Invloed van invoeging boek XIX op innen consumentenschulden

 

De Belgische wetgever heeft de wet houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” van 4 mei 2023 gepubliceerd op 23/05/2023. De wet heeft tot doel een consument in eerste instantie te vrijwaren van enige kost bij uw eerste herinnering, maar legt evenzeer een specifieke schadevergoeding voor iedere B2C-claim op.

In dit blogstuk zullen we de invloed van die invoeging op het innen van consumentenschulden beschrijven, gezien de wet zal moeten worden toegepast worden vanaf 1/09/2023 voor nieuwe contracten en vanaf 01/12/2023 voor bestaande contracten.

 

Belangrijke en verplichte aanpassingen

 

Welke verplichte aanpassingen van uw interne processen en algemene voorwaarden brengt de invoeging van boek XIX met zich mee?

 

A. Toepassing van het Artikel XIX.2: verplichte eerste kosteloze herinnering

 

 • De eerste herinnering dient te allen tijde gratis te zijn (opgelet: voor recurrente facturatie betreft het drie maanden).

 

 • Uw debiteur dient in totaal “3 werkdagen” en “14 kalenderdagen” de tijd te krijgen om te reageren. Concreet betekent dit aldus een moeilijke berekening (zie weekend- en feestdagen) waarbij wij een termijn van 20 dagen adviseren.

 

B. Toepassing van het Artikel XIX.4: schadebedingen

 

De latere schadevergoedingen dienen duidelijk in uw algemene voorwaarden te zijn opgenomen en omvatten drie elementen (aldus vanaf de tweede herinnering):

 • De wettelijke interestvergoeding: Voor kmo’s te berekenen vanaf de datum van verzending van de eerste herinnering. Voor niet- kmo’s loopt de interest pas na het aflopen van de termijn na het verzenden van de eerste herinnering. De interest is ten belope van maximaal 8 punten meer dan de referentie-interestvoet van de wet van Augustus 2002 (momenteel 12% per jaar maar opgelet, trimestrieel variabel).

 

 • Het contractueel/wettelijk schadebeding dat strikt dient geïmplementeerd te zijn in uw algemene voorwaarden:
  1. Voor bedragen tussen 0-150 EUR: een schadebeding van 20 EUR;
  2. Voor bedragen tussen 150,01 – 500 EUR: een schadebeding van 30 EUR + 10% vergoeding voor de schijf tussen 150,01 – 500 (Bv. Factuur van 400 EUR = 30 EUR + (250 x 10%) = 55 EUR);
  3. Voor bedragen boven de 500 EUR: een schadevergoeding van 65 EUR + 5% vergoeding voor de schijf boven de 500 EUR (bv. Factuur van 5000 EUR = 65 EUR + (4500 x 5%) = 290 EUR);
  4. OPGELET: het schadebeding kan nooit meer dan 2000 EUR bedragen.

 

 • Rappelkosten en portokosten: 7,5 EUR per rappel + portokosten voor de herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata in geval van recurrente facturen (regelmatige levering van goederen of diensten gedurende een jaar). Merk op dat indien uw rappel elektronisch werd verzonden, u natuurlijk geen portokosten mag aanrekenen. Vervolgens is het vanaf nu primordiaal om steeds een bewijs van uw rappel bij te houden en ook aan ons door te geven. P.S.: Portokosten verwijzen naar uw effectieve kost van uw postzegel/ kost zending. Tot slot kan TCM u ook binnen deze pre-contentieux fase (“tijdelijk” of “geheel”) bijstaan, waarbij wij al onze rappels etc. vanzelfsprekend registreren.

 

C. Toepassing van artikel XIX.2 § 3: specifieke modaliteiten bij het opstellen van uw eerste herinnering

 

 • U zal bijvoorbeeld heel duidelijk moeten vermelden over wat de factuur gaat. Niet louter een referentienummer etc;

 

 • U zal reeds moeten melden hetgeen zal opgeëist worden indien men niet tijdig betaalt (vermelding van bovenstaande schadeposten);

 

 • Een duidelijke verwijzing van de datum waarop de betaling moet gebeurd zijn,…

 

D. Toepassing artikel XIX.7: specifieke modaliteiten bij doorgave van uw dossiers aan TCM

 

 • De identificatie van de oorspronkelijke crediteur (aldus de identiteit, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoonnummer, de hoedanigheid en je e-mailadres).

 

 • Duidelijke omschrijving van de factuur + datum opeisbaarheid

 

 • Alle bewijsstukken omtrent de schuld (kopies facturen, maar ook kopies rappelbrieven en eenmalig uw vernieuwde algemene verkoopsvoorwaarden)

 

 

E. Impact samenwerking TCM Belgium

 

De impact op de samenwerking met TCM Belgium is miniem. U zal bij doorgave van uw dossiers enkele noodzakelijke elementen moeten opnemen, maar dat zal geen grotere werklast met zich meebrengen. Onze systemen laten het u namelijk toe met een eenvoudige bijlage alles op te laden.

TCM Belgium heeft nog steeds tot doel de bestaande contractuele afspraken te eerbiedigen, waarbij ook nu de kostenstructuur niet zal worden gewijzigd. Noch wetswijzigingen, noch inflatie, noch enig ander extern fenomeen heeft tot op heden geleid tot de aanpassing van onze afspraken. Wij blijven uw transparante partner.

Wij garanderen u dat onze systemen op 01/09 zullen aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.

Heeft u de infosessie van 6/07 gemist? Herbekijk ze hier!

