Partnership 1616 België en TCM

Partnership 1616 België en TCM

1616.be heeft een mooi netwerk van gekwalificeerde Belgische ondernemers opgebouwd die zich ontfermen over renovatie-en bouwwerken.

INCASSO EN TELEWERKEN

Een van de gevolgen van COVID-19 is de toename van het gebruik van telewerken. Hoe zit dit binnen de incassobranche en TCM in het bijzonder? Het is allemaal een kwestie van het juiste evenwicht vinden.

 

De functionele kosten/batenverhouding van telewerk

 

 • Hoe zit het met het bedrijf?

Zoals Pierre-Joseph Proudhon al zei in 1840: als 200 mensen de obelisk op de Place de la Concorde (Parijs) in een paar uur tijd hadden kunnen oprichten, zou het niet mogelijk zijn geweest voor één persoon om hetzelfde werk in 200 dagen te doen.  We laten de conclusies die hij daaruit trekt over aan de heer Proudhon, maar het is een feit dat teamwerk vaak productiever is dan de som van de afzonderlijke inspanningen, en dit niet alleen voor handarbeid.

 

De vraag is dus onder welke voorwaarden telewerk ons in staat stelt het voordeel van collectief werk te behouden. In verhouding met de beschikbare technische oplossingen, en de vlotte contacten met collega’s op kantoor, hangt de kwaliteit van het werk thuis af van de mogelijkheden die de werknemer heeft om een werkruimte in te richten in zijn of haar privéleven. Dit omvat natuurlijk het nodige materiaal (een relatief geïsoleerd kantoor en een goede internetverbinding) maar vooral mentale ruimte (het vermogen om zich te organiseren om niet gestoord te worden door de sociale prikkels van de privésfeer).

 

 • Voor medewerkers:

Als we ons werk thuis zo kunnen organiseren dat het geen bron van materiële of mentale stress wordt, draagt telewerken bij tot het elimineren van de stress ten gevolge van de woon-werkverplaatsing. Het vermindert stress door ons in staat te stellen onze tijd op een meer gepersonaliseerde manier te organiseren. Indien we echter overdreven telewerken, isoleert dit ons.

recouvrement télétravailDe materiële kosten/baten van telewerk

Uiteraard vereist telewerken een operationele infrastructuur met zijn investerings- en onderhoudskosten voor het bedrijf. Is het winstgevend?

 

Deze keuze werd door TCM in 2014 gemaakt tijdens een grote revisie van onze IT-systemen.  Voor 2014 hadden we regelmatig problemen met serverstoringen (het IT-brein van ons systeem) of stroom- of internetstoringen die elke productiviteit verhinderden. Sinds het gebruik van “de cloud” is de AWS-server niet één keer uitgevallen, en leiden stroom- of internetstoringen op kantoor, die één of twee keer per jaar optreden, ons enkel tot verplicht telewerk. Deze apparatuur, die essentieel is voor telewerken, voorkomt dus ook dat we productiviteit verliezen en zorgt voor continuïteit voor onze klanten; dit extra voordeel is verre van verwaarloosbaar.

 

 

Telewerken bij TCM voor het coronavirus

Een incassobedrijf biedt een service van herlanceren, luisteren en onderhandelen met de debiteuren van haar klanten, de crediteuren. Het communiceert voornamelijk via telefoon, brieven, e-mails en sms. Met uitzondering van de bezoeken aan de debiteuren wordt dit alles gedaan zonder dat de betrokkenen bij de zaak aanwezig hoeven te zijn.  Het kan ook gedaan worden zonder dat het nodig is om met collega’s op kantoor te zijn.

Sinds 2014 is TCM zo ingericht dat haar credit controllers kunnen telewerken. Onze IT-systemen zijn in de cloud voor zowel de incassomanagementprogramma’s als voor onze telefonie. En sommige TCM-medewerkers maakten min of meer 2 dagen per maand gebruik van de mogelijkheid om van thuis te werken. Het lijkt dat we hiermee een beetje onder de Belgische statistieken zitten.

 

Medio maart 2020, de pandemie

Toen de coronaviruscrisis explodeerde, hebben we eerst een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid om ons werkkapitaal te behouden. Vanaf de tweede week hebben we stelselmatig extra krachten teruggeroepen, aangezien we onze dienstverlening aan onze klanten dienden voort te zetten, ondanks een lagere omzet.

