steeds weigert te betalen.

Het betalingsbevel is de meest gebruikte procedure voor onbetaalde vorderingen. Deze procedure wordt opgestart via een verzoekschrift en dient vergezeld te worden van alle originele documenten die de vordering ondersteunen. De Poolse rechtbanken eisen tevens dat de documenten vertaald worden naar het Pools. De debiteur heeft 14 dagen om de vordering te betwisten. Indien hij/zij betwist, of indien de Poolse rechter beslist dat de documenten die werden aangeleverd niet voldoende zijn, kan de procedure overgaan in een klassieke procedure (tegensprekelijk debat). Indien het betalingsbevel succesvol is, wordt de beslissing uitvoerbaar.

Er werd reeds verwezen naar de noodzaak van ondersteunende documenten in originele versie. De aard van de nodige documenten verschilt naargelang de hoedanigheid van de debiteur, of het gaat om een individu (contactgegevens van de debiteur, facturen, verdere documenten die de vordering ondersteunen, etc.) of een bedrijf (vennootschapsvorm, bedrijfsgegevens, BTW nummer, facturen, bestelbonnen, rekeningafschriften, …).

Hoeveel zal een juridische procedure mij kosten?

De doorsnee procedurekosten zullen ongeveer 5% van omvang van de vordering zijn, met een maximum van € 23,305.00.  De veroordeelde betaalt deze kosten, advocaatkosten kunnen soms door de debiteur gedragen worden zonder het bedrag van € 10,068.01 te overschrijden.

Een bevelschrift tot betaling zal vaak maar 1,25% van de omvang van de vordering kosten indien de debiteur de procedure niet betwist. Wanneer de debiteur toch besluit te betwisten, dient de overige 3,75% betaald te worden en mondt de procedure uit in een normale procedure.

DEBTUS stelt een forfaitair bedrag in voor de advocaatkosten. Dit bedrag zal bepaald worden door de omvang van de vordering en de debiteur kan opgelegd worden deze kost te betalen in geval van succes.

TCM en DEBTUS, uw Poolse oplossing.

Kan u zich vinden in de hierboven vermelde zaken? Vertrouw ons en aarzel niet uw vorderingen naar ons door te sturen.

Vergeet niet dat de verjaringstermijn voor onbetaalde facturen in Polen slechts 2 jaar is.

Het Poolse parlement werkt aan een nieuwe wetgeving waarbij alle verjaarde vorderingen automatisch geweigerd zullen worden en zelfs de minnelijke procedure voor het innen van deze schulden zeer beperkt of zelfs verboden zal worden!

Dus twijfel niet te lang, wij zouden wel eens de oplossing voor uw problemen kunnen hebben!

INCASSO IN POLEN

Krijgt u te maken met onbetaalde facturen? Situeert uw debiteur zich in Polen en weet u niet hoe de schuld te innen? TCM Belgium staat u graag bij in deze situatie. TCM Belgium maakt deel uit van de TCM Group International en werkt nauw samen met incassopartner DEBTUS in Polen, die eveneens is aangesloten tot de TCM Group. Meer nog, oprichter van DEBTUS Mr. Hubert Czapinski, is de huidige voorzitter van de TCM Group.

DEBTUS heeft een grondige kennis van het Poolse economisch beleid en de plaatselijke wetgeving. Meer dan 98% van de dossiers die aan deze partner worden doorgegeven, kennen een minnelijk eindresultaat.

Hoe gaat de incassoprocedure in zijn werk in Polen?

Polen stelt zich zeer beschermend op wanneer het gaat over de persoonlijke gegevens van haar inwoners. Er wordt geen informatie publiek gemaakt en er is geen mogelijkheid om hier onderzoek naar te doen. Daarom is het belangrijk dat de crediteur zoveel mogelijk informatie over de debiteur kan aanleveren.

De Poolse wetgeving is wel veel soepeler wanneer het gaat over bedrijfsgegevens. Er zijn officiële publicaties (balansen, onroerend goed, etc.), maar in de praktijk kan men deze info slechts terugvinden voor enkele types ondernemingen. Minstens de helft van de bedrijven houdt zich niet aan de verplichting om hun data te publiceren.

