TCM Belgium: internationaal incassobureau uit België

 

 

TCM Belgium Team

 

Na meer dan 20 jaar ervaring achter de kiezen, wordt het misschien nog eens tijd om ons voor te stellen!

 


TCM Belgium, lokaal maar toch globaal

 

TCM Belgium, dat is een internationaal incassobureau van Belgische makelij met een 15tal medewerkers, en lokale partners in meer dan 100 landen via het TCM Group netwerk.

En met lokale partners bedoelen we effectief advocaten- of incassobureaus die ter plaatse uw dossier tot een minnelijk einde proberen te brengen. Internationale medewerkers die perfect op de hoogte zijn van de plaatselijke culturele en wettelijke regels, en tegelijk de gedragscode, waarden, en normen van de TCM Group onderschrijven.

We tellen globaal dus heel wat geëngageerde medewerkers (in China ondertussen meer dan 6800!), die geselecteerd worden op basis van hun empathisch vermogen, doorzetting, kennis van talen en/of juridische achtergrond.

 

Wat maakt TCM Belgium anders?

 

Er zijn heel wat incassobureaus actief in België en de rest van de wereld, en de laatste jaren zien we ook een hele variatie aan manieren om facturen te innen opduiken (bvb. de platformen die de IOS procedure promoten). Waarom zou u voor ons incassobureau kiezen? Wat maakt onze aanpak met andere woorden anders? We zullen proberen beknopt te blijven 😉:

 

1. We deinen niet mee de trends

 

Ons recept voor succes is de laatste jaren niet veranderd. We gaan mee met de tijd en zijn op de hoogte van elke verandering binnen onze sector en het juridische luik, maar deinen niet mee op alweer een trend. Uiteraard digitaliseert ook ons proces om het gebruiksgemak, de transparantie, en de productiviteit te vergroten, maar aan onze kern van werken, onze waarden en normen, wordt dus niet geraakt.

Die waarden en normen nemen we heel serieus, TCM Belgium is één van de twaalf geselecteerde leden van het Belgische nationale netwerk van incassobureaus (ABR-BVI). Deze organisatie is zowel het controleorgaan (naast de FOD Economie), als de vertegenwoordiger, van onze sector. Als incassobureau dien je aan specifieke vereisten te voldoen alvorens lid te kunnen worden.

 

2. We zijn in meer dan 100 landen lokaal aanwezig

 

We pretenderen niet internationaal actief te zijn, we zijn ook effectief aanwezig in heel wat landen! We werken niet vanuit een gecentraliseerd incassobureau in Europa waar medewerkers van verschillende nationaliteiten actief zijn, zoals soms onder dat label begrepen wordt.

Daarnaast kan u op uw twee oren slapen: dankzij onze verzekering bent u gegarandeerd dat de geïnde gelden in het buitenland ook daadwerkelijk op uw rekening zullen belanden.

 

3. Unieke bezoekersdienst

 

Onze bezoekersdienst is uniek in België. We sturen dagelijks een sterk team van bezoekers de baan op, die op payroll van TCM Belgium staan en ook door ons worden opgeleid. Zij maken vaak het ultieme verschil in het minnelijke inningsproces.

Onze bezoekers worden ondersteunend door onze op maat gemaakte bezoekersapp, waardoor info voor, tijdens, en na het bezoek direct consulteerbaar is.

 

4. Teamwork!

 

Teamwork makes the dream work! En dan hebben we het over alle betrokken partij, zowel onze interne en externe medewerkers, als onze internationale partners en crediteuren en debiteuren. Om de juiste puzzel voor elk dossier te kunnen leggen, speelt elk puzzelstukje een belangrijke rol. Samenwerking over diensten en landsgrenzen heen zorgt voor een zeer uitgebreide knowhow die we onmiddellijk kunnen raadplegen.

 Dankzij ons beveiligde online systeem, waar onze internationale partners en crediteuren ook toegang toe hebben, kan informatie zeer snel (en dus ook actueel) uitgewisseld worden.

Jaarlijks komt de TCM Group ook fysiek samen om het hechte contact te onderhouden, vragen te behandelen, en te brainstormen!

