Glossarium

Insolvabiliteit

Insolvabiliteit verwijst naar de toestand van natuurlijke of rechtspersonen die niet in staat zijn om hun schuldeisers te betalen omdat ze over onvoldoende activa beschikken. Bij een langdurige insolvabiliteit kan een onderneming de faling aanvragen, terwijl bij een particulier een procedure voor collectieve schuldenregeling wordt opgestart.

Updated 26/06/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.