KAN INCASSO GRATIS WORDEN AANGEBODEN?

“Wat kost mij dat” is waarschijnlijk één van de eerste vragen die u zich stelt bij het overwegen van incasso voor het recupereren van uw onbetaalde facturen. Hoewel heel wat spelers op de markt pretenderen gratis aan minnelijke invordering te doen, kan u zich toch best de vraag stellen op welke manier u de rekening gepresenteerd gaat krijgen.

 

“Waarom kost een krop sla in de Lidl 0,99 EUR?”

 

Zelfs een krop sla in de Lidl gaat u niet gratis mee naar huis kunnen nemen. En op het prijsetiket van de sla in de Lidl gaat u ook een ander tarief lezen dan de krop sla die u vindt in de Colruyt of de Delhaize waarbij de kwaliteit van de sla zelf hier een onderdeel van is. Er is evenzeer heel wat gelijkaardig aanbod op de incassomarkt, dus welke incassopartner gaat het verschil voor u maken, wie sluit het beste aan bij de visie van uw bedrijf?  En wie mag voor welke soort actie worden ingeschakeld? Hoe kiest u m.a.w. de juiste leverancier die niet enkel investeert in het binnenhalen van klanten, maar evenzeer in resultaten?

Er zijn enkele punten om mee rekening te houden in het kiezen van uw incassokantoor, advocaat, of deurwaarder als partner in het minnelijke proces.

 

 

Wat zegt de wet?

 

Heel veel! Zo is de incassobrief naar een consument gebonden aan enkele wettelijke vereisten (zoals de vermelding van het telefoonnummer en het ondernemingsnummer van de crediteur), en mag (binnen B2C zaken) pas na 15 dagen na het versturen van die brief terug contact opgenomen worden met de debiteur.

Ook belangrijk: in België mogen werkingskosten of incassokosten van minnelijke recuperatie bij wet niet doorgefactureerd worden aan de consument. Wat mag wel gerecupereerd worden? De kosten en interesten conform de algemene voorwaarden van de schuldeiser of volgens de wetgeving (bvb. B2B wet van augustus 2002 inzake laattijdige betalingen).

Een no cure no fee tarief mag daarnaast enkel aangeboden worden door incassokantoren of deurwaarders die ageren als minnelijke tussenpersoon, en niet door deurwaarders of advocaten in hun officiële ambt. No cure no fee wil zeggen dat er slechts commissie wordt aangerekend wanneer ook daadwerkelijk een inning heeft plaatsgevonden.

 • Advocaten mogen zich niet uitsluitend laten betalen op basis van een percentage van ‘de opbrengst’, omdat anders een schuldeiser met volume, reële of verdachte debiteuren zonder kosten zou kunnen overspoelen met gerechtelijke stappen. Bijgevolg zouden deze debiteuren de kosten van hun verdediging wel moeten dragen. En de belastingplichtige zou de kosten moeten dragen van een nog meer overbelaste justitie.
 • Deurwaarderskosten zijn niet vrij te bepalen maar zijn wettelijk vastgelegd.

 

Wanneer deurwaarders of advocaten als minnelijke tussenpersoon worden ingeschakeld, dient het zeer duidelijk te zijn voor de debiteur dat zij dus onder de minnelijke en niet de juridische vlag werken.

 • Testaankoop stelt zich echter grote vragen bij de acties van deurwaarders binnen het minnelijke traject. “Het briefhoofd, de zegel, de taal die wordt gebruikt en het statuut van deze beroepen zorgt bij consumenten voor heel wat verwarring over de procedure, hun rechten en plichten. De status van gerechtsdeurwaarder verleent hen een onmiskenbare machtspositie die de consument beperkt om een geïnformeerd besluit te nemen.”

 

Een laatste belangrijk punt hieromtrent: incassobureaus dienen te zijn ingeschreven bij de FOD Economie en deze laatste is ook het controlerende orgaan van de incassosector. Ga dus na of uw (beoogde) incassopartner correct is ingeschreven.