 

In deze moeilijke tijden was telewerken geen optie.  Met een beperktere bezetting op kantoor was het nog belangrijker geworden om polyvalentie te stimuleren. Er was een nog grotere behoefte om ieders actie met betrekking tot inkomende telefoongesprekken en andere communicatie te coördineren. Dit heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Gelukkig zijn onze kantoren zeer ruim ingedeeld en waren maatregelen rond social distancing geen probleem.

 

Telewerken vandaag bij TCM

We hebben vastgesteld dat we productiever zijn indien we op kantoor zijn.  Het doorschakelen van een oproep wanneer we zien dat de gevraagde persoon vrij is en op zijn of haar plaats is, of het kunnen vragen om advies/suggestie verloopt veel vlotter wanneer de betrokken personen aanwezig zijn.  Het evenwicht hangt dus af van de interacties tussen de medewerkers, die variëren naar gelang van hun taken. IT-ontwikkelingen of boekhouding zijn bijvoorbeeld minder “interactief” dan de communicatie met klanten en debiteuren.

 

Bovendien kan een bedrijf, ongeacht de betrokken functies, alleen floreren indien zijn werknemers betrokken zijn bij een gemeenschappelijke aanpak. Het gaat hierbij om uitwisselingen in het bijzijn van elkaar.

 

Conclusie

 • De nodige investering in telewerk-apparatuur heeft tal van gunstige gevolgen. Kortom, mogen de materiële kosten van telewerk geen belemmering vormen.
 • Vanuit een persoonlijk oogpunt is het voordeel van af en toe thuiswerken afhankelijk van éénieders persoonlijke situatie.
 • Voor het bedrijf is telewerken voordelig als het niet of slechts in geringe mate het positieve effect van teamwork vermindert.
 • Op het gebied van incasso is aanwezigheid op kantoor niet strikt noodzakelijk. TCM en haar medewerkers profiteren van een flexibel en evenwichtig gebruik van telewerken.

 

Heeft u vragen over onze manier van werken of onze service? Neem contact met ons op.

INCASSO EN TELEWERKEN

Een van de gevolgen van COVID-19 is de toename van het gebruik van telewerken. Hoe zit dit binnen de incassobranche en TCM in het bijzonder? Het is allemaal een kwestie van het juiste evenwicht vinden.

 

De functionele kosten/batenverhouding van telewerk

 

 • Hoe zit het met het bedrijf?

Zoals Pierre-Joseph Proudhon al zei in 1840: als 200 mensen de obelisk op de Place de la Concorde (Parijs) in een paar uur tijd hadden kunnen oprichten, zou het niet mogelijk zijn geweest voor één persoon om hetzelfde werk in 200 dagen te doen.  We laten de conclusies die hij daaruit trekt over aan de heer Proudhon, maar het is een feit dat teamwerk vaak productiever is dan de som van de afzonderlijke inspanningen, en dit niet alleen voor handarbeid.

 

De vraag is dus onder welke voorwaarden telewerk ons in staat stelt het voordeel van collectief werk te behouden. In verhouding met de beschikbare technische oplossingen, en de vlotte contacten met collega’s op kantoor, hangt de kwaliteit van het werk thuis af van de mogelijkheden die de werknemer heeft om een werkruimte in te richten in zijn of haar privéleven. Dit omvat natuurlijk het nodige materiaal (een relatief geïsoleerd kantoor en een goede internetverbinding) maar vooral mentale ruimte (het vermogen om zich te organiseren om niet gestoord te worden door de sociale prikkels van de privésfeer).

 

 • Voor medewerkers:

Als we ons werk thuis zo kunnen organiseren dat het geen bron van materiële of mentale stress wordt, draagt telewerken bij tot het elimineren van de stress ten gevolge van de woon-werkverplaatsing. Het vermindert stress door ons in staat te stellen onze tijd op een meer gepersonaliseerde manier te organiseren. Indien we echter overdreven telewerken, isoleert dit ons.

recouvrement télétravailDe materiële kosten/baten van telewerk

Uiteraard vereist telewerken een operationele infrastructuur met zijn investerings- en onderhoudskosten voor het bedrijf. Is het winstgevend?

