Glossarium

Intresten op schulden aanrekenen

Waarom dient men intresten, aangerekend op schulden, te betalen?

Wanneer u iets leent (gereedschap, auto, huis), betaalt u huur om de eigenaar te vergoeden voor de periode dat hij het item niet kan gebruiken. Wanneer het item geld betreft, dan noemt men de huur intresten.

Hoe worden intresten berekend?

Intresten zijn een percentage van het geleende bedrag, en staan in functie van de looptijd van de lening. De huur wordt doorgaans uitgedrukt in maanden, terwijl de rente over het algemeen vermeld is op jaarbasis. Voorbeeld: 100 EUR aan een jaarlijkse rente van 12% voor 6 maanden kost [100 * 12% (jaarlijks) / 2 (een half jaar)  =] 6 EUR.

Wordt een crediteur rijk van de intresten die worden betaald bovenop de schulden?

Tijdens het verkoopproces komen de verkoper en koper een uiterste datum van betaling overeen (bvb. 30 dagen). De crediteur heeft reeds gelden geïnvesteerd in het produceren van nieuwe producten of diensten. Hij zal de betaalde prijs herinvesteren in het produceren van nieuwe producten of diensten. Indien de crediteur niet op tijd betaald wordt, dient deze op een andere wijze de nodige gelden te bekomen. Dit betekent dat de crediteur een lening zal moeten aangaan, met bijkomende kosten (zelfs het bedrijfskapitaal dient bekeken te worden als een soort van lening waarvoor betaald moet worden).  Maar er is een limiet op de hoeveelheid gelden dat een bedrijf kan lenen. En wat wordt toegewezen om onbetaalde rekeningen te compenseren, kan niet aangewend worden op een meer productieve manier. Een crediteur wordt in feite armer wanneer de betaling voor het goed of de dienst vertraagd wordt.

Vertraagde betalingen mogen niet een manier van lenen zijn voor de debiteur.

Een bankier (deskundige inzake het verstrekken van leningen) zal zijn risico limiteren door het inzamelen van informatie en zal waarschijnlijk een garantie eisen alvorens een lening toe te kennen. De onbetaalde schuldeiser kan zich niet beroepen op dergelijke instrumenten. In dit perspectief dient de rente op onbetaalde rekeningen hoog genoeg te zijn om debiteuren te ontmoedigen op deze slinkse wijze zichzelf te financieren. Daarnaast lopen deze debiteuren tevens het risico terecht te komen in een neerwaartse schuldenspiraal.

Lees meer: kosten van het innen van schulden

Updated 18/8/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.