 

We leggen de klemtoon op de minnelijke oplossing, in tegenstelling tot heel wat initiatieven die evenzeer die indruk willen wekken maar geen minnelijke uitkomst voor ogen hebben.

 

5. Klemtoon ligt op de minnelijke oplossing

 

Hoewel wij crediteuren ook juridisch bijstaan indien het dossier minnelijk ‘uitbehandeld’ is (voornamelijk voor internationale dossiers vanwege onze contacten), ligt de klemtoon toch op het minnelijk innen van onbetaalde facturen. Die indruk hebben debiteuren ook meteen, waardoor de klantenrelatie geen schade oploopt.

 • We zien binnen de sector dat meer en meer advocaten en deurwaarders zich profileren als minnelijke incassopartner, maar debiteuren kunnen moeilijk onderscheid maken tussen het profiel van de advocaat of deurwaarder binnen het gerechtelijke kader, en datzelfde profiel binnen het minnelijke proces. Debiteuren voelen zich daardoor vlugger geschoffeerd, mede ook door de extra kosten die deze spelers alsnog lijken door te rekenen ondanks de wettelijke restricties hieromtrent.

 

 • Testaankoop kwam tot de conclusie dat de meeste klachten over onze incassosector in feite gelinkt konden worden aan de minnelijke incassoactiviteiten van deurwaarders. Om die reden stelde Testaankoop zich reeds de vraag of het profiel van deurwaarders of advocaten wel compatibel kon zijn met het minnelijk incasseren van onbetaalde facturen.

 

 • Er is wel een wetsvoorstel ingediend die wanpraktijken aan banden hoort te leggen, door elke actor die aan minnelijke incasso doet (dus ook advocaten en deurwaarders) te laten controleren door de FOD Economie, zoals dit orgaan reeds doet voor de incassobureaus. De deurwaarderssector is echter nog niet warm te krijgen voor deze opvolging.

 

De laatste hype sinds het ontstaan van de IOS (Inning Onbetwiste Schuldvordering) – procedure, zijn de (deurwaarders)platformen gebaseerd op die procedure. Deze platformen scanderen een gratis oplossing voor uw onbetaalde facturen te presenteren, en geven daarbij het idee dat het hier ook niet om een gerechtelijke procedure zou gaan.

 • Dat is dus niet het geval, en gratis bestaat natuurlijk niet. Een IOS-procedure kan voor u als oplossing werken (voor B2B schulden), maar besef wel waarvoor u tekent. Wanneer u een minnelijke oplossing verkiest omdat u de klantenrelatie en de debiteur zelf (met verdere kosten) niet wil schaden, dan is dit niet de juist weg. Wanneer er zich een probleem stelt dient u al zeker niet voor een IOS-procedure te opteren, want dan zal de debiteur zo goed als zeker betwisten, krijgt u uiteindelijk toch de kosten voorgeschoteld, en dient u alsnog de schuld te recupereren.

 

6. Relevante maatschappelijke rol

 

We beseffen onze maatschappelijk relevante rol, en nemen die op.

 • We gaan het dialoog aan over de uitdagingen waar onze sector en de maatschappij mee te maken krijgt. We geven opleidingen en lezingen aan organisaties en crediteuren, en proberen de politiek de echte problematiek rond armoede en onbetaalde facturen te doen begrijpen vanuit onze eigen expertise en ervaring als incassobureau. Weg met populistische opinies die maar al te vaak door politiekers gretig worden gebruikt, maar waar geen concrete oplossing van het probleem uit voortvloeit.

 

 • We maken debiteuren duidelijk dat een samenwerking met ons doorgaans de meest opportune weg is voor alle partijen, met zo min mogelijk kosten langs zowel de kant van de crediteur als de debiteur. Heel vaak denken debiteuren dat de wettelijke of contractuele kosten die wij reclameren, deurwaarderskosten of andere extra kosten zijn. Dat is niet het geval en ook bij wet verboden. Wij proberen voornamelijk dossiers weg te houden van de rechtbank, en werken zo kosten-en tijdbesparend.