 • Een wetsvoorstel dat onlangs werd ingediend, wil deurwaarders die aan minnelijke incasso doen evenzeer verplichten om zich in te schrijven bij de FOD Economie.
 • Ook Testaankoop ziet dit graag zo geregeld: “Problemen en misbruiken met de minnelijke invordering van schulden situeren zich meer en meer bij gerechtsdeurwaarders. Test-Aankoop vindt dan ook dat de voorkeursbehandeling van gerechtsdeurwaarders moet worden afgeschaft en zij evengoed onder de controle en sancties van de FOD Economie moeten vallen. Wie aan minnelijke invordering doet, moet zich aan de regels houden en die gelden, zonder onderscheid, voor iedereen!”

 

Wat is het effect?

Een deurwaarder of advocaat heeft dus een ander effect op de schuldenaar en dus ook de uitkomst dan de acties van een incassobureau, zelfs als alle drie de entiteiten nog handelen in het kader van het minnelijke proces.

 

 • Wenst u graag nog een (commerciële) klantenrelatie te onderhouden met de schuldenaar, dan kan u best opteren voor een minnelijke behandeling van uw vordering.
  Ook heel wat advocaten roepen de diensten van TCM in om via de minnelijke weg hun onbetaalde facturen te recupereren.
  .
 • Bent u toegekomen aan het einde van het minnelijke traject en hecht u nog weinig geloof aan een minnelijke oplossing, dan kan u voor de complementaire diensten van een advocaat of deurwaarder
  Heel wat incassobureaus werken samen met advocaten en deurwaarders wanneer de gerechtelijke fase is bereikt. Bij TCM komt minder dan 1% van de vorderingen bij de rechtbank terecht.

 

Wat is de effectieve kost?

 

Een dienst of goed kan niet gratis aangeboden worden, maar er is natuurlijk wel verschil in kostprijs en wat u ervoor aangeboden krijgt. Die kosten zijn niet altijd even transparant, dus u doet er goed aan na te gaan wat nu de effectieve kost is van de aangeboden recuperatiedienst.

 • Er zijn online ‘incasso’platformen opgericht ter recuperatie van uw factuur. Deze pretenderen de volledige B2B factuur te kunnen recupereren bij de debiteur, inclusief de kosten.
  Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is het in België verboden incassokosten of werkingskosten te innen bij de consument. Voor B2B is dit niet strikt illegaal, maar wel een illusie. Hoe zit dat dan? Ga na wat de dienst precies inhoudt, gaat het hier over minnelijke incasso of meteen al een rechtstreekse juridische procedure? Kan u er met uw B2B én B2C claims terecht?
  Wanneer het over een snelprocedure gaat, kan men inderdaad werkingskosten terugvorderen bij de debiteur. Maar natuurlijk enkel wanneer er geen betwisting volgt (IOS-procedures – snelprocedures – zijn bij uitstek zeer gevoelig voor betwistingen), en wanneer de debiteur dan ook meteen betaalt. Indien de zaak niet gewonnen wordt, zal u wel degelijk een (relatief dure) rekening ontvangen, zonder enig resultaat te hebben bekomen.
  .
 • De meeste incassokantoren bieden een no cure no fee beleid aan. Er is dus geen risico voor de crediteur om voor iets te betalen wat geen resultaat oplevert. Een effectieve kost volgt pas bij resultaat. Een win-win situatie: het enige risico is het verlies in tijd, wanneer een dossier in de minnelijke fase maar niet opgelost raakt. Maar ook daarin heeft de crediteur doorgaans zelf de touwtjes in handen, en een rechtstreekse juridische procedure is meestal ook geen tijdsbesparing.
  Sommige incassokantoren eisen wél abonnementskosten, of een minimumvereiste aan dossiers, of exclusiviteit. Zorg er dus voor dat u steeds weet wat u tekent.