 

Deze keuze werd door TCM in 2014 gemaakt tijdens een grote revisie van onze IT-systemen.  Voor 2014 hadden we regelmatig problemen met serverstoringen (het IT-brein van ons systeem) of stroom- of internetstoringen die elke productiviteit verhinderden. Sinds het gebruik van “de cloud” is de AWS-server niet één keer uitgevallen, en leiden stroom- of internetstoringen op kantoor, die één of twee keer per jaar optreden, ons enkel tot verplicht telewerk. Deze apparatuur, die essentieel is voor telewerken, voorkomt dus ook dat we productiviteit verliezen en zorgt voor continuïteit voor onze klanten; dit extra voordeel is verre van verwaarloosbaar.

 

 

Telewerken bij TCM voor het coronavirus

Een incassobedrijf biedt een service van herlanceren, luisteren en onderhandelen met de debiteuren van haar klanten, de crediteuren. Het communiceert voornamelijk via telefoon, brieven, e-mails en sms. Met uitzondering van de bezoeken aan de debiteuren wordt dit alles gedaan zonder dat de betrokkenen bij de zaak aanwezig hoeven te zijn.  Het kan ook gedaan worden zonder dat het nodig is om met collega’s op kantoor te zijn.

Sinds 2014 is TCM zo ingericht dat haar credit controllers kunnen telewerken. Onze IT-systemen zijn in de cloud voor zowel de incassomanagementprogramma’s als voor onze telefonie. En sommige TCM-medewerkers maakten min of meer 2 dagen per maand gebruik van de mogelijkheid om van thuis te werken. Het lijkt dat we hiermee een beetje onder de Belgische statistieken zitten.

 

Medio maart 2020, de pandemie

Toen de coronaviruscrisis explodeerde, hebben we eerst een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid om ons werkkapitaal te behouden. Vanaf de tweede week hebben we stelselmatig extra krachten teruggeroepen, aangezien we onze dienstverlening aan onze klanten dienden voort te zetten, ondanks een lagere omzet.

 

In deze moeilijke tijden was telewerken geen optie.  Met een beperktere bezetting op kantoor was het nog belangrijker geworden om polyvalentie te stimuleren. Er was een nog grotere behoefte om ieders actie met betrekking tot inkomende telefoongesprekken en andere communicatie te coördineren. Dit heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Gelukkig zijn onze kantoren zeer ruim ingedeeld en waren maatregelen rond social distancing geen probleem.

 

Telewerken vandaag bij TCM

We hebben vastgesteld dat we productiever zijn indien we op kantoor zijn.  Het doorschakelen van een oproep wanneer we zien dat de gevraagde persoon vrij is en op zijn of haar plaats is, of het kunnen vragen om advies/suggestie verloopt veel vlotter wanneer de betrokken personen aanwezig zijn.  Het evenwicht hangt dus af van de interacties tussen de medewerkers, die variëren naar gelang van hun taken. IT-ontwikkelingen of boekhouding zijn bijvoorbeeld minder “interactief” dan de communicatie met klanten en debiteuren.

 

Bovendien kan een bedrijf, ongeacht de betrokken functies, alleen floreren indien zijn werknemers betrokken zijn bij een gemeenschappelijke aanpak. Het gaat hierbij om uitwisselingen in het bijzijn van elkaar.

 

Conclusie

 • De nodige investering in telewerk-apparatuur heeft tal van gunstige gevolgen. Kortom, mogen de materiële kosten van telewerk geen belemmering vormen.
 • Vanuit een persoonlijk oogpunt is het voordeel van af en toe thuiswerken afhankelijk van éénieders persoonlijke situatie.
 • Voor het bedrijf is telewerken voordelig als het niet of slechts in geringe mate het positieve effect van teamwork vermindert.
 • Op het gebied van incasso is aanwezigheid op kantoor niet strikt noodzakelijk. TCM en haar medewerkers profiteren van een flexibel en evenwichtig gebruik van telewerken.

 

Heeft u vragen over onze manier van werken of onze service? Neem contact met ons op.

Partnership 1616 België en TCM

Partnership 1616 België en TCM

1616.be heeft een mooi netwerk van gekwalificeerde Belgische ondernemers opgebouwd die zich ontfermen over renovatie-en bouwwerken.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.