 

 • Door het innen van onbetaalde facturen beperken we mee de solvabiliteitsrisico’s van crediteuren. De cashflow wordt verbeterd, faillissementsprocedures en gerechtskosten worden ontweken. Met andere woorden, we dragen ons steentje bij aan de economie.

 

7. Geen discounter maar wel een goede prijs/kwaliteit verhouding

 

What you see is what you get! En toch ook nog veel meer. We investeren zwaar in onze medewerkers en digitalisering. We zijn niet de discounter van de sector, wij geloven in de kwaliteit die we brengen, maar u moet ook niet voor elke extra service geld neertellen. We denken optimaal mee, en elk dossier krijgt een individuele aanpak (onze medewerkers volgen geen standaard traject) die op korte termijn (gemiddeld drie weken) naar de beste oplossing leidt.

 

Wij werken wél volgens het no cure no fee principe, waardoor u verzekerd bent dat wij er alles aan doen om een minnelijke betaling te bekomen, zonder het risico van voorafgaande investering. Alle interne acties van onze medewerkers zijn daarbij gratis zolang er geen inning volgt. Indien er bij uitzondering toch een betalende actie vereist is, zijn wij daar heel transparant in en vragen wij voorafgaand toestemming.

 

 

Wat maakt TCM Belgium een interessante werkplek?

 

Werken bij een incassobureau klinkt niet zo aantrekkelijk, en toch is TCM Belgium trots te beschikken over een jong, getalenteerd, en gemotiveerd team!

Het vergt heel wat investeringen om tot een sterk team te komen, want goede credit controllers dienen over een brede waaier aan vaardigheden te beschikken. Vaardigheden die soms wat tegenstrijdig lijken (bvb. empathisch maar strijdvaardig), en daarom vaak ook niet in 1 persoon vervat zitten. Wanneer we dus zulke profielen tegenkomen, laten we ze ook niet meer los!

Het belangrijkste talent is sociaalvaardigheid. Voeg daarbij een goede dosis nieuwsgierigheid toe, alsook een gevoel voor structuur, interesse en/of kennis van juridische principes, meertaligheid, een administratieve duizendpoot,… . The list is endlless! 😊 Ons huidig team bestaat uit mensen met een juridische achtergrond, uit de luchtvaart en horeca, mensen die culturele of economische studies hebben gedaan,… . Heel wat collega’s zijn warme mama’s/papa’s, anderen beleven de tijd van hun leven met de vrienden op stap na het werk.

De noodzaak – maar ook mogelijkheid – om diverse talenten in te zetten, maakt van TCM Belgium een uitdagende werkplek. Lees hier enkele getuigenissen van onze collega’s:

 • Het is een job die niet volledig te digitaliseren valt als we het goed willen uitoefenen. Er moet rekening gehouden worden met elke specifieke situatie zodat er zo goed mogelijk kan op worden ingespeeld.

 

 • “Ik hou van strategisch denken om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Het gaat niet over het puur innen van gelden, maar over het vinden van een oplossing waarin de belangen van beide partijen worden gewaarborgd.”

 

 • “Ik vind het interessant om het verloren puzzelstukje te zijn tussen de crediteur en debiteur. Wij bieden debiteuren ook een platform aan om hun verhaal te doen, om terug een conversatie starten die misschien onmogelijk was, en dit weg van de rechtbank en verdere kosten.

 

 • “De incassosector wordt vaak als een harde omgeving gezien, maar ik voel dat mijn werk een directe positieve impact heeft en relevant is. Onze dienstverlening zorgt vaak voor een noodzakelijke en kostenbesparende oplossing.”

 

We verwelkomen ook jaarlijks jobstudenten op onze werkvloer. Wat vinden zij van hun werkervaring in een incassobureau?

 • De administratieve taken en juridische beginselen die ik hier leer, maar ook de menselijke problemen die ik tegenkom en hoe daarop te anticiperen, ga ik later in het leven kunnen gebruiken.

 

 • Je kijkt vanuit een ander standpunt naar de financiële sector. Het gaat hier uiteraard ook om cijfers, maar nooit zonder het menselijke verhaal.”

