Incassobureau België

 

Incassobureau België

 

Als u op zoek bent naar een incassobureau dat actief is in België, dan bent u bij ons aan het juiste adres! TCM Belgium is het nummer 1 gebenchmarkte incassobureau van ons land, en is dankzij het TCM Group netwerk evenzeer lokaal actief in > 100 landen.

 

 

Wat is een incassobureau?

 

Een incassobureau is een onderneming die crediteuren helpt bij het innen van onbetaalde facturen. Dit kan variëren van achterstallige rekeningen tot onbetaalde rekeningen. De focus ligt op de minnelijke invordering van schulden.

 

Hoe werkt een incassobureau in België?

 

Een Belgisch incassobureau, en elke actor die aan minnelijke incasso doet zoals een advocaat of gerechtsdeurwaarder, is verplicht bepaalde wettelijke richtlijnen te volgen. Meer uitleg hierover kan u via deze link terugvinden. De belangrijkste verplichtingen:

 • Verplichte inschrijving bij de FOD Economie, dat als controleorgaan van de incassosector fungeert.
 • Verbod op het invorderen van werkingskosten bij de debiteur. Enkel de contractuele/wettelijke kosten en interesten mogen gevorderd worden.
 • Verplichte richtlijnen bij het opmaken en versturen van ingebrekestellingen.
 • Wachttijd van 15 dagen na het versturen van de ingebrekestelling binnen het B2C kader.

Een incassobureau probeert een minnelijke oplossing te bekomen via bemiddeling. Contact opnemen met debiteuren speelt hierbij een centrale rol. Dit gebeurt via brief, mail, telefoon, en bezoek ter plaatse. De rol van de credit controller is om de debiteur te laten inzien dat de minnelijke oplossing de meest opportune is, en om een constructieve uitkomst voor beide partijen te bekomen.

Het is een incassobureau in België toegelaten om volgens het no cure no fee principe te werken, in tegenstelling tot advocaten en gerechtsdeurwaarders. De opdrachtgever loopt dus geen financieel risico en betaalt enkele voor de dienst wanneer er ook inningen zijn ontvangen.

 

 

Waarom kiest u voor een incassobureau?

 

Wanneer een schuld minnelijk kan geïnd worden, dan bespaart zowel de crediteur (opdrachtgever) als de debiteur (schuldenaar) kosten in vorm van tijd en geld. Dure en langlopende juridische procedures worden vermeden.

Via de minnelijke weg blijft ook de klantenrelatie behouden.

Daarnaast is door verschillende organisaties tegen armoede, alsook Testaankoop en zelfs de FOD Justitie, het debat geopend over de meerwaarde van een deurwaarder binnen het minnelijke kader. De overheersende opinie geeft aan dat de deurwaarder geen maatschappelijke rol speelt in deze fase, integendeel. Veel debiteuren zijn verward bij het optreden van de deurwaarder als minnelijke actor en voelen zich onder druk gezet te betalen, ook wanneer ze vinden dat de schuld onterecht wordt gereclameerd. Bovendien worden de meeste klachten over incassopraktijken veroorzaakt door deurwaarders, die onwettelijke werkingskosten toevoegen binnen het minnelijke kader.

Kiezen voor een incassobureau is dus kiezen voor een ethische oplossing.

Indien een minnelijke oplossing bij uitzondering toch geen uitkomst biedt, is er nog steeds de mogelijkheid om juridisch te gaan.

 

Wat is de grootste misvatting over een incassobureau?

 

Vaak wordt onze sector denigrerend bestempeld als de schuldindustrie. Incassobureaus zouden op kap van mensen in schulden miljoenen verdienen. Heel wat politiekers op zoek naar populistische standpunten, alsook deurwaarders, maken gretig gebruik van dit heersende idee en voeden het ook.

Politiekers horen echter beter te weten, en deurwaarders weten waarschijnlijk beter. Een incassobureau in België mag bij wet haar diensten enkel factureren aan de opdrachtgever (de crediteur) en niet aan de debiteur. Het enige wat gevorderd wordt bovenop de facturen, zijn de wettelijke en/of contractuele kosten en interesten indien toegelaten of vervat in contract/algemene voorwaarden. Vastgelegd dus bij wet of in navolging van de wet. Alle minnelijke opvolging van een debiteur is voor die debiteur gratis (herinneringen, betalingsplannen, …).

Een incassobureau heeft er alle belang bij om een minnelijke oplossing te bekomen, en zal zich daar dus ook ten volle voor inzetten. Een deurwaarder daarentegen verdient veel meer aan een juridische opvolging dan aan een minnelijke opvolging, en zal daarom de minnelijke fase ook veel minder kansen geven. Binnen de juridische fase lopen de kosten wél heel snel op, en dient zelfs voor de opvolging van een betalingsplan betaald te worden aan de deurwaarder.