 

Kwaliteit en inhoud van service

 

Niet enkel de kost, maar ook de kwaliteit van de incassoservice verschilt. Voor sommige instanties lijkt enkel de prijs van belang te zijn (bvb. de overheid bij openbare aanbestedingen), maar er zijn toch wel wat andere criteria waar zeker ook mee rekening dient gehouden te worden:

 • Ga na of de incassopartner goede referenties van een gevarieerd klantenbestand heeft.
 • Hoe gaat de beoogde incassopartner te werk?
  • Het is de bedoeling dat er meer wordt gedaan dan wat reeds gebeurde tijdens de in house pre-incasso fase van de crediteur zelf.
  • Beschikt de incassopartner over extra diensten als een bezoekersteam op payroll van het kantoor?
  • Houdt de incassopartner zich aan de Belgische (privacy) wetgeving omtrent de sector, en gaat deze ethisch te werk? Het is net de bedoeling dat via minnelijke incasso de klantenrelatie in stand wordt gehouden, dus een correcte werking is van uiterst belang.
  • Is de incassopartner aangesloten bij een gerenommeerd internationaal netwerk indien u buitenlandse vorderingen te recupereren heeft? Lokale partners zijn op de hoogte van de regionale wetgeving en gebruiken.
  • Is de incassopartner vrijwillig aangesloten bij overkoepelende (controle)organen zoals de ABR-BVI?
  • Is de incassopartner vlot te contacteren en houdt deze u goed op de hoogte over uw dossiers?
 • Digatalisering is niet meer weg te denken uit de werking van de incassosector, maar goede medewerkers zijn nog altijd essentieel en algoritmes kunnen hun werk niet vervangen.
  • Digitalisering hoort medewerkers te ondersteunen in hun werkzaamheden. Ze zorgen voor een efficiëntere en vaak zelfs transparantere werking. Dankzij digitalisering zijn claims doorgaans overal en 24/24 te raadplegen, waardoor de crediteur volledig op de hoogte is van de uitgevoerde acties en de status van diens dossiers.
  • Sommige incassopartners maken het mogelijk crediteuren administratief te ontlasten door het mogelijk te maken claims automatisch van het ene systeem naar het andere over te dragen (API connecties).

 

De grootste kost blijft uiteindelijk een onbetaalde factuur, maar bovenstaande uiteenzetting helpt u hopelijk al wat op weg in het kiezen van een betrouwbare partner in het innen van uw openstaande facturen.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

KAN INCASSO GRATIS WORDEN AANGEBODEN?

“Wat kost mij dat” is waarschijnlijk één van de eerste vragen die u zich stelt bij het overwegen van incasso voor het recupereren van uw onbetaalde facturen. Hoewel heel wat spelers op de markt pretenderen gratis aan minnelijke invordering te doen, kan u zich toch best de vraag stellen op welke manier u de rekening gepresenteerd gaat krijgen.

 

“Waarom kost een krop sla in de Lidl 0,99 EUR?”

 

Zelfs een krop sla in de Lidl gaat u niet gratis mee naar huis kunnen nemen. En op het prijsetiket van de sla in de Lidl gaat u ook een ander tarief lezen dan de krop sla die u vindt in de Colruyt of de Delhaize waarbij de kwaliteit van de sla zelf hier een onderdeel van is. Er is evenzeer heel wat gelijkaardig aanbod op de incassomarkt, dus welke incassopartner gaat het verschil voor u maken, wie sluit het beste aan bij de visie van uw bedrijf?  En wie mag voor welke soort actie worden ingeschakeld? Hoe kiest u m.a.w. de juiste leverancier die niet enkel investeert in het binnenhalen van klanten, maar evenzeer in resultaten?

Er zijn enkele punten om mee rekening te houden in het kiezen van uw incassokantoor, advocaat, of deurwaarder als partner in het minnelijke proces.

 

 

Wat zegt de wet?

 

Heel veel! Zo is de incassobrief naar een consument gebonden aan enkele wettelijke vereisten (zoals de vermelding van het telefoonnummer en het ondernemingsnummer van de crediteur), en mag (binnen B2C zaken) pas na 15 dagen na het versturen van die brief terug contact opgenomen worden met de debiteur.

Ook belangrijk: in België mogen werkingskosten of incassokosten van minnelijke recuperatie bij wet niet doorgefactureerd worden aan de consument. Wat mag wel gerecupereerd worden? De kosten en interesten conform de algemene voorwaarden van de schuldeiser of volgens de wetgeving (bvb. B2B wet van augustus 2002 inzake laattijdige betalingen).

