Glossarium

Incassobureau

Een incassobureau is een tussenpersoon die een schuldeiser bijstaat bij het innen van zijn schuldvordering bij de schuldenaar daarvan.

De kracht van een incassobureau schuilt in het vermogen om problemen via een minnelijke schikking op te lossen, dus zonder tussenkomst van de rechtbank. Over het algemeen wordt 99% van de schulden op die manier buiten de rechtbank opgelost. Dat is sneller en goedkoper.

Een incassobureau is in de eerste plaats een communicatiebureau dat bestaat uit mensen die problemen oplossen. Daarnaast moet het ook goed georganiseerd zijn zodat het de nakoming van beloftes, betalingen… kan controleren. Het moet dus absoluut blijk geven van een flinke dosis psychologie en positieve energie in combinatie met een geavanceerd informaticasysteem.

Een incassobureau maakt bij zijn werkwijze gebruik van alle mogelijke communicatiemiddelen (gewone brief, ingebrekestelling, telefoon, e-mail, sms…) en brengt ook een bezoek aan de schuldenaars thuis.

De vergoeding van een incassobureau gebeurt meestal door een commissie op de uitgevoerde inningen. Zo hoeft de klant, de schuldeiser dus, niet te betalen voor werkzaamheden die weinig resultaat opleveren.

In België moet men ingeschreven zijn om schulden van de consument te innen. De lijst van ingeschreven personen (firmas) is beschikbaar op de FOD Economie. Ook kan u bijkomende informatie vinden op hun website.

Updated 24/07/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.