DEBTUS onderscheidt zich in Polen door het sturen van bezoeker ter plaatse bij de debiteuren. Deze actie maakt het mogelijk om na te gaan of de debiteur daadwerkelijk op het opgegeven adres woont, wanneer alle voorgaande acties onbeantwoord bleven (brieven, mails, telefoontjes, …).

Net zoals TCM Belgium werkt DEBTUS volgens het principe van no cure no fee. Dit betekent dat u kan profiteren van het hoogste niveau van professionalisme en motivatie van onze medewerkers en u verzekerd bent van een dienst die uw noden op de voorgrond plaatst. Wanneer de schuld op een minnelijke manier geïnd wordt, zal u geen schrik moeten hebben voor administratieve of andere kosten.

De minnelijke procedure bracht geen oplossing, wat nu?

Blijft de debiteur ongevoelig voor de acties van onze partner? Of weigert hij/zij simpelweg te betalen? Jammer genoeg is er nog steeds een kans dat de minnelijke procedure zal falen (in 2% van de gevallen). Maakt u geen zorgen, DEBTUS zal bij u bijstaan en adviseren in de opstart van een juridische procedure.

Wat zijn de mogelijke procedures in Polen?

De Europese procedure voor geringe vorderingen en het Europees betalingsbevel kunnen toegepast worden.

Naast deze Europese procedures zijn er ook lokale procedures (handelsrechtbank of versnelde procedure voor vorderingen onder € 2,330.00), ondersteund door beslag indien de debiteur nog steeds weigert te betalen.

Het betalingsbevel is de meest gebruikte procedure voor onbetaalde vorderingen. Deze procedure wordt opgestart via een verzoekschrift en dient vergezeld te worden van alle originele documenten die de vordering ondersteunen. De Poolse rechtbanken eisen tevens dat de documenten vertaald worden naar het Pools. De debiteur heeft 14 dagen om de vordering te betwisten. Indien hij/zij betwist, of indien de Poolse rechter beslist dat de documenten die werden aangeleverd niet voldoende zijn, kan de procedure overgaan in een klassieke procedure (tegensprekelijk debat). Indien het betalingsbevel succesvol is, wordt de beslissing uitvoerbaar.

Er werd reeds verwezen naar de noodzaak van ondersteunende documenten in originele versie. De aard van de nodige documenten verschilt naargelang de hoedanigheid van de debiteur, of het gaat om een individu (contactgegevens van de debiteur, facturen, verdere documenten die de vordering ondersteunen, etc.) of een bedrijf (vennootschapsvorm, bedrijfsgegevens, BTW nummer, facturen, bestelbonnen, rekeningafschriften, …).

Hoeveel zal een juridische procedure mij kosten?

De doorsnee procedurekosten zullen ongeveer 5% van omvang van de vordering zijn, met een maximum van € 23,305.00.  De veroordeelde betaalt deze kosten, advocaatkosten kunnen soms door de debiteur gedragen worden zonder het bedrag van € 10,068.01 te overschrijden.

Een bevelschrift tot betaling zal vaak maar 1,25% van de omvang van de vordering kosten indien de debiteur de procedure niet betwist. Wanneer de debiteur toch besluit te betwisten, dient de overige 3,75% betaald te worden en mondt de procedure uit in een normale procedure.

DEBTUS stelt een forfaitair bedrag in voor de advocaatkosten. Dit bedrag zal bepaald worden door de omvang van de vordering en de debiteur kan opgelegd worden deze kost te betalen in geval van succes.

TCM en DEBTUS, uw Poolse oplossing.

Kan u zich vinden in de hierboven vermelde zaken? Vertrouw ons en aarzel niet uw vorderingen naar ons door te sturen.

Vergeet niet dat de verjaringstermijn voor onbetaalde facturen in Polen slechts 2 jaar is.

Het Poolse parlement werkt aan een nieuwe wetgeving waarbij alle verjaarde vorderingen automatisch geweigerd zullen worden en zelfs de minnelijke procedure voor het innen van deze schulden zeer beperkt of zelfs verboden zal worden!

Dus twijfel niet te lang, wij zouden wel eens de oplossing voor uw problemen kunnen hebben!

News