 

 

 

 

Wil je graag meer weten over onze dienstverlening of ons jobaanbod? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op onze website of ons te contacteren via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

30/05/2022

TCM Belgium: internationaal incassobureau uit België

 

TCM Belgium Team

 

Na meer dan 20 jaar ervaring achter de kiezen, wordt het misschien nog eens tijd om ons voor te stellen!

 


TCM Belgium, lokaal maar toch globaal

 

TCM Belgium, dat is een internationaal incassobureau van Belgische makelij met een 15tal medewerkers, en lokale partners in meer dan 100 landen via het TCM Group netwerk.

En met lokale partners bedoelen we effectief advocaten- of incassobureaus die ter plaatse uw dossier tot een minnelijk einde proberen te brengen. Internationale medewerkers die perfect op de hoogte zijn van de plaatselijke culturele en wettelijke regels, en tegelijk de gedragscode, waarden, en normen van de TCM Group onderschrijven.

We tellen globaal dus heel wat geëngageerde medewerkers (in China ondertussen meer dan 6800!), die geselecteerd worden op basis van hun empathisch vermogen, doorzetting, kennis van talen en/of juridische achtergrond.

 

Wat maakt TCM Belgium anders?

 

Er zijn heel wat incassobureaus actief in België en de rest van de wereld, en de laatste jaren zien we ook een hele variatie aan manieren om facturen te innen opduiken (bvb. de platformen die de IOS procedure promoten). Waarom zou u voor ons incassobureau kiezen? Wat maakt onze aanpak met andere woorden anders? We zullen proberen beknopt te blijven 😉:

 

1. We deinen niet mee de trends

 

Ons recept voor succes is de laatste jaren niet veranderd. We gaan mee met de tijd en zijn op de hoogte van elke verandering binnen onze sector en het juridische luik, maar deinen niet mee op alweer een trend. Uiteraard digitaliseert ook ons proces om het gebruiksgemak, de transparantie, en de productiviteit te vergroten, maar aan onze kern van werken, onze waarden en normen, wordt dus niet geraakt.

Die waarden en normen nemen we heel serieus, TCM Belgium is één van de twaalf geselecteerde leden van het Belgische nationale netwerk van incassobureaus (ABR-BVI). Deze organisatie is zowel het controleorgaan (naast de FOD Economie), als de vertegenwoordiger, van onze sector. Als incassobureau dien je aan specifieke vereisten te voldoen alvorens lid te kunnen worden.

 

2. We zijn in meer dan 100 landen lokaal aanwezig

 

We pretenderen niet internationaal actief te zijn, we zijn ook effectief aanwezig in heel wat landen! We werken niet vanuit een gecentraliseerd incassobureau in Europa waar medewerkers van verschillende nationaliteiten actief zijn, zoals soms onder dat label begrepen wordt.

Daarnaast kan u op uw twee oren slapen: dankzij onze verzekering bent u gegarandeerd dat de geïnde gelden in het buitenland ook daadwerkelijk op uw rekening zullen belanden.

 

3. Unieke bezoekersdienst

 

Onze bezoekersdienst is uniek in België. We sturen dagelijks een sterk team van bezoekers de baan op, die op payroll van TCM Belgium staan en ook door ons worden opgeleid. Zij maken vaak het ultieme verschil in het minnelijke inningsproces.

Onze bezoekers worden ondersteunend door onze op maat gemaakte bezoekersapp, waardoor info voor, tijdens, en na het bezoek direct consulteerbaar is.

 

4. Teamwork!

 

Teamwork makes the dream work! En dan hebben we het over alle betrokken partij, zowel onze interne en externe medewerkers, als onze internationale partners en crediteuren en debiteuren. Om de juiste puzzel voor elk dossier te kunnen leggen, speelt elk puzzelstukje een belangrijke rol. Samenwerking over diensten en landsgrenzen heen zorgt voor een zeer uitgebreide knowhow die we onmiddellijk kunnen raadplegen.

 Dankzij ons beveiligde online systeem, waar onze internationale partners en crediteuren ook toegang toe hebben, kan informatie zeer snel (en dus ook actueel) uitgewisseld worden.

Jaarlijks komt de TCM Group ook fysiek samen om het hechte contact te onderhouden, vragen te behandelen, en te brainstormen!