 

Een no cure no fee tarief mag daarnaast enkel aangeboden worden door incassokantoren of deurwaarders die ageren als minnelijke tussenpersoon, en niet door deurwaarders of advocaten in hun officiële ambt. No cure no fee wil zeggen dat er slechts commissie wordt aangerekend wanneer ook daadwerkelijk een inning heeft plaatsgevonden.

 • Advocaten mogen zich niet uitsluitend laten betalen op basis van een percentage van ‘de opbrengst’, omdat anders een schuldeiser met volume, reële of verdachte debiteuren zonder kosten zou kunnen overspoelen met gerechtelijke stappen. Bijgevolg zouden deze debiteuren de kosten van hun verdediging wel moeten dragen. En de belastingplichtige zou de kosten moeten dragen van een nog meer overbelaste justitie.
 • Deurwaarderskosten zijn niet vrij te bepalen maar zijn wettelijk vastgelegd.

 

Wanneer deurwaarders of advocaten als minnelijke tussenpersoon worden ingeschakeld, dient het zeer duidelijk te zijn voor de debiteur dat zij dus onder de minnelijke en niet de juridische vlag werken.

 • Testaankoop stelt zich echter grote vragen bij de acties van deurwaarders binnen het minnelijke traject. “Het briefhoofd, de zegel, de taal die wordt gebruikt en het statuut van deze beroepen zorgt bij consumenten voor heel wat verwarring over de procedure, hun rechten en plichten. De status van gerechtsdeurwaarder verleent hen een onmiskenbare machtspositie die de consument beperkt om een geïnformeerd besluit te nemen.”

 

Een laatste belangrijk punt hieromtrent: incassobureaus dienen te zijn ingeschreven bij de FOD Economie en deze laatste is ook het controlerende orgaan van de incassosector. Ga dus na of uw (beoogde) incassopartner correct is ingeschreven.

 • Een wetsvoorstel dat onlangs werd ingediend, wil deurwaarders die aan minnelijke incasso doen evenzeer verplichten om zich in te schrijven bij de FOD Economie.
 • Ook Testaankoop ziet dit graag zo geregeld: “Problemen en misbruiken met de minnelijke invordering van schulden situeren zich meer en meer bij gerechtsdeurwaarders. Test-Aankoop vindt dan ook dat de voorkeursbehandeling van gerechtsdeurwaarders moet worden afgeschaft en zij evengoed onder de controle en sancties van de FOD Economie moeten vallen. Wie aan minnelijke invordering doet, moet zich aan de regels houden en die gelden, zonder onderscheid, voor iedereen!”

 

Wat is het effect?

Een deurwaarder of advocaat heeft dus een ander effect op de schuldenaar en dus ook de uitkomst dan de acties van een incassobureau, zelfs als alle drie de entiteiten nog handelen in het kader van het minnelijke proces.

 

 • Wenst u graag nog een (commerciële) klantenrelatie te onderhouden met de schuldenaar, dan kan u best opteren voor een minnelijke behandeling van uw vordering.
  Ook heel wat advocaten roepen de diensten van TCM in om via de minnelijke weg hun onbetaalde facturen te recupereren.
  .
 • Bent u toegekomen aan het einde van het minnelijke traject en hecht u nog weinig geloof aan een minnelijke oplossing, dan kan u voor de complementaire diensten van een advocaat of deurwaarder
  Heel wat incassobureaus werken samen met advocaten en deurwaarders wanneer de gerechtelijke fase is bereikt. Bij TCM komt minder dan 1% van de vorderingen bij de rechtbank terecht.

 

Wat is de effectieve kost?

 

Een dienst of goed kan niet gratis aangeboden worden, maar er is natuurlijk wel verschil in kostprijs en wat u ervoor aangeboden krijgt. Die kosten zijn niet altijd even transparant, dus u doet er goed aan na te gaan wat nu de effectieve kost is van de aangeboden recuperatiedienst.