 

Hoe kiest u het beste incassobureau?

 

U kiest best een incassobureau dat niet enkel is ingeschreven bij de FOD Economie, maar ook bij de Belgische koepel van incassobureaus, de ABR-BVI. De aansluiting bij de koepel is vrijwillig, maar toont de wil van het incassobureau aan om zich te onderwerpen aan een uitgebreidere deontologische code.

Ga ook na of er klachten bekend zijn over het desbetreffende incassobureau, lees de reviews, of ga eens te hoor bij collega’s uit de sector. Niet enkel het resultaat is belangrijk, maar ook de manier waarop dat resultaat bekomen wordt.

 

Hoe lang duurt het vooraleer een incassobureau de openstaande schuld int?

 

Elk dossier is anders, logisch dus dat de duurtijd niet precies kan voorspeld worden. De complexiteit en de locatie van het dossier spelen hier een grote rol in.

Binnen het B2C kader is de duurtijd langer, gezien al dient rekening gehouden te worden met de wachttijd van 15 dagen.

TCM Belgium probeert in een B2B dossier binnen de drie weken een oplossing te bekomen of de opdrachtgever te kunnen adviseren over de verdere mogelijkheden.

 

Waarom kiezen crediteuren voor TCM Belgium?

 

Wanneer u op zoek bent naar een incassobureau in België is TCM Belgium de juiste keuze omwille van volgende redenen:

 • Aansluiting bij de FOD Economie, de ABR-BVI, en de FENCA (de internationale tegenhanger van de Belgische koepel);
 • Dertig jaar ervaring op de teller;
 • Partnerships met alle grote beroepsfederaties in België (Fedustria, Febetra, essenscia, VeDa, Agoria, Belgische Houtconfederatie, Infopole, UPV);
 • Ervaring in alle sectoren;
 • Pionier in het bezoeken van debiteuren ter plaatse via eigen bezoekersteam;
 • Internationale aanwezigheid via aansluiting bij de TCM Group;
 • Transparante en actuele werking via het beveiligd online systeem;
 • Snelle doorgave van dossiers;
 • 24/7 toegang tot de dossiers voor crediteuren, partners, bezoekers, credit controllers;
 • Doorgedreven IT-optimalisaties voor de juiste ondersteuning van medewerkers en opdrachtgevers.
 • No cure no fee, geen minimumvereisten, geen abonnementskosten;
 • Zowel voor éénmanszaken, KMO’s als multinationals;
 • Minnelijk en juridisch.

Kiest u voor ons, dan weet u dat uw vordering een persoonlijke aanpak krijgt, en uw debiteur wereldwijd respectvol wordt benaderd binnen het passende culturele en wettelijke kader.

 

Wat zijn de tarieven van TCM Belgium?

 

Wij werken no cure no fee voor al onze interne minnelijke acties. Wij worden dus pas betaald wanneer u betaald bent. Daarbij wordt u ook eerst betaald, en zijn we dubbel en internationaal verzekerd (via Vz Nationaal en het Guarantee Fund van de TCM Group) zodat de gelden die worden geïnd altijd op uw rekening zullen verschijnen.

Wij rekenen voor het gebruik van onze diensten ook geen abonnementskosten aan en hanteren geen minimumvereisten.

Bieden wij het goedkoopste tarief op de markt aan? Nee. We zijn echter wél de gebenchmarkte nr. 1 incassopartner op de markt, en dat omwille van meerdere redenen. Wij geloven in de kwaliteit en efficiëntie van onze diensten, en daar komen heel wat knowhow en investeringen aan te pas.

 • We worden ondersteund door een performant, beveiligd en transparant IT-systeem.
 • Ons uitgebouwde internationale netwerk zorgt er ook voor dat we effectief lokaal actief zijn in heel wat landen, en niet opereren vanuit een centraal kantoor in Europa.
 • Ons bezoekersteam, bestaande uit onderbouwde juristen, gaan bij debiteuren ter plaatse om het laatste minnelijke verschil te maken met succes.
 • We behalen een zeer hoog succesratio, in België en daarbuiten.

Focus echter op uw netback, en dan zal u meer geld op uw rekening hebben staan!

Bent u aangesloten bij één van onze partners? Maak dan gebruik van hun voordelig tarief! Check hier de lijst.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

 

Meer info?

 

Elk dossier is anders en vergt daarom ook een unieke aanpak. Wenst u uw dossier(s) en de mogelijkheden te bespreken, neem dan zeker contact op met ons via sales@tcm.be of +32 16 74 52 01.