 

We leggen de klemtoon op de minnelijke oplossing, in tegenstelling tot heel wat initiatieven die evenzeer die indruk willen wekken maar geen minnelijke uitkomst voor ogen hebben.

 

5. Klemtoon ligt op de minnelijke oplossing

 

Hoewel wij crediteuren ook juridisch bijstaan indien het dossier minnelijk ‘uitbehandeld’ is (voornamelijk voor internationale dossiers vanwege onze contacten), ligt de klemtoon toch op het minnelijk innen van onbetaalde facturen. Die indruk hebben debiteuren ook meteen, waardoor de klantenrelatie geen schade oploopt.

 • We zien binnen de sector dat meer en meer advocaten en deurwaarders zich profileren als minnelijke incassopartner, maar debiteuren kunnen moeilijk onderscheid maken tussen het profiel van de advocaat of deurwaarder binnen het gerechtelijke kader, en datzelfde profiel binnen het minnelijke proces. Debiteuren voelen zich daardoor vlugger geschoffeerd, mede ook door de extra kosten die deze spelers alsnog lijken door te rekenen ondanks de wettelijke restricties hieromtrent.

 

 • Testaankoop kwam tot de conclusie dat de meeste klachten over onze incassosector in feite gelinkt konden worden aan de minnelijke incassoactiviteiten van deurwaarders. Om die reden stelde Testaankoop zich reeds de vraag of het profiel van deurwaarders of advocaten wel compatibel kon zijn met het minnelijk incasseren van onbetaalde facturen.

 

 • Er is wel een wetsvoorstel ingediend die wanpraktijken aan banden hoort te leggen, door elke actor die aan minnelijke incasso doet (dus ook advocaten en deurwaarders) te laten controleren door de FOD Economie, zoals dit orgaan reeds doet voor de incassobureaus. De deurwaarderssector is echter nog niet warm te krijgen voor deze opvolging.

 

De laatste hype sinds het ontstaan van de IOS (Inning Onbetwiste Schuldvordering) – procedure, zijn de (deurwaarders)platformen gebaseerd op die procedure. Deze platformen scanderen een gratis oplossing voor uw onbetaalde facturen te presenteren, en geven daarbij het idee dat het hier ook niet om een gerechtelijke procedure zou gaan.

 • Dat is dus niet het geval, en gratis bestaat natuurlijk niet. Een IOS-procedure kan voor u als oplossing werken (voor B2B schulden), maar besef wel waarvoor u tekent. Wanneer u een minnelijke oplossing verkiest omdat u de klantenrelatie en de debiteur zelf (met verdere kosten) niet wil schaden, dan is dit niet de juist weg. Wanneer er zich een probleem stelt dient u al zeker niet voor een IOS-procedure te opteren, want dan zal de debiteur zo goed als zeker betwisten, krijgt u uiteindelijk toch de kosten voorgeschoteld, en dient u alsnog de schuld te recupereren.

 

6. Relevante maatschappelijke rol

 

We beseffen onze maatschappelijk relevante rol, en nemen die op.

 • We gaan het dialoog aan over de uitdagingen waar onze sector en de maatschappij mee te maken krijgt. We geven opleidingen en lezingen aan organisaties en crediteuren, en proberen de politiek de echte problematiek rond armoede en onbetaalde facturen te doen begrijpen vanuit onze eigen expertise en ervaring als incassobureau. Weg met populistische opinies die maar al te vaak door politiekers gretig worden gebruikt, maar waar geen concrete oplossing van het probleem uit voortvloeit.

 

 • We maken debiteuren duidelijk dat een samenwerking met ons doorgaans de meest opportune weg is voor alle partijen, met zo min mogelijk kosten langs zowel de kant van de crediteur als de debiteur. Heel vaak denken debiteuren dat de wettelijke of contractuele kosten die wij reclameren, deurwaarderskosten of andere extra kosten zijn. Dat is niet het geval en ook bij wet verboden. Wij proberen voornamelijk dossiers weg te houden van de rechtbank, en werken zo kosten-en tijdbesparend.

