Glossarium

Incassokosten België

Als een schuldenaar (debiteur) zijn betalingsverplichting niet tijdig voltrekt, is de schuldeiser (crediteur) genoodzaakt om tot actie over te gaan, met als doel zijn geld alsnog te verkrijgen. De crediteur kan de debiteur zelf aanmanen of hij kan een derde inschakelen, zoals een incassobureau. Het bureau gaat dan over tot actie (aanmaningen versturen, betalingsregeling voorstellen), met als streven het verschuldigde bedrag te innen.

De acties die het incassobureau uitvoert genereren buitengerechtelijke kosten die op de schuldenaar worden verhaald.

Deze kosten zijn gelimiteerd – bij wet – voor consumentenvorderingen. Meer info:

 

Updated on 5/12/16

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.