Glossarium

Jaarrekening

Het document bevat de jaarlijkse cijfers van een onderneming, onder andere de winst of verlies die werd gemaakt.

Een samenvatting van de jaarrekeningen moet worden opgestuurd naar de Nationale Bank van België om gepubliceerd te worden.

Indien deze aangifte niet tijdig in orde wordt gebracht, kan dit erop wijzen dat het bedrijf in moeilijke financiële omstandigheden verkeert.

Lees meer.

Update 26/2/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.