 

 • Door het innen van onbetaalde facturen beperken we mee de solvabiliteitsrisico’s van crediteuren. De cashflow wordt verbeterd, faillissementsprocedures en gerechtskosten worden ontweken. Met andere woorden, we dragen ons steentje bij aan de economie.

 

7. Geen discounter maar wel een goede prijs/kwaliteit verhouding

 

What you see is what you get! En toch ook nog veel meer. We investeren zwaar in onze medewerkers en digitalisering. We zijn niet de discounter van de sector, wij geloven in de kwaliteit die we brengen, maar u moet ook niet voor elke extra service geld neertellen. We denken optimaal mee, en elk dossier krijgt een individuele aanpak (onze medewerkers volgen geen standaard traject) die op korte termijn (gemiddeld drie weken) naar de beste oplossing leidt.

 

Wij werken wél volgens het no cure no fee principe, waardoor u verzekerd bent dat wij er alles aan doen om een minnelijke betaling te bekomen, zonder het risico van voorafgaande investering. Alle interne acties van onze medewerkers zijn daarbij gratis zolang er geen inning volgt. Indien er bij uitzondering toch een betalende actie vereist is, zijn wij daar heel transparant in en vragen wij voorafgaand toestemming.

 

 

Wat maakt TCM Belgium een interessante werkplek?

 

Werken bij een incassobureau klinkt niet zo aantrekkelijk, en toch is TCM Belgium trots te beschikken over een jong, getalenteerd, en gemotiveerd team!

Het vergt heel wat investeringen om tot een sterk team te komen, want goede credit controllers dienen over een brede waaier aan vaardigheden te beschikken. Vaardigheden die soms wat tegenstrijdig lijken (bvb. empathisch maar strijdvaardig), en daarom vaak ook niet in 1 persoon vervat zitten. Wanneer we dus zulke profielen tegenkomen, laten we ze ook niet meer los!

Het belangrijkste talent is sociaalvaardigheid. Voeg daarbij een goede dosis nieuwsgierigheid toe, alsook een gevoel voor structuur, interesse en/of kennis van juridische principes, meertaligheid, een administratieve duizendpoot,… . The list is endlless! 😊 Ons huidig team bestaat uit mensen met een juridische achtergrond, uit de luchtvaart en horeca, mensen die culturele of economische studies hebben gedaan,… . Heel wat collega’s zijn warme mama’s/papa’s, anderen beleven de tijd van hun leven met de vrienden op stap na het werk.

De noodzaak – maar ook mogelijkheid – om diverse talenten in te zetten, maakt van TCM Belgium een uitdagende werkplek. Lees hier enkele getuigenissen van onze collega’s:

 • Het is een job die niet volledig te digitaliseren valt als we het goed willen uitoefenen. Er moet rekening gehouden worden met elke specifieke situatie zodat er zo goed mogelijk kan op worden ingespeeld.

 

 • “Ik hou van strategisch denken om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Het gaat niet over het puur innen van gelden, maar over het vinden van een oplossing waarin de belangen van beide partijen worden gewaarborgd.”

 

 • “Ik vind het interessant om het verloren puzzelstukje te zijn tussen de crediteur en debiteur. Wij bieden debiteuren ook een platform aan om hun verhaal te doen, om terug een conversatie starten die misschien onmogelijk was, en dit weg van de rechtbank en verdere kosten.

 

 • “De incassosector wordt vaak als een harde omgeving gezien, maar ik voel dat mijn werk een directe positieve impact heeft en relevant is. Onze dienstverlening zorgt vaak voor een noodzakelijke en kostenbesparende oplossing.”

 

We verwelkomen ook jaarlijks jobstudenten op onze werkvloer. Wat vinden zij van hun werkervaring in een incassobureau?

 • De administratieve taken en juridische beginselen die ik hier leer, maar ook de menselijke problemen die ik tegenkom en hoe daarop te anticiperen, ga ik later in het leven kunnen gebruiken.

 

 • Je kijkt vanuit een ander standpunt naar de financiële sector. Het gaat hier uiteraard ook om cijfers, maar nooit zonder het menselijke verhaal.”

 

 

 

 

Wil je graag meer weten over onze dienstverlening of ons jobaanbod? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op onze website of ons te contacteren via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

30/05/2022

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.