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info over onze hulp bij het innen van onbetaalde facturen of onze werking, aarzel niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/07/2023

 

Invloed van invoeging boek XIX op innen consumentenschulden

 

De Belgische wetgever heeft de wet houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” van 4 mei 2023 gepubliceerd op 23/05/2023. De wet heeft tot doel een consument in eerste instantie te vrijwaren van enige kost bij uw eerste herinnering, maar legt evenzeer een specifieke schadevergoeding voor iedere B2C-claim op.

In dit blogstuk zullen we de invloed van die invoeging op het innen van consumentenschulden beschrijven, gezien de wet zal moeten worden toegepast worden vanaf 1/09/2023 voor nieuwe contracten en vanaf 01/12/2023 voor bestaande contracten.

 

Belangrijke en verplichte aanpassingen

 

Welke verplichte aanpassingen van uw interne processen en algemene voorwaarden brengt de invoeging van boek XIX met zich mee?

 

A. Toepassing van het Artikel XIX.2: verplichte eerste kosteloze herinnering

 

 • De eerste herinnering dient te allen tijde gratis te zijn (opgelet: voor recurrente facturatie betreft het drie maanden).

 

 • Uw debiteur dient in totaal “3 werkdagen” en “14 kalenderdagen” de tijd te krijgen om te reageren. Concreet betekent dit aldus een moeilijke berekening (zie weekend- en feestdagen) waarbij wij een termijn van 20 dagen adviseren.

 

B. Toepassing van het Artikel XIX.4: schadebedingen

 

De latere schadevergoedingen dienen duidelijk in uw algemene voorwaarden te zijn opgenomen en omvatten drie elementen (aldus vanaf de tweede herinnering):

 • De wettelijke interestvergoeding: Voor kmo’s te berekenen vanaf de datum van verzending van de eerste herinnering. Voor niet- kmo’s loopt de interest pas na het aflopen van de termijn na het verzenden van de eerste herinnering. De interest is ten belope van maximaal 8 punten meer dan de referentie-interestvoet van de wet van Augustus 2002 (momenteel 12% per jaar maar opgelet, trimestrieel variabel).

 

 • Het contractueel/wettelijk schadebeding dat strikt dient geïmplementeerd te zijn in uw algemene voorwaarden:
  1. Voor bedragen tussen 0-150 EUR: een schadebeding van 20 EUR;
  2. Voor bedragen tussen 150,01 – 500 EUR: een schadebeding van 30 EUR + 10% vergoeding voor de schijf tussen 150,01 – 500 (Bv. Factuur van 400 EUR = 30 EUR + (250 x 10%) = 55 EUR);
  3. Voor bedragen boven de 500 EUR: een schadevergoeding van 65 EUR + 5% vergoeding voor de schijf boven de 500 EUR (bv. Factuur van 5000 EUR = 65 EUR + (4500 x 5%) = 290 EUR);
  4. OPGELET: het schadebeding kan nooit meer dan 2000 EUR bedragen.

 

 • Rappelkosten en portokosten: 7,5 EUR per rappel + portokosten voor de herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata in geval van recurrente facturen (regelmatige levering van goederen of diensten gedurende een jaar). Merk op dat indien uw rappel elektronisch werd verzonden, u natuurlijk geen portokosten mag aanrekenen. Vervolgens is het vanaf nu primordiaal om steeds een bewijs van uw rappel bij te houden en ook aan ons door te geven. P.S.: Portokosten verwijzen naar uw effectieve kost van uw postzegel/ kost zending. Tot slot kan TCM u ook binnen deze pre-contentieux fase (“tijdelijk” of “geheel”) bijstaan, waarbij wij al onze rappels etc. vanzelfsprekend registreren.

 

C. Toepassing van artikel XIX.2 § 3: specifieke modaliteiten bij het opstellen van uw eerste herinnering

 

 • U zal bijvoorbeeld heel duidelijk moeten vermelden over wat de factuur gaat. Niet louter een referentienummer etc;

 

 • U zal reeds moeten melden hetgeen zal opgeëist worden indien men niet tijdig betaalt (vermelding van bovenstaande schadeposten);

 

 • Een duidelijke verwijzing van de datum waarop de betaling moet gebeurd zijn,…

 

D. Toepassing artikel XIX.7: specifieke modaliteiten bij doorgave van uw dossiers aan TCM

 

 • De identificatie van de oorspronkelijke crediteur (aldus de identiteit, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoonnummer, de hoedanigheid en je e-mailadres).

 

 • Duidelijke omschrijving van de factuur + datum opeisbaarheid

 

 • Alle bewijsstukken omtrent de schuld (kopies facturen, maar ook kopies rappelbrieven en eenmalig uw vernieuwde algemene verkoopsvoorwaarden)

 

 

E. Impact samenwerking TCM Belgium

 

De impact op de samenwerking met TCM Belgium is miniem. U zal bij doorgave van uw dossiers enkele noodzakelijke elementen moeten opnemen, maar dat zal geen grotere werklast met zich meebrengen. Onze systemen laten het u namelijk toe met een eenvoudige bijlage alles op te laden.

TCM Belgium heeft nog steeds tot doel de bestaande contractuele afspraken te eerbiedigen, waarbij ook nu de kostenstructuur niet zal worden gewijzigd. Noch wetswijzigingen, noch inflatie, noch enig ander extern fenomeen heeft tot op heden geleid tot de aanpassing van onze afspraken. Wij blijven uw transparante partner.

Wij garanderen u dat onze systemen op 01/09 zullen aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.

Heeft u de infosessie van 6/07 gemist? Herbekijk ze hier!

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info over onze hulp bij het innen van onbetaalde facturen of onze werking, aarzel niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/07/2023

 

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.