 • Er zijn online ‘incasso’platformen opgericht ter recuperatie van uw factuur. Deze pretenderen de volledige B2B factuur te kunnen recupereren bij de debiteur, inclusief de kosten.
  Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is het in België verboden incassokosten of werkingskosten te innen bij de consument. Voor B2B is dit niet strikt illegaal, maar wel een illusie. Hoe zit dat dan? Ga na wat de dienst precies inhoudt, gaat het hier over minnelijke incasso of meteen al een rechtstreekse juridische procedure? Kan u er met uw B2B én B2C claims terecht?
  Wanneer het over een snelprocedure gaat, kan men inderdaad werkingskosten terugvorderen bij de debiteur. Maar natuurlijk enkel wanneer er geen betwisting volgt (IOS-procedures – snelprocedures – zijn bij uitstek zeer gevoelig voor betwistingen), en wanneer de debiteur dan ook meteen betaalt. Indien de zaak niet gewonnen wordt, zal u wel degelijk een (relatief dure) rekening ontvangen, zonder enig resultaat te hebben bekomen.
  .
 • De meeste incassokantoren bieden een no cure no fee beleid aan. Er is dus geen risico voor de crediteur om voor iets te betalen wat geen resultaat oplevert. Een effectieve kost volgt pas bij resultaat. Een win-win situatie: het enige risico is het verlies in tijd, wanneer een dossier in de minnelijke fase maar niet opgelost raakt. Maar ook daarin heeft de crediteur doorgaans zelf de touwtjes in handen, en een rechtstreekse juridische procedure is meestal ook geen tijdsbesparing.
  Sommige incassokantoren eisen wél abonnementskosten, of een minimumvereiste aan dossiers, of exclusiviteit. Zorg er dus voor dat u steeds weet wat u tekent.

 

Kwaliteit en inhoud van service

 

Niet enkel de kost, maar ook de kwaliteit van de incassoservice verschilt. Voor sommige instanties lijkt enkel de prijs van belang te zijn (bvb. de overheid bij openbare aanbestedingen), maar er zijn toch wel wat andere criteria waar zeker ook mee rekening dient gehouden te worden:

 • Ga na of de incassopartner goede referenties van een gevarieerd klantenbestand heeft.
 • Hoe gaat de beoogde incassopartner te werk?
  • Het is de bedoeling dat er meer wordt gedaan dan wat reeds gebeurde tijdens de in house pre-incasso fase van de crediteur zelf.
  • Beschikt de incassopartner over extra diensten als een bezoekersteam op payroll van het kantoor?
  • Houdt de incassopartner zich aan de Belgische (privacy) wetgeving omtrent de sector, en gaat deze ethisch te werk? Het is net de bedoeling dat via minnelijke incasso de klantenrelatie in stand wordt gehouden, dus een correcte werking is van uiterst belang.
  • Is de incassopartner aangesloten bij een gerenommeerd internationaal netwerk indien u buitenlandse vorderingen te recupereren heeft? Lokale partners zijn op de hoogte van de regionale wetgeving en gebruiken.
  • Is de incassopartner vrijwillig aangesloten bij overkoepelende (controle)organen zoals de ABR-BVI?
  • Is de incassopartner vlot te contacteren en houdt deze u goed op de hoogte over uw dossiers?
 • Digatalisering is niet meer weg te denken uit de werking van de incassosector, maar goede medewerkers zijn nog altijd essentieel en algoritmes kunnen hun werk niet vervangen.
  • Digitalisering hoort medewerkers te ondersteunen in hun werkzaamheden. Ze zorgen voor een efficiëntere en vaak zelfs transparantere werking. Dankzij digitalisering zijn claims doorgaans overal en 24/24 te raadplegen, waardoor de crediteur volledig op de hoogte is van de uitgevoerde acties en de status van diens dossiers.
  • Sommige incassopartners maken het mogelijk crediteuren administratief te ontlasten door het mogelijk te maken claims automatisch van het ene systeem naar het andere over te dragen (API connecties).

 

De grootste kost blijft uiteindelijk een onbetaalde factuur, maar bovenstaande uiteenzetting helpt u hopelijk al wat op weg in het kiezen van een betrouwbare partner in het innen van uw openstaande facturen.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.